loading
Tin Xây Dựng
Cập nhật tình hình xây dựng hai phòng học còn lại:

Sau hơn 2 tháng thi công (khởi công từ ngày 08/6/Tân Mão) tới nay, hai phòng học còn lại của kế hoạch đang bước vào giai đoạn hoàn thiện của hai phần: nề và mộc. Do thời tiết hiện nay tại Huế đã dần chuyển sang mùa mưa nên tiến độ công việc đã bắt đầu bị chậm lại. Dù vậy, nhà chùa và ê-kíp thợ đang đảm nhận công trình quyết tâm phải hoàn thành mọi công việc trước lễ Dâng Y sắp tới. Riêng phòng học đầu tiên đã được bàn giao cho các giáo viên để có thêm phòng giảng dạy cho các cháu. Ngoài ra, nhà chùa cũng nương theo kế hoạch chung, đã cho xây thêm một phòng lẻ - diện tích chỉ bằng một nửa phòng học - để làm phòng đọc sách cho giáo viên và học sinh kiêm chức năng làm phòng họp Hội đồng giáo viên vào cuối mỗi tháng.

         

Dưới đây là một số hình ảnh về tiến độ xây dựng các phòng học còn lại và phòng đọc sách:

 
Trở lại     Đầu trang