loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh chư Tăng ni và Phật tử hùn phước cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt đợt III năm 2010

PHƯƠNG DANH CHƯ TĂNG NI, PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT ĐỢT III NĂM 2010:

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Bông và con cháu, Bangkok, Thailand
95.000.000 VND                               
2 Tâm Từ An, USA
500 USD                               
 
Trở lại     Đầu trang