loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Trần Thị Thùy Hưng  
402 Nguyễn Anh Tuấn  
403 Liễu Thường  
404 Nguyễn Huyền Dũng  
405 Tống Phước Đài  
406 Nguyễn Thị Oanh Chi  
407 Hà Thị Bông  
408 Diệu Kiết Nguyễn Thị Phong  
409 Bà Độ (Hà Nội)  
410 Nguyên Đài - Nguyên Hạnh  
411 Diệu Tường (Nguyễn Thị Vân)  
412 Lê Thị Hồng Phước  
413 Lâm Huệ Thu  
414 Như Tuệ  
415 Như Phúc  
416 Như Trung  
417 Ngọc Tốn  
418 Nguyễn Phú Cường  
419 Nguyễn Văn Hiệp  
420 Gđ. Trúc Ly - Bích Vân  
421 Gđ. Trúc Phương  
422 Phật tử Thị Nghè  
423 Nguyễn Thị Quế Anh (Tuệ Chân)  
424 Phạm Hai và con cháu  
425 Nguyễn Doãn Bình - Bùi Thị Liên  
426 Dương Tiến Thọ - Đỗ Bắc Ninh  
427 Gđ. Trịnh Kim Liên  
428 Nguyễn Đài - Diệu Tường - Nguyễn Thị Vân  
429 Mai Hiên và nhóm bạn  
430 Gđ. Tấn Căn  
431 Nguyễn Bình An - Nguyễn Bằng  
432 Gđ. Đinh Kim Phương Thủy  
433 CTy Shipping Thái Lan  
434 Thân Hà Linh - Nguyễn Thị Hạnh  
435 Nguyễn Bình  
436 Võ Khắc Trinh  
437 Gđ. Thiện Hữu  
438 Gđ. Vương Thanh Yến  
439 Gđ. Uyển Nhiên  
440 Gđ. Hạnh Huyền - Nhã Thường  
441 Trần Thị Kim Thủy  
442 Tuệ Sơn  
443 Như Phúc  
444 Như Trung  
445 Như Tuệ  
446 lâm Quang Nghĩa  
447 Lâm Huệ Thu  
448 Ngọc Tốn  
449 Khin MGMYINT - MIN OO - MYINTKO (Myanmar)  
450 Phật tử Thị Nghè  
451 Mã Cẩm Huệ  
452 Tống Phước Diệu  
453 Gđ.Minh Tâm  
454 Gđ.Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp - Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
455 Nguyễn Tối Thiện - Lê Văn Kim  
456 Lê Thị Huệ  
457 Gđ. Ông bà Tám Tín và các con  
458 Gđ. Kim Hòa  
459 Bà Trần Thị Thắm và con cháu  
460 Cô Vô Niệm (cột Inox)  
461 Lê Thanh Hồng - Lê Thanh Bảo - Đặng Bá Đạt  
462 Gđ.Ngô Thành Chỉnh - Lục Ngọc Điệp - Thanh Loan - Thanh Nga - Tuyết Hồng  
463 Gđ.Chương Thư và các con  
464 Gđ.Đức Minh - Hoa Minh  
465 Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Thị Lệ Chi  
466 Phật tử Thị Nghè  
467 Gđ. Hai Quánh  
468 Gđ. Jennifer - Trần Ninh Tuyền  
469 Viên Chân - Nguyên Hiền  
470 Sư Thiện Quang  
471 Ven Ashin Kaw Than La  
472 Chị Bảy  
473 Ngài Tam Tạng thứ XI  
474 Gđ. Ông bà Lê Minh Qui  
475 Trí Minh (Thuận)  
476 Gđ. Trần Ngọc Tản  
477 Gđ. Thanh Lợi  
478 Huyền Thiên Kim Thụy  
479 Gđ. Cương Hảo  
480 Cô Hiền chùa Diệu Quang  
481 Gđ. Châu Mỹ Vinh (ốp Inox)  
482 Gđ. Phật tử Bình  
483 Gđ. Nguyễn Quang Hải - Minh Phương - Ngọc Hà - Quang Hiếu  
484 Gđ. Trần Trọng Đức - Thanh Cẩm - Bình Phương - Trọng Hoàng  
485 Gđ. Hoàng Ngọc Nga  
486 Gđ. Hoàng Quang Chung - Thư  
487 Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
488 Lâm Thu Huệ  
489 Ngọc Tốn  
490 Như Phúc  
491 Như Trung  
492 Tịnh Minh  
493 Phật tử Thị Nghè  
494 Đoàn Thị Minh Phương  
495 Nguyễn An Quốc  
496 Bạch Hoa - Tuấn Minh  
497 Đức Nghiêm - Diệu Hạnh  
498 Võ Xuân Em - Nguyễn Thị Bích Ngọc  
499 Nguyễn Thị Tuyết Mai  
500 Nguyễn An Ngọc