loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Kính mừng sinh nhật và 50 hạ lạp của Thầy Viên Minh tại Tổ đình Bửu Long

Vào ngày 4/2 Âm lịch, nhằm ngày 12/03/2016, Chư Tăng, tu nữ và Phật tử Tổ đình Bửu Long đã tổ chức buổi lễ kính mừng sinh nhật lần thứ 73 và 50 hạ lạp của Thầy Viên Minh. Đặc biệt năm nay có quý Sư Đệ của Thầy từ Huế vào tham dự: Hòa thượng Giới Đức, Thượng tọa Pháp Tông, Thượng tọa Tuệ Tâm cùng một số đệ tử.

Đầu tiên mọi người vào Tăng Khách Đường để hỏi đạo và nghe Thầy giảng. Tiếp đến, chư vị dâng hoa và quà đến Thầy. Hòa thượng Giới Đức đã viết thư pháp bài thơ Mừng Khánh Tuế và ngâm tặng Thầy. Ai cũng rất hoan hỷ, cảm động, không khí đầy đạo vị.

Sau đó, mọi người lên chánh điện làm Lễ trai Tăng. Chư Tăng trong chùa đã thành kính đảnh lễ, dâng hoa và bánh sinh nhật đến Thầy. Đại đức Tâm An thay mặt quý Sư kính gởi đến Thầy sự tri ân về công lao giáo dưỡng vô cùng của Thầy đối với hàng hậu học. Thầy đã ban huấn từ, sách tấn mọi người tu học. Sau thời kinh chúc phúc của chư Tăng, chư Tu nữ và Phật tử đã thành tâm hồi hướng phước báu đến Thầy cũng mọi người.

Đây là bức thư pháp bài thơ của Hòa thượng Giới Đức dâng lên Thầy:

 

  

Cùng một số hình ảnh của buổi lễ tại Tổ đình Bửu Long:

 

 
Trở lại     Đầu trang