loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG

 DL 2015 - PL 2559

 

 18g00 - Chư Phật tử tề tựu

 19g00 - Lễ bái Tam Bảo

- Nguyện Thọ Đầu Đà

- Thuyết Pháp

- Giải lao

22g30 - Hành thiền

- Giải lao – kinh hành

 23g30 - Cung nghinh Xá Lợi

- Chiêm bái Xá Lợi

- Giải lao

 1g30 - Hái hoa Phật Pháp

 3g00 - Luận đạo

 4g30 - Tụng kinh

- Hồi hướng công đức

 5g30 - Dùng điểm tâm sáng

 

--- HOÀN MÃN ---

 
Trở lại     Đầu trang