loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Cúng Dường Cầu Thọ Nhân Sinh Nhật Quốc Vương Rama X Tại Sứ Quán Thái Lan, Hà Nội
Nhân dịp sinh nhật quốc vương Mahā Vajiralongkorn, tức Rāma X, sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã cung thỉnh chư tăng ở Thừa Thiên Huế và Hà Nội quang lâm sứ quán để thiết lễ cúng dường cầu phúc cầu thọ cho quốc vương và hoàng thái hậu Sikhrit; đồng thời cũng hồi hướng quả phước lên đức tiên vương Bhumibol Adulyadej. Thượng tọa Pháp Tông cùng với chư tăng ở Thừa Thiên Huế và chùa Nam Thiên, Nội Phật đã đến sứ quán hành lễ trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2017.
Một số hình ảnh về lễ cúng dường:
 
Trở lại     Đầu trang