loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Hộ Nhẫn lần thứ XII

Vào sáng ngày mồng 6/9/Giáp Ngọ (29/09/2014) Tăng Ni Phật tử Nam Bắc tông ở Thừa Thiên Huế đã vân tập đông đảo tại chùa Thiền Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế để tham dự lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam (1997-2002) lần thứ XII. Tiến trình và nội dung cuộc lễ được tổ chức tương tự như nhiều năm qua, gồm hai phần: Nghi thức tưởng niệm tại khu mộ tháp của Ngài và nghi thức cúng dường Trai Tăng ở điện Phật.

Quang lâm chứng minh lễ Húy nhật năm nay có mặt đầy đủ ba vị tôn túc của Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế là Trưởng lão Giới Đức, Thượng tọa Pháp Tông, Thượng tọa Tuệ Tâm và chư tôn đức Chủ trì, Giám tự các chùa, tịnh thất cùng Tăng ni các chùa Phật giáo Nguyên thủy trong tỉnh và một số vị Ni trưởng, Ni sư các chùa Bắc tông lân cận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của phái đoàn Tăng ni, tu nữ và Phật tử ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Thành phần tham dự đông đảo nhất là các giới cư sĩ Phật tử địa phương.

Đặc biệt lễ Húy nhật đức Tăng trưởng năm nay có gia đình một thí chủ xin cúng dường phần lớn chi phí cuộc lễ để hồi hướng phước lành cho cụ bà thân mẫu tạ thế vừa được một năm (Tiểu tường)là: Cố Tín nữ Nguyễn Thị Đãng, Pháp danh Tín Tâm.

Một số hình ảnh lễ Húy nhật được ghi lại:

 
Trở lại     Đầu trang