loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA PL.2558 TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KAHINA PL.2558

(Ngày 17-18/9/Giáp Ngọ - 10-11/10/2014)

-----š-----

 

Ngày 17/9/Giáp Ngọ (Thứ sáu, 10/10/2014):

        19-21 giờ          : LĐPT Huyền Không trình diễn ca vũ mừng đại lễ.

Ngày 18/9/Giáp Ngọ  (Thứ bảy, 11/10/2014):

        07g30               : Thập phương Phật tử vân tập

        08g00               : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm

        08g30               : Nghi thức nhiễu Phật

        09g10               : Khóa lễ Tam Bảo

        09g40               : - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện

                                    - Chư Tỳ-khưu Tăng lễ bái Tam Bảo và Phát lộ

                                    - Khai từ của Ban Tổ chức

                                    - Thông qua chương trình

                                    - Giới thiệu chư tôn đức chứng minh

                                    - Phật tử thọ Tam quy – Ngũ giới

                                    - Thiếu nhi Phật tử dâng hoa

                                    - Tác bạch dâng y Kahina

                                    - Chư Tăng tiến hành Tăng sự thọ y

                                    - Thí chủ dâng tứ sự lễ phẩm

                                    - Chư Tăng tụng kinh chúc phúc

                                    - Cúng dường Trai Tăng

                                    - Cảm tạ của Ban Tổ chức

                                    - Thuyết Pháp

                                    - Hồi hướng công đức

        11g10:                - Chư Tăng ni thọ trai

                                    - Phật tử dùng cơm thân mật

 

HOÀN LỄ

----------š›----------

 
Trở lại     Đầu trang