loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Địa chỉ của Ban Tổ Chức thỉnh Thầy Viên Minh trong chuyến hoàng pháp tại châu Âu năm 2016

 

Địa chỉ của BTC thỉnh Thầy Viên Minh - 2016

 

16.03 – 28.03 :      Anh Tùng ở Antibes – Pháp

                                      19 Allée des Phalènes – 06600 Antibes

                                      Phone : +33 6 88 86 84 60

                                      Email : christophengo72@gmail.com

 

29.03 – 04.04 :      Đăng & Huyền ở Genève – Thụy Sĩ

                                      Route de Peney 91E – 1214 Vernier

                                      Phone : +41 22 349 44 01 / +41 76 231 88 99

                                      Email : ndanghuyen@gmail.com

 

05.04 – 17.04 :      Cô Nga ở Schoenenwerd – Thụy Sĩ

                                      Holzstrasse 24 - 5012 Schönenwerd

                                      Phone : +41 62 849 25 70

                                      Email : dang6130@yahoo.de

                                     

18.04 – 25.04 :      Chùa Tâm Giác ở Munich – Đức

                                      Thầy Thích Trung Lưu

                                      Phone : +49 809 1537 6848

                                      Email : trungluu2003@yahoo.com

 

26.04 – 01.05 :      Chú Vĩnh ở Berlin – Đức

                                      Phone : +49 30 65 83 70 13

                                      Email :  kvinhhuynh51@gmail.com

 

02.05 – 08.05 :      Anh chị Hùng - Thành ở Dusseldorf – Đức

                                      Hauptstrasse 43 – 56598 Rheinbrohl   

                                      Phone : +49 157 3932 4556 / +49 157 8061 3158

                                      Email : maile_de@yahoo.de

 

09.05 – 15.05 :      Cô Duyên chú Cảnh ở Paris - Pháp

                                      10 chemin du bois Cochard - 93370 Montfermeil

                                      Phone : +33 14 388 16 01

                                      Email : tvancanh@hotmail.fr

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang