loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
LỊCH DÂNG Y KATHINA CÁC CHÙA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

THÔNG BÁO:

LỊCH DÂNG Y KATHINA CÁC CHÙA

TẠI THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2014 – PL. 2558

 

Ngày 16.9.Giáp Ngọ (09/10/2014 – Thứ năm): chùa Thiền Lâm

Ngày 17.9.Giáp Ngọ (10/10/2014 – Thứ sáu): chùa Tăng Quang

Ngày 18.9.Giáp Ngọ (11/10/2014 – Thứ bảy): chùa Huyền Không

Ngày 19.9.Giáp Ngọ (12/10/2014 – Chủ nhật): chùa Huyền Không Sơn Thượng

Ngày 20.9.Giáp Ngọ (13/10/2014 – Thứ hai) : chùa Định Quang

Ngày 21.9.Giáp Ngọ (14/10/2014 – Thứ ba) : chùa Pháp Luân

Riêng Tịnh thất GOTAMI chỉ dâng y vai trái và sẽ được tổ chức cuối cùng vào

ngày 22.9.Giáp Ngọ, tức ngày thứ tư, 15/10/2014.

BAN ĐIỀU HÀNH PGNT THỪA THIÊN HUẾ

 
Trở lại     Đầu trang