loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
901 Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Đức Long  
902 Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh  
903 Nguyễn Nho Đàng  
904 Nguyễn Thị Thùy Anh  
905 Nguyễn Tiến Dũng  
906 Trần Văn Chí  
907 Đồng Thị Thiên Hương  
908 Nở, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
909 Khoa Thức, Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh  
910 Thi, Đình, Vân, Ánh  
911 Hòa, Kiểm, Bình, Chơi, Biệt  
912 Lê Minh Triết  
913 Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên - Trương Anh Kinh  
914 Gđ. Tôn Nữ Kim Anh  
915 Gđ. Tôn Thất Chi - Khưu Thiện  
916 Gđ. Nguyễn Minh Trí  
917 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
918 Ng. Đăng Khuê, Võ Thị Thiện, Võ Thị Nữ  
919 Thu Hương, Hương Quỳnh, Khánh Hoàng, Thế Bình  
920 Võ Thị Ngọc Thảo - Lều Thị Thảo  
921 Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Thị Ba  
922 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn  
923 Liễu, Cải, Mỹ, Đức, Bê, Thành, Cháu, Ngọc  
924 Hòa, Đức, Trọng, Vân, Phú, Yến, Bằng, Loan  
925 Minh, Phượng, Hà, Bằng, Nga, Long, Hương, Quỳnh  
926 Nguyên Giác, Nguyên Tường, Nguyên Hỷ, Nguyên Cát, Diệu Trí, Nguyên Lực  
927 Xuân, Dần, Nam, Thảo, Nhẫn, Ngọc, Ngân, Thắng  
928 Ngọc Lâm, Đức, Bê, Hường, Lư, Dũng, Anh  
929 Hồ Tùng Vũ  
930 Ng. Văn Bình, Thu Nga, Như Hoa, Ng. Văn Tuấn, Đồng Văn Nở, Phạm Thị Trang  
931 Gđ. Quang - Thúy Hằng - Thúy Ngọc  
932 Gđ. Phạm Thị Xuân Lập  
933 Cô Trí Hạnh  
934 Cô Hoàng Thị Nga  
935 Cô Thu (Diệu Thường)  
936 Ngô Thị Minh Hà  
937 Bích Hương Thảo  
938 Võ Văn Dê - Ngô Thị Dơi  
939 Gđ. bà Tân Uyên  
940 Nguyễn Hữu Trang Thơ  
941 Gđ. Bà Tám Tín  
942 Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực  
943 Lâm Quang Tuyến - Lương Thu Trang  
944 Tịnh Duyên Ngọc Thảo  
945 Trần Quang Minh  
946 Gđ. Luận Phan - Mỹ & các con cháu  
947 Công ty Super Gas  
948 Ông Tạ Phát  
949 Worawit Limtorn Benjapol  
950 Phạm Văn Cương  
951 Prachya Teerasupaset  
952 Thông Minh  
953 Bundit Amornva Deekul  
954 Prakasit Thasri Phu  
955 Gđ. Nguyễn Văn Châu - Trần Thị Hòa & các con  
956 Phật tử Thị Nghè  
957 Bà Trần Thị Bích  
958 Gđ. Ngọc Vũ  
959 Gđ. Thiện Kiến  
960 Nguyễn Minh Hùng (Pháp Nhẫn)  
961 Chư Tăng Đại Tùng Lâm  
962 Gđ. Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư  
963 Sư Giác Hạnh  
964 Gđ. Đặng Phú Cường  
965 Hai sinh viên  
966 Gđ. Lê Thị Yến chi  
967 Trương Thị Kim Anh  
968 Phó Xồi (Chợ Mới)  
969 Chi - Dung - Bà Hai  
970 Cà phê Xồi Thành  
971 Kim Thao  
972 Anh Hiểu  
973 Gđ. Lê Thanh Tồn  
974 Ban giám đốc Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
975 Công nhân viên Cty CP.Vietnam Livestrek Corp.  
976 Ông Chainan  
977 Công ty CP. Vietnam Livestrek Corp.  
978 Cô Phương (Hải Phòng)  
979 Gđ. Bá Học  
980 Nguyễn Tiến Dũng  
981 Nguyễn Hoàng Tuấn  
982 Sư Giác Hạnh  
983 Nông Đình Hoàng - Nguyễn Như Minh Hiếu  
984 Ông Đặng Hồng  
985 Gđ. Trần Thị Mỹ Duyên  
986 Cô Giác Minh  
987 Cô giáo Hạnh  
988 Quang Minh  
989 Đào Mệnh Kiên Định  
990 Gđ. Xuân Mai  
991 Chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Bảo  
992 Tú (em sư Giác Tâm)  
993 Nguyễn Thị Linh Chi (Nguyên Diệp)  
994 Nguyễn Duy Cẩn, Nguyễn Hữu Lệ  
995 Liễu Niệm, Ngọc Tiến, Ng.Thị Mười, Diễm Phương  
996 Gđ. Ngọc Vũ  
997 Sukha Santa  
998 Lê Vinh Quang  
999 Gđ. Huyền Ngọc - Trúc An  
1000 Gđ. Ô.Bà Tám Tín