loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC CHÙA HUYỀN KHÔNG
STT
Họ và tên/Pháp danh
Hạng mục
Số tiền
Bị chú
001
Hòa thượng Pháp Nhẫn, Tự viện Liên Hoa, Texas, USA
Hùn phước lễ khánh thành
1000 USD
 
002
Sư cô Trí Hạnh, Tự viện Liên Hoa, Texas, USA
Hùn phước lễ khánh thành
2000 USD
 
003
Gđ. Minh Anh, CA, USA
Hùn phước lễ khánh thành
500 USD
 
004
Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên, Houston, TX, USA
Hùn phước lễ khánh thành
5000 USD
 
005
Gđ. Trần Thị Mỹ Hạnh
Toàn bộ các bữa ăn 3 ngày lễ
121.500.000 đ
 
006
Gđ. Trần Thị Mỹ Hạnh
San lấp và lát gạch sân sau Bảo Tháp
60.000.000 đ
 
007
Bà Quảng Duyên- Trần Thị Tý
Hùn phước lễ khánh thành
1.000.000 đ
 
008
Gđ. Huyền Cát
Hùn phước lễ khánh thành
10.000.000 đ
 
009
Ba vị tôn đức chùa Paknam
Hùn phước lễ khánh thành
3.510.000 đ
 
010
Sư Minh Nguyệt
Hùn phước lễ khánh thành
1.000.000 đ
 
011
Nhà báo Việt Hòa, uocmonho.com
Hùn phước lễ khánh thành
500.000 đ
 
012
Các Pt Hiển, Tuấn Anh, Trần Thanh Hằng, chùa Nội Phật
Hùn phước lễ khánh thành
10.000.000 đ
 
013
Bùi Thị Dưỡng
Hùn phước lễ khánh thành
500.000 đ
 
014
Chiến Lê và Thùy Dương, chùa Hương Đạo, USA
Hùn phước lễ khánh thành
100 USD
 
015
Nhóm Thiện Duyên
Hùn phước lễ khánh thành
730.000 đ
 
016
Bùi Thị Huệ
Hùn phước lễ khánh thành
300.000 đ
 
017
Gđ. Mệ Hoàng Thị Thu
Hùn phước lễ khánh thành
1.000.000 đ
 
018
Gđ. Trần Thanh Lợi
Hùn phước lễ khánh thành
1.000.000 đ
 
019
Gđ. Nguyễn Thị Quỳnh Anh & Nguyễn Hữu Chỉnh
Hùn phước lễ khánh thành
3.000.000 đ
 
020
Trần Thị Lệ Nhung, Nguyễn Thị Huyền, Lê Thị Hồng Loan
Hùn phước lễ khánh thành
10.000.000 đ
 
021
Gđ. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Hùn phước lễ khánh thành
2.000.000 đ
 
022
Gđ. Ngô Thành (em Pt Tín Phương)
Hùn phước lễ khánh thành
2.000.000 đ
 
023
Huyền Nhiên
Hùn phước lễ khánh thành
1.000.000 đ
 
024
Như Pháp, Hà Nội
Hùn phước lễ khánh thành
10.000.000 đ
 
025 Gđ. một Phật tử ẩn danh Hùn phước lễ khánh thành 10.000.000 đ  
026 Phạm Đức Thái Hùn phước lễ khánh thành 2.000.000 đ  
027 Huỳnh Văn Ngưu Hùn phước lễ khánh thành 100 USD   
028 Huỳnh Thị Nguyệt Hùn phước lễ khánh thành 200 USD   
029 Gđ. Huỳnh Văn Thanh Hùn phước lễ khánh thành 200 USD   
030 Gđ. Huỳnh Văn Dũng Hùn phước lễ khánh thành 200 USD   
031 Gđ. Nông Đình Hùng Hùn phước lễ khánh thành 100 USD   
032 Tuệ Phương Hùn phước lễ khánh thành 1.000 USD   
033 Chư Sư, các điệu chùa Huyền Không Hùn phước lễ khánh thành 6.000.000 đ  
034 Thái Ngọc Đình Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
035 Gđ. Bích Trâm Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
036 Gđ. Nguyễn Trung Hiển, Canada Hùn phước lễ khánh thành 5.000.000 đ  
037 Phạm Thị Phúc (Tín Duyên) Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
038 Gđ. Bùi Thị Huệ Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
039 Gđ. Trần Thị Minh Tú; Gđ. Minh Pháp; Phan Văn Ngọc - Tiến Hùn phước lễ khánh thành 5.500.000 đ  
040 Phật tử Thanh Tuệ, Australia Hùn phước lễ khánh thành 15.500.000 đ  
041 Gđ. Lâm, Hà Nội
Hùn phước lễ khánh thành 3.000.000 đ  
042 Pt. Kimberly và mẹ
Hùn phước lễ khánh thành 1.000 USD
 
