loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Hình ảnh buổi lễ mừng sinh nhật tại Ni viện Viên Không

 

Lời tác bạch của sư cô Liễu Pháp:

Kính bạch Thầy

Kính bạch chư đại đức Tăng Ni

Hôm nay ngày 15/3/1015 nhằm ngày 25 tháng Giêng Ất Mùi, Ni viện Viên Không chúng con hân hoan tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 72 của Hoà thượng ân sư, cũng là sinh nhật lần thứ 16 của Ni viện Viên Không chúng con. Với tâm thương tưởng đệ tử, Thầy đã chọn ngày sinh của mình làm ngày sinh của Ni viện chúng con, để mỗi khi các đệ tử xa gần nhớ đến Thầy cũng sẽ nghĩ đến Ni viện và trở về đây ngồi dưới chân Thầy để nghe Thầy dạy bảo.

Kính bạch Thầy, sau 16 năm chung tay góp sức, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ngôi Tam bảo của Ni viện Viên Không chúng con đã dần thành hình và đang phát triển. Hàng tuần, dù bận rộn bao nhiêu Phật sự, Thầy cũng sắp xếp để ra đây hướng dẫn cho chúng con tu tập. Thầy hiện giờ là Bậc Đại trưởng lão, là vị cao niên lạp trưởng trong Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ với bao Phật sự trọng đại trong việc hoàng pháp trong nước và quốc tế, nhưng phong thái ung dung tự tại, lối cư xử từ hoà giản dị của Thầy luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo, để mỗi khi mệt mỏi, bận rộn, nhớ đến hình ảnh "sáng suốt, định tĩnh, trong lành" của Thầy, chúng con như được tiếp sức để bước tiếp trên con đường tự độ, độ tha.

Hôm nay, chúng con thỉnh mời chư pháp hữu huynh đệ tề tựu về đây để mừng thọ Thầy và mừng cho Ni viện Viên Không đang tiếp tục tiến bước dưới sự chỉ bảo tận tình của Thầy và đó là lý do của buổi lễ hôm nay.


Một số hình ảnh của buổi lễ:

 
Trở lại     Đầu trang