loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thọ đầu-đà đêm Rằm tháng Tư tại Tổ đình Bửu Long

Đại Lễ Vesak (Rằm tháng Tư) hay Lễ Tam Hợp là ngày kỷ niệm 3 sự kiện lớn theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông: Bồ-tát Đản Sanh, Bồ-tát Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết-bàn. Trong ngày lễ này, những ngôi chùa Nam Tông thường tổ chức đêm thọ đầu-đà để chư Phật tử có cơ hội thể hiện niềm tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đấng Giác Ngộ bằng sự tu tập của mình.

Sau đây là một số hình ảnh đêm đầu-đà Rằm tháng Tư tại Tổ đình Bửu Long:

 

 
Trở lại     Đầu trang