loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chiều ngày 5/4/2009, Ngài Tam Tạng thứ X Ashin Sundara đã đến Tổ đình Bửu Long. Tháp tùng theo Ngài là vị Tỳ kheo Gandhavācakapaṇḍita Ghosita...
Nhân dịp Ngài Đại Trưởng lão Thủ Trì Tam Tạng Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa  sang thăm Việt Nam...
 
 
Trở lại     Đầu trang