loading
Danh mục Thơ
Tác phẩm
Từ thiện
Tác giả:     Viên Minh
Pháp từ bi - Sinh tử - Lặng yên
Tác giả:     Viên Minh
Dừng chân - Tuyết rơi
Tác giả:     Liễu Ngộ
Khi đời chưa khép lại
Tác giả:     Thích Tánh Tuệ
Thong dong - Chân Hướng - Bó tay - Chỉ thấy
Tác giả:     Viên Minh
Thoát vô minh - Chịu khổ - Không phóng dật
Tác giả:     Viên Minh
Không vọng cầu - Ngọc
Tác giả:     Viên Minh
Hiếu
Tác giả:     Viên Minh
Ngồi im
Tác giả:     Viên Minh
Khổ - Thông
Tác giả:     Viên Minh