loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Tháng 9, tháng 10 Âm lịch hằng năm là thời gian lũ lụt cao điểm tại miền Trung...
Như thường lệ, vào ngày 17/09 âm lịch, chư Tăng và Phật tử tề tựu về Tổ Đình Bửu Long để dự lễ dâng y Kathina...
Nhận lời thỉnh cầu của Tổ đình Bửu Long, Đại trưởng lão Thủ  Trì Tam tạng Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa sẽ đến Việt Nam...
Tại chùa Huyền Không, vào sáng ngày 18/4/Mậu tý giới đàn truyền thọ Cụ túc giới và Sa-di giới đã được cử hành hết sức trang nghiêm, long trọng...
Đại lễ Vesak năm nay tại Việt Nam ngoài sự kiện nước chủ nhà đăng cai tổ chức, còn có một thông điệp mang tầm vóc quốc tế...
 
 
Trở lại     Đầu trang