loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Khai giảng Khóa học Anh Văn Miễn Phí tại chùa Huyền Không
     Nhằm hỗ trợ các học sinh tại địa phương và các thôn xã lân cận có điều kiện thuận tiện học tiếng Anh, vào ngày 23/7/2010 tại chùa Huyền Không đã khai giảng các lớp tiếng Anh 6, 7, 8, 9 miễn phí theo chương trình giáo dục hiện hành. Tính tới thời điểm khai giảng, số lượng học sinh tham dự các lớp học đều đã vượt quá số lượng chiêu sinh như dự tính ban đầu. Do điều kiện hiện thời không cho phép nên nhà chùa chỉ thu nhận tối đa một lớp là 36 - 40 học sinh và mỗi khối chỉ có một lớp; riêng với lớp 9, do chương trình khó hơn nên chỉ nhận tối đa 20 em để chất lượng dạy và học tốt hơn. Nếu sau này xây dựng thêm phòng ốc và có kinh phí đáp ứng nhu cầu giảng dạy thì sẽ tổ chức thêm các lớp 10, 11, 12 và nhiều lớp trong cùng một khối.
     Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại từ buổi khai giảng:
 
Trở lại     Đầu trang