043 Gđ. Phạm Trần Sum
Hùn phước lễ khánh thành 18.000.000 đ  
044 Nguyễn Thị Ngọc Anh (Tịnh Hạnh) Hùn phước lễ khánh thành 5.500.000 đ  
045 Pt. Đinh Thị Kim Chi và con gái Trần Thị Ngọc Lạc Hùn phước lễ khánh thành 2.500.000 đ  
046 Huỳnh Thị Thúy Vân, USA Hùn phước lễ khánh thành 500 USD  
047 Pt Huyền Liễu Hùn phước lễ khánh thành 100 USD  
048 Đại đức Minh Từ Hùn phước lễ khánh thành 10.000.000 đ  
049 Minh Hiền Hùn phước lễ khánh thành 20.000.000 đ  
050 Pt. Nguyễn Đăng Lành, Điền Môn, Phong Điền Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
051 Pt. Nguyễn Thị Mẫn
Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
052 Pt. Nguyễn Thị Thúy Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
053 Gđ. Trần Gia Khương, Điền Môn, Phong Điền Hùn phước lễ khánh thành 2.000.000 đ  
054 Mệ Chín (Châu), An Hòa Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
055 Gđ. sư cô Như Thể Hùn phước lễ khánh thành 2.000.000 đ  
056 Nhóm cô Hoa "Huế", Texas, USA Hùn phước lễ khánh thành 5000 USD  
057 Tôn Nữ Kim Anh, San Jose, USA Hùn phước lễ khánh thành 500 USD  
058 Gđ. Lan-Linh, Colorado, USD Hùn phước lễ khánh thành 500 USD  
059 Chị Xuân (Chú Huê), Texas, USA Hùn phước lễ khánh thành 1000 USD  
060 Chị Lạc (Chú Đàn), Texas, USA Hùn phước lễ khánh thành 100 USD  
061 Pt Minh Phúc Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
062 Văn Hữu Triêm, Văn Hữu Ấn, Văn Hữu Huyền Linh Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
063 Pt Lê Ngọc Diệp, Hà Nội Hùn phước lễ khánh thành 5.000.000 đ  
064 Đặng Thọ Dũng 500 ly gốm sứ Minh Long
   
065 Đặng Nguyễn Khánh Vân 50 áo T shirt nam cho các ban viên
   
066 Gđ hai cô tu nữ Liễu Tâm, Liễu Nguyên
Hùn phước lễ khánh thành 50 USD  
067 Cô tu nữ Diệu Thùy
Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
068 Pt Trần Thị Thanh Hạnh Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
069 Gđ Phan Thanh Hùng
Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
070 Phòng phát hành chùa tổ Bửu Long, Bs Phạm Văn Nam, cô tu nữ Vô Niệm 200 quyển "Cuộc đời là một hành trình tâm linh". Tác giả: Thiền sư Jotika
   
071 Pt Đỗ Thị Bắc Ninh 3 đầu sách Phật giáo tổng cộng 150 quyển
   
072 Pt Nguyễn Thị Chính Nghĩa Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
073 Cô tu nữ Tâm Huệ Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
074 Pt Nguyễn Thanh Hằng Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
075 Gđ Nguyễn Thu Hà Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
076 Pt Nguyễn Thị Mười Hùn phước lễ khánh thành 5.000.000 đ  
077 Gđ Nguyễn Thị Thùy Chung và em trai Nguyễn Tự Nam Hùn phước lễ khánh thành 200 USD  
078 Ms Valinda Rungpiti
Hùn phước lễ khánh thành 3000 Bath
 
