loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Khóa Thiền Vipassāna 2 ngày dành cho Sinh viên - Học sinh
     Tiếp tục chương trình Giáo dục - Hoằng Pháp Mùa Hè, vào các ngày 24 và 25/7/2010 (13 và 14/6/Canh Dần) chùa Huyền Không đã tổ chức Khóa Thiền Vipassanā 2 ngày dành cho giới sinh viên và học sinh.
     Nhận thấy Thiền học giờ đây đã trở thành món ăn tinh thần cho các Sinh viên, Học sinh và các Phật tử hữu duyên nên sau khi mãn khóa Thiền thứ 2, Ban Tổ chức đã quyết định duy trì sinh hoạt tu học này hằng tuần vào mỗi sáng chủ nhật dưới tên gọi: Lớp Thiền  Vipassana sáng Chủ nhật.
     
     Dưới đây là phương danh chư vị hảo tâm đã ủng hộ khóa thiền thứ 2 nguồn tài lực, sô lượng thiền sinh tham gia và một số hình ảnh sinh hoạt:

     Phương danh chư vị hảo tâm ủng hộ khóa Thiền:
     Thượng tọa Tuệ Tâm và Cơm chay Liên Hoa: Cung ứng các buổi ăn trưa.
     Cư sĩ Như Trung, Úc: 300 AUSD.
     Số lượng thiền sinh tham gia:
     Ngày 24/7/2010: 37 người
     Ngày 25/7/2010: 22 người
     Một số hình ảnh sinh hoạt trong khóa Thiền:
 
Trở lại     Đầu trang