loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Mr. Waramit & Family  
402 Mr. Thanet & Family  
403 Thuận Pháp  
404 Trần Thị Thùy Hưng  
405 Nguyễn Anh Tuấn  
406 Liễu Thường  
407 Nguyễn Huyền Dũng  
408 Tống Phước Đài  
409 Nguyễn Thị Oanh Chi  
410 Hà Thị Bông  
411 Diệu Kiết Nguyễn Thị Phong  
412 Bà Độ (Hà Nội)  
413 Nguyên Đài - Nguyên Hạnh  
414 Diệu Tường (Nguyễn Thị Vân)  
415 Lê Thị Hồng Phước  
416 Lâm Huệ Thu  
417 Như Tuệ  
418 Như Phúc  
419 Như Trung  
420 Ngọc Tốn  
421 Nguyễn Phú Cường  
422 Nguyễn Văn Hiệp  
423 Gđ. Trúc Ly - Bích Vân  
424 Gđ. Trúc Phương  
425 Phật tử Thị Nghè  
426 Nguyễn Thị Quế Anh (Tuệ Chân)  
427 Phạm Hai và con cháu  
428 Nguyễn Doãn Bình - Bùi Thị Liên  
429 Dương Tiến Thọ - Đỗ Bắc Ninh  
430 Gđ. Trịnh Kim Liên  
431 Nguyễn Đài - Diệu Tường - Nguyễn Thị Vân  
432 Mai Hiên và nhóm bạn  
433 Gđ. Tấn Căn  
434 Nguyễn Bình An - Nguyễn Bằng  
435 Gđ. Đinh Kim Phương Thủy  
436 CTy Shipping Thái Lan  
437 Thân Hà Linh - Nguyễn Thị Hạnh  
438 Nguyễn Bình  
439 Võ Khắc Trinh  
440 Gđ. Thiện Hữu  
441 Gđ. Vương Thanh Yến  
442 Gđ. Uyển Nhiên  
443 Gđ. Hạnh Huyền - Nhã Thường  
444 Trần Thị Kim Thủy  
445 Tuệ Sơn  
446 Như Phúc  
447 Như Trung  
448 Như Tuệ  
449 lâm Quang Nghĩa  
450 Lâm Huệ Thu  
451 Ngọc Tốn  
452 Khin MGMYINT - MIN OO - MYINTKO (Myanmar)  
453 Phật tử Thị Nghè  
454 Mã Cẩm Huệ  
455 Tống Phước Diệu  
456 Gđ.Minh Tâm  
457 Gđ.Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp - Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
458 Nguyễn Tối Thiện - Lê Văn Kim  
459 Lê Thị Huệ  
460 Gđ. Ông bà Tám Tín và các con  
461 Gđ. Kim Hòa  
462 Bà Trần Thị Thắm và con cháu  
463 Cô Vô Niệm (cột Inox)  
464 Lê Thanh Hồng - Lê Thanh Bảo - Đặng Bá Đạt  
465 Gđ.Ngô Thành Chỉnh - Lục Ngọc Điệp - Thanh Loan - Thanh Nga - Tuyết Hồng  
466 Gđ.Chương Thư và các con  
467 Gđ.Đức Minh - Hoa Minh  
468 Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Thị Lệ Chi  
469 Phật tử Thị Nghè  
470 Gđ. Hai Quánh  
471 Gđ. Jennifer - Trần Ninh Tuyền  
472 Viên Chân - Nguyên Hiền  
473 Sư Thiện Quang  
474 Ven Ashin Kaw Than La  
475 Chị Bảy  
476 Ngài Tam Tạng thứ XI  
477 Gđ. Ông bà Lê Minh Qui  
478 Trí Minh (Thuận)  
479 Gđ. Trần Ngọc Tản  
480 Gđ. Thanh Lợi  
481 Huyền Thiên Kim Thụy  
482 Gđ. Cương Hảo  
483 Cô Hiền chùa Diệu Quang  
484 Gđ. Châu Mỹ Vinh (ốp Inox)  
485 Gđ. Phật tử Bình  
486 Gđ. Nguyễn Quang Hải - Minh Phương - Ngọc Hà - Quang Hiếu  
487 Gđ. Trần Trọng Đức - Thanh Cẩm - Bình Phương - Trọng Hoàng  
488 Gđ. Hoàng Ngọc Nga  
489 Gđ. Hoàng Quang Chung - Thư  
490 Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
491 Lâm Thu Huệ  
492 Ngọc Tốn  
493 Như Phúc  
494 Như Trung  
495 Tịnh Minh  
496 Phật tử Thị Nghè  
497 Đoàn Thị Minh Phương  
498 Nguyễn An Quốc  
499 Bạch Hoa - Tuấn Minh  
500 Đức Nghiêm - Diệu Hạnh