loading
Tin Xây Dựng
Một vài hình ảnh nội điện (tầng 2) của Bảo tháp Gotama
  
Nội điện tầng 2 của Bảo tháp Gotama - nơi diễn ra lễ Húy nhật lần thứ 30 của Cố Đại Trưởng Lão Sơ Tổ Hộ Tông - tương đối hoàn chỉnh. Dưới đây là một số hình ảnh của phía trong và một vài bức tượng bên ngoài tầng 2 ngôi Bảo tháp:
 
Trở lại     Đầu trang