loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Một vài hình ảnh Đêm Đầu-đà Rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

Đêm Đầu-đà Rằm tháng Giêng năm nay tại Tổ đình Bửu Long đặc biệt hơn mọi năm khác là phần Lễ bái Tam Bảo, Phát nguyện thọ Đầu-đà và Ngài Hộ Pháp thuyết giảng được tiến hành tại cội Bồ-đề. Cội Bồ-đề và Tháp Tổ đã được trùng tu rất khang trang và đông đảo Phật tử đã đến tham dự làm cho ý nghĩa đêm Đầu-đà càng thêm sâu sắt.

Một vài hình ảnh ghi lại sự kiện đáng nhớ này:

 
Trở lại     Đầu trang