loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Danh sách đăng ký ghi Pháp thoại của Thầy Viên Minh

 

Đây là danh sách các Khoá giảng trong Pháp thoại của Thầy Viên Minh đã được Phật tử đăng ký ghi lại cho đến thời điểm hiện tại. Nếu Phật tử nào muốn đăng ký tiếp, vui lòng vào mục Pháp thoại để xem Khoá giảng nào chưa có người đăng ký thì liên lạc với bạn Pháp Thuận (email: tuanminh1966@gmail.com) để bạn sắp xếp.

Trân trọng.

  

Phật tử

Ghi chép

khóa thiền

Tình trạng

Hương Mai

4

 

Minh Hạnh

8

Thầy nói khóa 5-7 giống trong cuốn Sống Trong Hiện Tại rồi

Ngọc Quang

9

 

Bảo Thoại

10

 

Pháp Thuận

11

Đã hoàn thành & hiệu đính xong

Lan Nguyễn

12

Có 3 bài Pháp thuận đã ghi và thầy đã hiệu đính bao gồm:

Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp?

Tùy duyên thuận pháp - Sự tương giao - Mối quan hệ

Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát.

Hoa Ngọc Sydney

13

 

Mỹ Phương Toronto

15

 

Tuệ Như Sa Đéc

16

 

Hồ Tân

Tại Canada

 

Minh

Mucnich, Đức

 

Tâm Hiền Chân

Sydney & Hanoi

 

Uyen Nguyen

Seattle 2013 & Mỹ 2015

 

Thiếu Lan

Thụy Sỹ

2 khóa giảng tại Huế

 

Hoài Thương

Bài Pháp Đàm Vấn Đáp (SINH - TỬ) - Úc

 

Như Tuệ Sydney

Trà Đạo

 

Chân Hướng

Xá Lợi Phật Đài Thụy sỹ

 

Nguyen Ha

Perth & Brisbane 2011

 

Tâm Liên

Adelaide 2011 & 2013

 

Nguyễn Khánh Hà

Melbourne 2011 &2013

 

Diệp Nghi

14

Trừ bài Ngã & Pháp - Ảo & Thực

Bạch Liên

Stuttgart – Đức

 

Kim Anh

Thiền viện Bát Nhã, Montreal, Canada

 

Hà Tuấn

Zurich – Thuy Sy

 

Duyên Tâm

Berlin – Đức

 

 
Trở lại     Đầu trang