loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Nguyễn Nho Đàng  
902 Nguyễn Thị Thùy Anh  
903 Nguyễn Tiến Dũng  
904 Trần Văn Chí  
905 Đồng Thị Thiên Hương  
906 Nở, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
907 Khoa Thức, Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh  
908 Thi, Đình, Vân, Ánh  
909 Hòa, Kiểm, Bình, Chơi, Biệt  
910 Lê Minh Triết  
911 Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên - Trương Anh Kinh  
912 Gđ. Tôn Nữ Kim Anh  
913 Gđ. Tôn Thất Chi - Khưu Thiện  
914 Gđ. Nguyễn Minh Trí  
915 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
916 Ng. Đăng Khuê, Võ Thị Thiện, Võ Thị Nữ  
917 Thu Hương, Hương Quỳnh, Khánh Hoàng, Thế Bình  
918 Võ Thị Ngọc Thảo - Lều Thị Thảo  
919 Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Thị Ba  
920 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
921 Liễu, Cải, Mỹ, Đức, Bê, Thành, Cháu, Ngọc  
922 Hòa, Đức, Trọng, Vân, Phú, Yến, Bằng, Loan  
923 Minh, Phượng, Hà, Bằng, Nga, Long, Hương, Quỳnh  
924 Nguyên Giác, Nguyên Tường, Nguyên Hỷ, Nguyên Cát, Diệu Trí, Nguyên Lực  
925 Xuân, Dần, Nam, Thảo, Nhẫn, Ngọc, Ngân, Thắng  
926 Ngọc Lâm, Đức, Bê, Hường, Lư, Dũng, Anh  
927 Hồ Tùng Vũ  
928 Ng. Văn Bình, Thu Nga, Như Hoa, Ng. Văn Tuấn, Đồng Văn Nở, Phạm Thị Trang  
929 Gđ. Quang - Thúy Hằng - Thúy Ngọc  
930 Gđ. Phạm Thị Xuân Lập  
931 Cô Trí Hạnh  
932 Cô Hoàng Thị Nga  
933 Cô Thu (Diệu Thường)  
934 Ngô Thị Minh Hà  
935 Bích Hương Thảo  
936 Võ Văn Dê - Ngô Thị Dơi  
937 Gđ. bà Tân Uyên  
938 Nguyễn Hữu Trang Thơ  
939 Gđ. Bà Tám Tín  
940 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
941 Lâm Quang Tuyến - Lương Thu Trang  
942 Tịnh Duyên Ngọc Thảo  
943 Trần Quang Minh  
944 Gđ. Luận Phan - Mỹ & các con cháu  
945 Công ty Super Gas  
946 Ông Tạ Phát  
947 Worawit Limtorn Benjapol  
948 Phạm Văn Cương  
949 Prachya Teerasupaset  
950 Thông Minh  
951 Bundit Amornva Deekul  
952 Prakasit Thasri Phu  
953 Gđ. Nguyễn Văn Châu - Trần Thị Hòa & các con  
954 Phật tử Thị Nghè  
955 Bà Trần Thị Bích  
956 Gđ. Ngọc Vũ  
957 Gđ. Thiện Kiến  
958 Nguyễn Minh Hùng (Pháp Nhẫn)  
959 Chư Tăng Đại Tùng Lâm  
960 Gđ. Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư  
961 Sư Giác Hạnh  
962 Gđ. Đặng Phú Cường  
963 Hai sinh viên  
964 Gđ. Lê Thị Yến chi  
965 Trương Thị Kim Anh  
966 Phó Xồi (Chợ Mới)  
967 Chi - Dung - Bà Hai  
968 Cà phê Xồi Thành  
969 Kim Thao  
970 Anh Hiểu  
971 Gđ. Lê Thanh Tồn  
972 Ban giám đốc Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
973 Công nhân viên Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
974 Ông Chainan  
975 Công ty CP. Vietnam Livestrek Corp.  
976 Cô Phương (Hải Phòng)  
977 Gđ. Bá Học  
978 Nguyễn Tiến Dũng  
979 Nguyễn Hoàng Tuấn  
980 Sư Giác Hạnh  
981 Nông Đình Hoàng - Nguyễn Như Minh Hiếu  
982 Ông Đặng Hồng  
983 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên  
984 Cô Giác Minh  
985 Cô giáo Hạnh  
986 Quang Minh  
987 Đào Mệnh Kiên Định  
988 Gđ. Xuân Mai  
989 Chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Bảo  
990 Tú (em sư Giác Tâm)  
991 Nguyễn Thị Linh Chi (Nguyên Diệp)  
992 Nguyễn Duy Cẩn, Nguyễn Hữu Lệ  
993 Liễu Niệm, Ngọc Tiến, Ng.Thị Mười, Diễm Phương  
994 Gđ. Ngọc Vũ  
995 Sukha Santa  
996 Lê Vinh Quang  
997 Gđ. Huyền Ngọc - Trúc An  
998 Gđ. Ô.Bà Tám Tín  
999 Nguyễn Hữu Thị Phúc  
1000 Nhóm Phật tử Thị Nghè