loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Thánh Hội - Chùa Huyền Không

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ THÁNH HỘI TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

(15/1/ẤT MÙI - 5/3/2015) 

---š›---

 

08 giờ 00    : Thiện nam tín nữ vân tập

09 giờ 00    : Chư Đại đức Tăng ni quang lâm

09 giờ 30    : Chư Phật tử tụng kinh lễ bái Tam Bảo

10 giờ 00    :- Cung thỉnh Đại đức Tăng ni quang lâm Phật điện

                    - Phật tử thọ trì Tam qui - Ngũ giới

                    - Chư Tăng mở khóa lễ Cầu An đầu năm

                    - Phóng sanh

                    - Lễ Trai Tăng

11 giờ 00    : - Hồi hướng công đức

                   - Phật tử dùng cơm thân mật

18 giờ 00    : - Khóa kinh Tam Bảo

                   - Phát nguyện thọ đầu-đà

19 giờ 00    : Cúng dường ánh sáng lên chư Đại Thánh Tăng

20 giờ 00    : Tụng kệ Lễ Thánh Hội - Rằm Tháng Giêng

                    - Tọa thiền

                    - Kinh hành

                    - Giải lao

22 giờ 00    : - Hái lộc bói quẻ

                   - Giải quẻ

23 giờ 30    : Đố vui Phật Pháp

02 giờ 00     : Giải lao

02 giờ 30     : Tụng kệ Tiểu sử Đức Phật, kệ Cảm thắng

03 giờ 30     : Phật Pháp vấn đáp

04 giờ 30     : Khóa kinh Tam Bảo

05 giờ 00     : Hồi hướng công đức

 

 

 

Hoàn mãn

 

---o0o---

      Một số hình ảnh được ghi lại:

 

 
Trở lại     Đầu trang