loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Vu-Lan – Báo hiếu PL.2558 tại Thừa Thiên Huế

Trong không khí hoài niệm, thương cảm của những ngày đầu Thu theo truyền thống của dân tộc Việt từ thuở xa xưa thì tháng 7 Âm lịch hằng năm là tháng của Xá tội vong nhân, Báo hiếu báo ân, Đền ơn đáp nghĩa – Tháng của Ân tình và Hiếu đạo. Dù thuộc tôn giáo hay tín ngưỡng nào, người dân Việt, đang cư trú trên quê cha đất tổ hay tạm náu mình nơi đất lạ xứ người vì một lý do nào đó, vào thời gian này trong năm, thường hướng về quá khứ thân thương, trong đó có bóng hình của cha mẹ, ông bà, thân thuộc...  một thời để nhớ để thương. Với các Phật giáo đồ thì trung tuần tháng 7 Âm lịch là dịp để con cháu báo hiếu mẹ cha, ông bà, quyến thuộc... đã quá vãng lìa trần hay còn hiện tiền trên dương thế thông qua các nghi thức hành đạo, cúng dường của nhà Phật.

Cùng hướng về mục đích và  cùng trong ý nghĩa ấy, Ban Điều hành Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Phóng sinh phóng đăng và Cầu siêu thủy giới trên sông Hương vào đêm 14/7/Giáp Ngọ. Qua sáng ngày rằm tháng 7, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tăng Ni các chùa trong tỉnh quang lâm về chùa Huyền Không thiết lễ Đặt Bát hội cho thập phương Phật tử có cơ hội để bát cúng dường, gieo duyên tạo phước để dâng lên cha mẹ, ông bà, tiên tổ cùng quyến thuộc với tâm nguyện âm siêu dương thái nhờ có oai lực Tam Bảo gia hộ. Trong dịp này, Liên đoàn Phật tử Huyền Không đã tổ chức trại Hiếu Hạnh ngay trong khuôn viên chùa để cho các đoàn sinh được tham gia vào các sinh hoạt lễ nghi, tu học cùng đại chúng Phật tử các giới.

Một số hình ảnh về lễ Vu-Lan – Báo hiếu được ghi lại:

 
Trở lại     Đầu trang