loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lịch trình chi tiết chuyến viếng thăm Canada tháng 06/2017 của Thầy Viên Minh


• Montreal: 01 - 05 tháng sáu
• Ottawa: 06 - 08 tháng sáu
• Toronto: 09 - 13 tháng sáu
• Victoria: 14 - 19 tháng sáu
Thông tin liên lạc và cập nhật:
• Web: www.thayVienMinh-canada2017.blogspot.ca
• Email: giao2017@icloud.com

----------------------------------------------

Địa điểm:

Chùa Bát Nhã
3401 Belanger est Montreal, Quebec H1X 1A5. Canada
Tel: +1 (514) 721-7149
Website chùa : http://batnhatv.ucoz.com/

Chương trình:

1 tháng sáu (thứ năm): Thầy đi từ Boston (US) qua Montreal (QC)

2  tháng sáu (thứ sáu):

 • Sáng: Tham quan Montreal
 • 16:00 - 20:00: Phật tử trình pháp.

 

3 tháng sáu (thứ bảy):

 • 09:00: Phật tử tụ họp.
 • 09:30 - 11:00: Thầy Viên Minh cho Phật tử thọ trì Bát quan trai giới - Pháp thoại - Hỏi đáp.
 • 11:10 - 12:00: Trai tăng. Nếu quý Phật tử nào có dâng vật thực vui lòng mang đến sớm để nhà chùa kịp chuẩn bị cúng dường chư Tăng.
 • 14:00: Phật tử tụ họp.
 • 14:30 - 16:30: Thầy Viên Minh thuyết pháp và hỏi đáp.
 • 17:30 - 19:30: Phật tử trình pháp.

 

4  tháng sáu (chủ nhật):

 • 09:00: Phật tử tụ họp
 • 09:30 - 10:00: Phật tử tụng kinh
 • 10:00 - 11:10: Thầy Viên Minh cho Phật tử thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới - Pháp thoại - Hỏi đáp
 • 11:10 - 12:00: Trai tăng. 
 • 14:00: Phật tử tụ họp
 • 14:30 - 16:30: Thầy Viên Minh thuyết pháp và hỏi đáp.
 • 17:30 - 19:30: Phật tử trình pháp.

 

5  tháng sáu (thứ hai):

 • Sáng: Tham quan Montreal
 • 16:00 - 18:00: Phật tử trình pháp. Thầy Viên Minh chia tay cùng Phật tử.

 

Địa điểm:

Địa chỉ: 2275 Fox Crescent, Ottawa, ON. Nhà Phật tử, có chỗ đậu xe thuận tiện, miễn phí.

Điện thoại nhà Phật tử: cô Kim Dương-Vũ: +1 (613) 806-8882

Bản đồ: https://goo.gl/maps/TNj6yAAFtMv

Đại diện liên lạc: anh Đông Giao

Email: giao2017@icloud.com

Chương trình:

6 tháng 6 (thứ ba):

 • 16:00: Phật tử tụ họp
 • 16:30 - 19:00: Thầy gặp Phật tử tại Ottawa và hỏi đáp.
 
7 tháng 6 (thứ tư):
 • 16:00: Phật tử tụ họp
 • 16:30 - 19:00: Phật tử trình pháp hoặc hỏi đáp. Thầy chia tay Phật tử tại Ottawa.

 

 

 

Địa điểm:

 • Địa chỉ: xin xem chi tiết ở dưới
 • Đại diện liên lạc: cô Mỹ Phương: +1 (705) 606 8889 - dotmyphuong@gmail.com 

9 tháng sáu (thứ sáu):
 • 18:00 - 19:30: Pháp thoại và hỏi đáp 
 • Địa điểm: Chùa Miến Điện: 12 Meadow place, Toronto, ON M9L 2Z5
 • Bản đồ: https://goo.gl/maps/Fdny2FGW5yJ2

10 tháng sáu (thứ bảy):
 
 • 09:30 - 11:00: Pháp thoại và hỏi đáp 
 • 11:00 - 1300: Thọ trai
 • 13:00 - 15:00: Hỏi đáp, trình pháp
 • Địa điểm: Chùa Tích Lan: 3133 Cawthra road, Mississauga, ON, L5A 2X4
 • Bản đồ: https://goo.gl/maps/SnDoCL72M9B2

11 tháng sáu (Chủ nhật):
 
 • 09:30 - 11:00: Pháp thoại và hỏi đáp 
 • 11:00 - 1300: Thọ trai
 • 13:00 - 15:00: Hỏi đáp, trình pháp
 • Địa điểm: Từ Thuyền Ni Tự: 241 Queen st. West. Brampton L6Y 1M6 
 • Điện thoại: +1 (905) 456 .7132
 • Email: tuthuyennitu@gmail.com
 • Bản đồ: https://goo.gl/maps/8wWtRjCCSyK2
 
 • 18:00 - 19:30: Thầy gặp gỡ Phật tử tại chùa Wat Kmer Krom Hamilton
 • Địa điểm: Chùa Wat Kmer Krom Hamilton: 516 Barton St, Stoney Creek, On L8E 2L6
 • Điện thoại: +1 (905) 664-5547
 • Email: ttdhammo40@hotmail.com
 • Bản đồ: https://goo.gl/maps/aPPg1bsP4322

 

 

 

 

 

Địa điểm:

Địa chỉ: Chùa Vạn Hạnh - 933 Colville Rd., Victoria, BC, V9A 4P4
Bản đồ: click here

Đại diện liên lạc: cô Hồng Hạnh 
Phone: +1 (250) 889 9525
Email: ngo.hanna@gmail.com

 

17 tháng sáu (thứ bảy): 

 • 7:30pm - 9:00pm: Pháp thoại và hỏi đáp
18 tháng sáu (chủ nhật):
 • 2:00pm - 5:00pm: Pháp đàm và hỏi đáp

 

20 tháng sáu (thứ ba): Thầy rời Canada đi Seattle (US).

 

Để có thông tin mới nhất, xin quý Phật tử thường xuyên vào trang  www.thayVienMinh-canada2017.blogspot.ca 

 

 

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang