loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Đại Lễ Vesak-Tam Hợp PL.2561 tại chùa Huyền Không
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ VESAK – TAM HỢP PL.2561
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG
(Thứ tư,15.4.Đinh Dậu – 10.5.2017)
 
09g00     : Phật tử các giới vân tập
09g30     : Khóa lễ Tam Bảo
                   - Tụng kinh kỷ niệm Tam hợp: Bồ-tát đản sinh –    Thành Đạo và Đức Phật Niết-Bàn.
                   - Nghi thức Tắm Phật
                   - Nghi thức Tắm Cây Bồ-đề
10g45      : Lễ Trai Tăng
11g30      : Chiêm bái Xá-lợi
11g45      : - Chư Tăng thọ trai
                  - Phật tử dùng cơm thân mật
19g00      : Cung nghinh Ngọc Xá-lợi nhiễu hành 3 vòng quanh bảo tháp và điện Phật.
20g00      : - Khóa kinh Tam Bảo
- Phát nguyện thọ đầu-đà
- Thuyết Pháp
- Giải lao
- Tọa thiền
- Kinh hành
- Giải lao
- Tụng kinh Tiểu sử Phật và các bài kinh an lành
- Đố vui Phật Pháp
4g00 (16.4.AL) : Khóa kinh sáng – Hồi hướng công đức.
 
 
 
 
 
Trở lại     Đầu trang