loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh chư Tăng ni, Phật tử hùn phước cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt đợt I năm 2010

PHƯƠNG DANH CHƯ TĂNG NI, PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT ĐỢT I NĂM 2010:

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Hòa thượng Pháp Nhẫn, tự viện Liên Hoa, USA
2.000 USD                  
2 Hòa thượng Tịnh Đức, chùa Đạo Quang, USA
5.000 USD                  
3 Thượng tọa Khánh Hỷ, Thiền viện Bát Nhã, Canada
10.000.000 VNĐ                  
4 Thượng tọa Bửu Đức, Chùa Hương Đạo, USA
2.000 USD                  
5 Chùa Huyền Không, Huế
10.000.000 VNĐ                  
6 Như Trung, Tâm Minh, Australia
1.000 AUS                  
7 Như Tuệ, Australia
300 AUS                  
8 Hoàng Thị Thùy Dung, USA
100 USD và 1.000.000 VNĐ                  
9 Gia đình Thương - Nga, Huế
1.000.000 VNĐ                  
10 Bà Nguyễn Thị Sen, Đà Nẵng
1.000.000 VNĐ                  
11 Bà Trần Thị Khướu
500.000 VNĐ                  
12 Phật tử Nghệ An
30.000.000 VNĐ                  
 
Trở lại     Đầu trang