loading
Danh mục Thơ
Tìm kiếm    Tìm theo  
Tác phẩm
Huyền Không Cửu Khúc Ca
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Người gióng chuông
Tác giả:     Liễu Ngộ
Tuyết vịnh
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Moonlight Walking
Tác giả:     Minh Anh
Kính dâng Người
Tác giả:     Minh Anh
Kính mừng Thầy năm mươi hạ lạp
Tác giả:     Như Tuệ
Lời mừng Khánh Tuế
Tác giả:     Trúc Như
Dâng Thầy
Tác giả:     Minh Quang
Mừng Khánh Nhật
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kính mừng năm mươi Hạ Lạp của Sư Phụ
Tác giả:     Viên Hướng