loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Lễ Khai Giảng Các Lớp Anh Ngữ Miễn Phí Năm Học 2011-2012

Sáng mồng 1/07/2011 tại chùa Huyền Không lễ khai giảng các lớp Anh ngữ Miễn phí năm học 2011-2012 và phát thưởng cho các học sinh giỏi, học sinh có gia cảnh khó khăn đã dược tổ chức trang trọng tại Phật điện. 

 

 

 Trong buổi lễ ngoài chư Tăng chứng minh, các giảng viên phụ trách còn có hơn 300 học sinh từ lớp 6 đến lớp 10.

 

Do chương trình năm nay mở rộng , các khối lớp 6, 7, 8 mỗi khối tăng thêm một lớp, và có thêm lớp 10 nên số lượng học sinh tăng gấp đôi so với năm ngoái.


Mọi diễn tiến trong buổi lễ đều theo sát chương trình dưới đây:

CHƯƠNG TRÌNH
Lễ Khai Giảng Các Lớp Anh Ngữ Miễn Phí
Niên khoá 2011- 2012
Ngày 01/7/2011(01/6/Tân Mão)

-7 giờ :          Học sinh và các thầy cô giáo tập trung tại chùa
-7 giờ 30 :     Mời thầy cô giáo và học sinh vào chánh điện
-7 giờ 45 :    - Cung thỉnh chư Tăng quang lâm Phật điện
                   - Niệm phật 3 lần :
                     Kính lạy đức Thế Tôn , A-la-hán , Chánh Đẳng Giác.
                   -Thông qua chương trình
                   - Giới thiệu các thành phần tham dự
                   - Mời thầy chủ trì phát biểu và tuyên bố Khai giảng.
                   - Mời đại diện các giáo viên phát biểu về tình hình dạy và học trong năm vừa qua
                   - Mời đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng.
                   - Trao phần thưởng cho học sinh giỏi và học sinh khá có gia cảnh khó khăn.
                   - Thông báo nội qui học đường.
                   - Cảm tạ của Ban Tổ chức và Ban Giáo dục chùa Huyền Không.

 
 
Ban Tổ chức lễ và Ban Giáo dục chùa Huyền Không chân thành cảm tạ chư tôn đức Tăng ni, quý vị Phật tử có tấm lòng vị tha đã hết sức ủng hộ chương trình giáo dục từ thiện này trong suốt một năm qua, nhất là các vị Phật tử sau: 

- Đạo hữu Đặng Sinh – USA
- Phật tử Liễu Tịnh – USA
- Phật tử Như Tuệ và gia đình – Australia
- Phật tử Tuệ Phương – USA
- Phật tử Liễu Vân – Sài Gòn
- Phật tử Liễu Huệ - USA
 

 

Với quý vị Phật tử mới biết tới chương trình này và phát tâm ủng hộ tịnh tài, sách vở xin vui lòng liên hệ với Thượng tọa chủ trì chùa Huyền Không qua số điện thoại và email sau: 

-Cellphone: (84) 976214876
- Email: dhammavamso@gmail.com

  

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng: 

   

 
Trở lại     Đầu trang