loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo  
902 Võ Văn Bích  
903 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ  
904 Võ Văn Bích  
905 Bà Diệu Lộc  
906 Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Đức Long  
907 Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh  
908 Nguyễn Nho Đàng  
909 Nguyễn Thị Thùy Anh  
910 Nguyễn Tiến Dũng  
911 Trần Văn Chí  
912 Đồng Thị Thiên Hương  
913 Nở, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
914 Khoa Thức, Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh  
915 Thi, Đình, Vân, Ánh  
916 Hòa, Kiểm, Bình, Chơi, Biệt  
917 Lê Minh Triết  
918 Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên - Trương Anh Kinh  
919 Gđ. Tôn Nữ Kim Anh  
920 Gđ. Tôn Thất Chi - Khưu Thiện  
921 Gđ. Nguyễn Minh Trí  
922 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
923 Ng. Đăng Khuê, Võ Thị Thiện, Võ Thị Nữ  
924 Thu Hương, Hương Quỳnh, Khánh Hoàng, Thế Bình  
925 Võ Thị Ngọc Thảo - Lều Thị Thảo  
926 Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Thị Ba  
927 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
928 Liễu, Cải, Mỹ, Đức, Bê, Thành, Cháu, Ngọc  
929 Hòa, Đức, Trọng, Vân, Phú, Yến, Bằng, Loan  
930 Minh, Phượng, Hà, Bằng, Nga, Long, Hương, Quỳnh  
931 Nguyên Giác, Nguyên Tường, Nguyên Hỷ, Nguyên Cát, Diệu Trí, Nguyên Lực  
932 Xuân, Dần, Nam, Thảo, Nhẫn, Ngọc, Ngân, Thắng  
933 Ngọc Lâm, Đức, Bê, Hường, Lư, Dũng, Anh  
934 Hồ Tùng Vũ  
935 Ng. Văn Bình, Thu Nga, Như Hoa, Ng. Văn Tuấn, Đồng Văn Nở, Phạm Thị Trang  
936 Gđ. Quang - Thúy Hằng - Thúy Ngọc  
937 Gđ. Phạm Thị Xuân Lập  
938 Cô Trí Hạnh  
939 Cô Hoàng Thị Nga  
940 Cô Thu (Diệu Thường)  
941 Ngô Thị Minh Hà  
942 Bích Hương Thảo  
943 Võ Văn Dê - Ngô Thị Dơi  
944 Gđ. bà Tân Uyên  
945 Nguyễn Hữu Trang Thơ  
946 Gđ. Bà Tám Tín  
947 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
948 Lâm Quang Tuyến - Lương Thu Trang  
949 Tịnh Duyên Ngọc Thảo  
950 Trần Quang Minh  
951 Gđ. Luận Phan - Mỹ & các con cháu  
952 Công ty Super Gas  
953 Ông Tạ Phát  
954 Worawit Limtorn Benjapol  
955 Phạm Văn Cương  
956 Prachya Teerasupaset  
957 Thông Minh  
958 Bundit Amornva Deekul  
959 Prakasit Thasri Phu  
960 Gđ. Nguyễn Văn Châu - Trần Thị Hòa & các con  
961 Phật tử Thị Nghè  
962 Bà Trần Thị Bích  
963 Gđ. Ngọc Vũ  
964 Gđ. Thiện Kiến  
965 Nguyễn Minh Hùng (Pháp Nhẫn)  
966 Chư Tăng Đại Tùng Lâm  
967 Gđ. Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư  
968 Sư Giác Hạnh  
969 Gđ. Đặng Phú Cường  
970 Hai sinh viên  
971 Gđ. Lê Thị Yến chi  
972 Trương Thị Kim Anh  
973 Phó Xồi (Chợ Mới)  
974 Chi - Dung - Bà Hai  
975 Cà phê Xồi Thành  
976 Kim Thao  
977 Anh Hiểu  
978 Gđ. Lê Thanh Tồn  
979 Ban giám đốc Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
980 Công nhân viên Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
981 Ông Chainan  
982 Công ty CP. Vietnam Livestrek Corp.  
983 Cô Phương (Hải Phòng)  
984 Gđ. Bá Học  
985 Nguyễn Tiến Dũng  
986 Nguyễn Hoàng Tuấn  
987 Sư Giác Hạnh  
988 Nông Đình Hoàng - Nguyễn Như Minh Hiếu  
989 Ông Đặng Hồng  
990 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên  
991 Cô Giác Minh  
992 Cô giáo Hạnh  
993 Quang Minh  
994 Đào Mệnh Kiên Định  
995 Gđ. Xuân Mai  
996 Chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Bảo  
997 Tú (em sư Giác Tâm)  
998 Nguyễn Thị Linh Chi (Nguyên Diệp)  
999 Nguyễn Duy Cẩn, Nguyễn Hữu Lệ  
1000 Liễu Niệm, Ngọc Tiến, Ng.Thị Mười, Diễm Phương