079 Nhóm Pt Thái
Bộ mâm 20 cái    
080 Pt Lý Ánh Ngọc Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ
 
081 Cháu Võ Tịnh Minh, Pd. Hồng Phúc Hùn phước lễ khánh thành 32.000 đ  
082 Cháu Võ Tịnh Ý Hùn phước lễ khánh thành 15.000 đ  
083 Cháu Bảo Tường Selina, USA Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
084 Pt Đỗ Thị Bắc Ninh và con gái: Dương Đỗ Hồng Mai Hùn phước lễ khánh thành 2.600.000 đ  
085 Gđ. Khiêm-Nguyên Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
086 Gđ. Nguyễn Thị Hà, Đồng Hới Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
088 Gđ. Nguyễn Thị Hiền, Đồng Hới Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
089 Gđ. Nguyễn Thị Kim Cúc Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
090 Gđ. Nguyễn Hải Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
091 Gđ. Ông Hoàng Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
092 Gđ. Chú Phú Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
093 Gđ. Nguyễn Thị Huê Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
094 Gđ. Cháu Huệ Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
095 Gđ. Nguyễn Lô Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
096 Gđ. Nguyễn Rớ Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
097 Gđ. Cháu Mai Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
098 Gđ. Thím Thích Hùn phước lễ khánh thành 100.000 đ  
099 Gđ. Cháu Tuyên Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
100 Gđ. Nguyễn Ngọc Hồ Hùn phước lễ khánh thành 1.200.000 đ  
101 Gđ. Nguyễn Hữu Dị Hùn phước lễ khánh thành 1.000.000 đ  
102 Gđ. Toàn + Lý Hùn phước lễ khánh thành 200.000 đ  
103 Gđ. Nguyễn Thế Cát Hùn phước lễ khánh thành 100.000 đ  
104 Gđ. Trương Quang Tánh Hùn phước lễ khánh thành 100.000 đ  
105 NTT quán Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
106 Gđ Nguyễn Thị Thùy Chung Một bộ y vai trái    
107  Các con O Bồng (Quang, Loan, Khương) Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ   
108  Gđ. Mệ Sen Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ   
109 Mệ Khướu Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ   
110  Gđ. Trương Tiến Hưng Hùn phước lễ khánh thành  500.000 đ   
111 Đạo hữu Trí Nghiêm, chùa Đạo Quang, Tx, USA Hùn phước lễ khánh thành  100 USD   
112 Chị Thêm, 119 Nhật Lệ, Huế Hùn phước lễ khánh thành  2.000.000 đ  
113 Gđ. Thức - Tuyết, San Jose, USA Hùn phước lễ khánh thành  100 USD   
114 Nhóm chị "Hoa Huế", chị Kim, chị Hiếu, Tx, USA Cúng dường Tăng Ni trong lễ khánh thành 2.000 USD  
115 Pt Nguyễn Thị Xuân, lớp QLGD XXI,  ĐHSP Huế Hùn phước lễ khánh thành  500.000 đ  
116 Gđ cô tu nữ Vô Niệm Hùn phước lễ khánh thành  5.000.000 đ  
117 Gđ. Sư Minh Kiến  Hùn phước lễ khánh thành  2.000.000 đ  
118 Gđ Võ Thanh Tú - Âu Thị Nguyệt Liên  Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ  
119 Sư cô Từ Nguyên  Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ  
120 Ni viện Bửu Long  Hùn phước lễ khánh thành  2.000.000 đ  
121 Sư Minh Tuệ, chùa Tổ Đình Bửu Long Hùn phước lễ khánh thành  1.000.000 đ  
122 Gđ. cô tu nữ Huyền Nghi  Hùn phước lễ khánh thành  3.000.000 đ  
123 Pt Linh Anh Hùn phước lễ khánh thành  300.000 đ  
124 Các Pt Tịnh Hiền, Tịnh Hương, cô Huệ, cô Dung, cô Thanh Hùn phước lễ khánh thành  700.000 đ  
125 Pt Linh Thư Hùn phước lễ khánh thành  500.000 đ  
126 Pt Nguyễn Thị Hải, Nghệ An Hùn phước lễ khánh thành  3.000.000 đ  
127 Ngài Trưởng lão Viên Minh Hùn phước lễ khánh thành  5.000 USD  
128 Thượng tọa Thông Đạt Hùn phước lễ khánh thành 500.000 đ  
129 Sư Minh Nguyệt Hùn phước lễ khánh thành 2.000.000 đ  
130 Quý bà Wenni và Wenphen Hùn phước lễ khánh thành 20.000 Bath  
131 Pt Tịnh thất Tám Tuệ, Vinh Hùn phước lễ khánh thành 31.200.000 đ  
132 Gđ Nguyễn Thị Hải Hùn phước lễ khánh thành 3.600.000 đ  

 

 
 
 
 

 

 
Trở lại     Đầu trang