loading
Danh mục Thơ
Tìm kiếm    Tìm theo  
Tác phẩm
Thoát vô minh - Chịu khổ - Không phóng dật
Tác giả:     Viên Minh
Không vọng cầu - Ngọc
Tác giả:     Viên Minh
Hiếu
Tác giả:     Viên Minh
Ngồi im
Tác giả:     Viên Minh
Khổ - Thông
Tác giả:     Viên Minh
Mừng
Tác giả:     Như Hải
Thi ảnh
Tác giả:     Viên Hướng
Như thị nhân gian
Tác giả:     Thích Tánh Tuệ
Chỉ là...
Tác giả:     Viên Minh
Chỉ là
Tác giả:     Liễu Ngộ