loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Tống Phước Đài  
402 Nguyễn Thị Oanh Chi  
403 Hà Thị Bông  
404 Diệu Kiết Nguyễn Thị Phong  
405 Bà Độ (Hà Nội)  
406 Nguyên Đài - Nguyên Hạnh  
407 Diệu Tường (Nguyễn Thị Vân)  
408 Lê Thị Hồng Phước  
409 Lâm Huệ Thu  
410 Như Tuệ  
411 Như Phúc  
412 Như Trung  
413 Ngọc Tốn  
414 Nguyễn Phú Cường  
415 Nguyễn Văn Hiệp  
416 Gđ. Trúc Ly - Bích Vân  
417 Gđ. Trúc Phương  
418 Phật tử Thị Nghè  
419 Nguyễn Thị Quế Anh (Tuệ Chân)  
420 Phạm Hai và con cháu  
421 Nguyễn Doãn Bình - Bùi Thị Liên  
422 Dương Tiến Thọ - Đỗ Bắc Ninh  
423 Gđ. Trịnh Kim Liên  
424 Nguyễn Đài - Diệu Tường - Nguyễn Thị Vân  
425 Mai Hiên và nhóm bạn  
426 Gđ. Tấn Căn  
427 Nguyễn Bình An - Nguyễn Bằng  
428 Gđ. Đinh Kim Phương Thủy  
429 CTy Shipping Thái Lan  
430 Thân Hà Linh - Nguyễn Thị Hạnh  
431 Nguyễn Bình  
432 Võ Khắc Trinh  
433 Gđ. Thiện Hữu  
434 Gđ. Vương Thanh Yến  
435 Gđ. Uyển Nhiên  
436 Gđ. Hạnh Huyền - Nhã Thường  
437 Trần Thị Kim Thủy  
438 Tuệ Sơn  
439 Như Phúc  
440 Như Trung  
441 Như Tuệ  
442 lâm Quang Nghĩa  
443 Lâm Huệ Thu  
444 Ngọc Tốn  
445 Khin MGMYINT - MIN OO - MYINTKO (Myanmar)  
446 Phật tử Thị Nghè  
447 Mã Cẩm Huệ  
448 Tống Phước Diệu  
449 Gđ.Minh Tâm  
450 Gđ.Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp - Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
451 Nguyễn Tối Thiện - Lê Văn Kim  
452 Lê Thị Huệ  
453 Gđ. Ông bà Tám Tín và các con  
454 Gđ. Kim Hòa  
455 Bà Trần Thị Thắm và con cháu  
456 Cô Vô Niệm (cột Inox)  
457 Lê Thanh Hồng - Lê Thanh Bảo - Đặng Bá Đạt  
458 Gđ.Ngô Thành Chỉnh - Lục Ngọc Điệp - Thanh Loan - Thanh Nga - Tuyết Hồng  
459 Gđ.Chương Thư và các con  
460 Gđ.Đức Minh - Hoa Minh  
461 Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Thị Lệ Chi  
462 Phật tử Thị Nghè  
463 Gđ. Hai Quánh  
464 Gđ. Jennifer - Trần Ninh Tuyền  
465 Viên Chân - Nguyên Hiền  
466 Sư Thiện Quang  
467 Ven Ashin Kaw Than La  
468 Chị Bảy  
469 Ngài Tam Tạng thứ XI  
470 Gđ. Ông bà Lê Minh Qui  
471 Trí Minh (Thuận)  
472 Gđ. Trần Ngọc Tản  
473 Gđ. Thanh Lợi  
474 Huyền Thiên Kim Thụy  
475 Gđ. Cương Hảo  
476 Cô Hiền chùa Diệu Quang  
477 Gđ. Châu Mỹ Vinh (ốp Inox)  
478 Gđ. Phật tử Bình  
479 Gđ. Nguyễn Quang Hải - Minh Phương - Ngọc Hà - Quang Hiếu  
480 Gđ. Trần Trọng Đức - Thanh Cẩm - Bình Phương - Trọng Hoàng  
481 Gđ. Hoàng Ngọc Nga  
482 Gđ. Hoàng Quang Chung - Thư  
483 Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
484 Lâm Thu Huệ  
485 Ngọc Tốn  
486 Như Phúc  
487 Như Trung  
488 Tịnh Minh  
489 Phật tử Thị Nghè  
490 Đoàn Thị Minh Phương  
491 Nguyễn An Quốc  
492 Bạch Hoa - Tuấn Minh  
493 Đức Nghiêm - Diệu Hạnh  
494 Võ Xuân Em - Nguyễn Thị Bích Ngọc  
495 Nguyễn Thị Tuyết Mai  
496 Nguyễn An Ngọc  
497 Lê Thị Bích Hợp  
498 Gđ. Thiềm Thừa Thiên  
499 Tusita  
500 Em sư Giác Tâm