loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Đại lễ Dâng Y Kathina PL 2558 tại Tổ đình Bửu Long


Như đã đưa tin, sáng ngày 10/10/2014, nhằm ngày 17/09 âm lịch, đại lễ Dâng Y Kathina PL 2558 đã được tổ chức tại Tổ đình Bửu Long. Sau những ngày mưa tầm tã, bầu trời trong xanh với ánh nắng và gió mát dịu trong ngày hôm nay như cũng hòa chung với niềm hân hoan của chư Tăng, Tu nữ và Phật tử khắp nơi đến tham dự ngày Đại Lễ truyền thống có từ thời Đấng Bổn Sư còn tại thế.

Sau đây là tác bạch dâng Y của vị thí chủ - cô Nhật Minh Tâm - và một số hình ảnh của buổi Đại lễ.

 

TÁC BẠCH DÂNG Y KATHINA  2558 (2014)

 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Con - Nhật Minh Tâm -  thành tâm kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão cùng chư Đại đức Tăng.

Con kính chào quý cô Tu nữ, quý quan khách cùng toàn thể chư Phật tử.

Kính bạch quý Ngài. Kính thưa quý liệt vị,  

Hằng năm cứ độ mùa mưa về, bao cánh chim trời bạt gió tìm nơi trú ẩn, cũng thời gian đó Chư Tôn Thiền Đức Tăng Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada) cũng dừng bước vân du để tự chọn nơi an cư kiết hạ, tạo lợi ích cho bản thân và tha nhân.

Ba tháng an cư kiết hạ đã hoàn mãn, trong sự nỗ lực tinh cần tu tập của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, giờ đây những cánh hoa công đức lại có dịp nở rộ trên tay hàng Phật tử. Đây là cơ hội vô cùng quý báu cho thiện nam, tín nữ chúng con được vun bồi công đức, tích tạo phước lành cao thượng và gieo duyên giải thoát.

Đã gần 3000 năm, bóng y vàng vẫn còn nguyên vẹn như chấn tích của chân lý ngàn đời, như dòng suối ngọt ngào của lòng từ bi vô lượng không bao giờ khô cạn lý tưởng giải thoát và hóa độ quần sinh. Chính vì ý nghĩa cao đẹp đó, một hình ảnh tượng trưng cho chân lý từ bi, giải thoát và phước điền của chiếc y vàng được mãi mãi nối truyền đến tận ngàn sau.

“Tam Y quả bát chân truyền

Đời sau vẫn mãi phước điền chứng nhân

Thành tâm lễ bái kính dâng

Gieo duyên giải thoát muôn phần an vui.”

Chúng con, những người con Phật, cùng đặt trọn tín tâm nơi Tam Bảo, một lòng hộ trì Phật, Pháp, Tăng theo lời Phật dạy:

 

“Như từ một đống hoa,

Nhiều tràng hoa được kết

Cũng vậy thân sinh tử

Làm được nhiều thiện sự.”

 

“Nếu người làm điều thiện

Nên tiếp tục làm thêm

Hãy ước muốn điều thiện

Chứa thiện được an lạc.”

Trong niềm hân hoan của mùa hội Dâng Y Cà Sa Kathina, gia đình chúng con - Nhật Minh Tâm - thành kính hoan hỷ chúc mừng quý Ngài tăng thêm một tuổi hạ trong ánh hào quang chánh Pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Giờ đây, trong không khí trang nghiêm đầy đạo vị tại tòa bảo tháp Gotama này, trước sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng cùng chư Đại Đức Tăng và với một lòng tri ân, báo ân đến cha mẹ sinh thành, những bậc Thầy tổ ân nhân đã dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014 (tức ngày 17 tháng 9 năm Giáp Ngọ, Phật lịch 2558), con Đặng Thị Mỹ Anh, tức Nhật Minh Tâm thành tâm kính hoan hỷ kính dâng Tam Y, Quả Bát và Tứ Vật Dụng đến chư tỳ khưu Tăng nhập hạ tại Tổ đình Bửu Long. Ngưỡng mong quý Chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ thọ lãnh cho chúng con được sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài.

Với niềm vinh hạnh được là Thí Chủ chính thức Lễ Dâng Y Kathina năm 2014, Phật lịch 2558 tại Tổ đình Bửu Long, ngoài ra có sự chung hùn phước của chư Phật tử gần xa, kẻ nhiều người ít, kẻ công, người của, tất cả làm nên sự thành công viên mãn cho cuộc Đại Lễ Dâng Y Kathina hôm nay được viên thành công đức.

 

“Phước này có phước nào hơn

Cà sa dâng đến chư tôn tăng-già

Thiện nam, tín nữ hiệp hòa

Cùng nhau câu hội bảo tòa dâng y.”

 

Kính bạch quý Ngài. Kính thưa quý liệt vị,  

Con - Nhật Minh Tâm – vô cùng thành kính tri ân Ngài Hòa thượng Viên Minh - Viện Chủ Tổ Đình Bửu Long – đã từ bi, hoan hỷ trợ duyên lành cho con được làm nên điều phước thiện thanh cao này.

Phước báu phát sanh trong ngày Đại lễ Dâng Y Cà Sa Kathina mà chúng con đã hoan hỷ và trong sạch làm trong ngày hôm nay, chúng con xin thành tâm kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Quý Ngài đã không ngại đường sá xa xôi, dành nhiều thời gian quý báu, chứng tích quang lâm, chứng minh và tác thành cho Đại Lễ Dâng Y Cà Sa Kathina của chúng con tại Tổ đình Bửu Long được viên thành công đức.

Kính chúc quý Ngài Pháp thể luôn khinh an, giác tâm luôn tăng trưởng, bồ đề tâm viên đắc kỳ sở nguyện.

“Tam Y quả bát cúng dường

Cành sen chớm nở ngát hương thơm lành

Kathina với tâm thành

Nguyện cầu sớm đạt vô sanh niết-bàn.”

Con cũng xin thành tâm kính dâng quả phước dâng y Kathina hôm nay đến quý cô Tu Nữ cùng chư Phật tử gần xa, đã chung hùn phước trong buổi lễ được tăng thêm phần phước báu, vô lượng an lạc và tấn hóa.

Ngưỡng nguyện phước báu thanh cao phát sanh hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự chung quanh ngôi Tam Bảo Tổ đình Bửu Long hoan  hỷ với những phước báu mà chúng con đã tạo. Sau khi hoan hỷ thọ nhận rồi, kính xin các Ngài mách bảo đến các bậc giác linh Thầy tổ, nhất là ngài Hộ Tông, cùng cửu huyền thất tổ, Ông, Bà, Cha, Mẹ và thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được sớm siêu sanh về nơi nhàn cảnh, hằng ở nơi an vui, sự an vui càng thêm tăng tiến y theo ước nguyện. Đồng thời, con cũng xin cầu nguyện, hồi hướng phần phước này đến toàn thể gia quyến, anh chị em, thân bằng quyến thuộc và thân hữu còn hiện tiền luôn được hưởng năm điều lợi ích: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ.

Ngưỡng mong chư tôn thiền đức Tăng chứng minh và chú nguyện phước báu đến gia đình con và đạo tràng lễ hội được ân triêm công đức, vạn sự cát tường, thuận may trong đời sống, tấn hóa mãi trên con đường học pháp và hành pháp đồng đều nhau cả thảy.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.


 
Trở lại     Đầu trang