loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh chư Tăng ni, Phật tử hùn phước cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt đợt II năm 2010

PHƯƠNG DANH CHƯ TĂNG NI, PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT ĐỢT II NĂM 2010:

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Hòa thượng Viên Minh chuyển giao
4.000 USD                               
2 Bé Hiền, Bích Liễu, Bé Đình
2.000.000 VNĐ                               
3 Bé Nhỏ
1.100.000 VNĐ                               
4 Hòa thượng Viên Minh chuyển giao đợt 2
40.000.000 VNĐ                               
 
Trở lại     Đầu trang