loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG
Ngày 27 tháng Tư năm Ất Mùi (Thứ bảy, 13.6.2015)
- 08 giờ 00   Cung nghinh chư tôn Đại đức Tăng-già Nam tông
- 08 giờ 30   Tụng kinh Paritta – Cầu quốc thái dân an
                     (Chư Tăng các đoàn luân phiên trì tụng)
- 11 giờ 00   Cúng Trai Tăng
Ngày 28 tháng Tư năm Ất Mùi (Chủ nhật, 14.6.2015)
- 07 giờ 00   Phật tử các giới vân tập
- 07 giờ 30   Đón tiếp quan khách chính quyền, khách quý
- 08 giờ 00   Cung nghinh chư tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng ni
- 08 giờ 30   Lễ Khánh thành
+ Niệm Phật
+ Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự
+ Diễn văn chào mừng; lược thuật công tác xây dựng bảo tháp
+ Tặng hoa, quà chúc mừng
+ Nghi thức khai quan khánh thành bảo tháp
+ Nghi thức rước Ngọc Xá-lợi nhiễu quanh bảo tháp
+ Cung nghinh Ngọc Xá-lợi nhập bảo tháp
+ Cảm tạ của Ban Tổ chức
+ Mời chư tôn đức, quan khách và khách quý chiêm quan bảo tháp
- 10 giờ 30   Lễ Trai Tăng (Nghi thức Nam tông)
- 11 giờ 00   Thọ trai
- 12 giờ 00   Cung tiễn chư tôn đức và quan khách
- 19 giờ 00   Trình diễn ca vũ chúc mừng
Ngày 29 tháng Tư năm Ất Mùi (Thứ hai, 15.6.2015)
- 08 giờ 00   Lễ Đặt đá xây dựng Pháp đường và Tăng xá (3 tầng)
- 09 giờ 30   Thuyết Pháp
- 10 giờ 30   Trai Tăng – Hồi hướng công đức
 
Trở lại     Đầu trang