loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Huý Nhật Đại Trưởng Lão Khai Tổ Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam lần thứ 33 tại Tổ đình Bửu Long

Đại Trưởng lão Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ Việt Nam viên tịch tính đến nay đã 33 năm tròn. Mùa Thu năm 1981, cũng vào thời điểm này, sau khi huấn thị, nhắc nhở các môn đệ, Phật tử có mặt tại thiền thất, ngài đã nhập thiền xuất ly. Hướng đến dịp tưởng niệm ngài, từ sau lễ Vu Lan - Báo hiếu, môn đồ và Tăng ni đại chúng tại chùa tổ đã tất bật chuẩn bị cho lễ giỗ thường niên...

Sáng ngày 26/7/Giáp Ngọ, lễ Huý nhật đức Đệ nhất Tăng thống GHTGNTVN đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm, có đông đảo chư Tăng ni nhiều chùa chiền, tự viện ở nhiều tỉnh thành và Phật tử các giới tham dự. Chương trình lễ năm nay không có phần cung tuyên tiểu sử đức Đệ nhất Tăng thống mà thay vào đó là mục tác bạch cúng dường tịnh tài xây dựng bảo tháp Gotama ở chùa Bửu Long của sư cô Pháp Đạt (thế danh Lương Tú Xuân). Số tiền thí chủ phát tâm cúng xây tháp là 10 tỷ đồng.

Chuyện mới nghe tưởng như đùa vì thực tế bảo tháp đã được kiến thiết, hoàn thiện từ hai năm trước. Thế nhưng, lắng nghe đạo từ của ngài Viện chủ chùa tổ mới biết đầu đuôi sự việc. Hoá ra chuyện bắt nguồn từ nhiều năm trước (2006). Bấy giờ, khi hay tin Trưởng lão viện chủ chùa Bửu Long có ý định kiến tạo một toà bảo tháp để tôn trí xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng, sư cô Pháp Đạt phát tâm hoan hỷ, quyết định bán sở đất và nhà mà cô đang ở để dâng số tiền ấy cho ngài Trưởng lão nhằm hoàn thành tâm nguyện của đức Đệ nhất Tăng thống thuở sinh thời chưa thực hiện được. Song le, nhân duyên chưa thuận nên từ ngày ấy đến gần đây việc bán đất gặp hết trục trặc này tới trở ngại nọ. Cho đến thời điểm này dự định trên mới hoàn thành, sư cô do sức khoẻ kém, không thể tự mình lên gặp ngài Viện chủ và chư Tăng để thưa chuyện nên đã cử người đại diện tác bạch với ngài Viện chủ và Tăng-già.

Theo lời trần thuật của ngài Viện chủ thì chính nhờ dựa vào lời hứa cúng dường tiền xây tháp của sư cô Pháp Đạt mà ngài đã mạnh dạn nhận tiền của một số Phật tử ứng trước cho mượn để tiến trình thi công bảo tháp không bị gián đoạn. Nay một phần của số tiền này sẽ được dùng để trả nợ, phần còn lại sẽ chi vào việc xây dựng Tăng xá sắp thực hiện trong nay mai. Hòa thượng Viện chủ đã tán thán công đức của sư cô Pháp Đạt cùng tất cả chư Tăng Ni, Phật tử khắp nơi đã hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức để ngôi Bảo tháp trở thành một công trình văn hóa tâm linh chung cho tất cả mọi người như ngày hôm nay.

Và như các năm trước, thời Pháp trong ngày lễ Huý nhật đức Đệ nhất Tăng thống, vẫn do Trưởng lão Hộ Pháp đảm trách. Trong buổi giảng này, Trưởng lão đã giải thích rất tường tận về hạnh tri ân và báo ân nhằm sách tấn Phật tử các giới siêng năng tu học.

Chương trình lễ Huý nhật năm nay - PL. 2558 đã kết thúc trong không khí trang nghiêm và đầy đạo vị.

Dưới đây là hình ảnh về lễ Huý nhật đức Đệ nhất Tăng thống GHTGNTVN lần thứ 33 tại chùa tổ Bửu Long:


 
Trở lại     Đầu trang