loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
401 Liễu Thường  
402 Nguyễn Huyền Dũng  
403 Tống Phước Đài  
404 Nguyễn Thị Oanh Chi  
405 Hà Thị Bông  
406 Diệu Kiết Nguyễn Thị Phong  
407 Bà Độ (Hà Nội)  
408 Nguyên Đài - Nguyên Hạnh  
409 Diệu Tường (Nguyễn Thị Vân)  
410 Lê Thị Hồng Phước  
411 Lâm Huệ Thu  
412 Như Tuệ  
413 Như Phúc  
414 Như Trung  
415 Ngọc Tốn  
416 Nguyễn Phú Cường  
417 Nguyễn Văn Hiệp  
418 Gđ. Trúc Ly - Bích Vân  
419 Gđ. Trúc Phương  
420 Phật tử Thị Nghè  
421 Nguyễn Thị Quế Anh (Tuệ Chân)  
422 Phạm Hai và con cháu  
423 Nguyễn Doãn Bình - Bùi Thị Liên  
424 Dương Tiến Thọ - Đỗ Bắc Ninh  
425 Gđ. Trịnh Kim Liên  
426 Nguyễn Đài - Diệu Tường - Nguyễn Thị Vân  
427 Mai Hiên và nhóm bạn  
428 Gđ. Tấn Căn  
429 Nguyễn Bình An - Nguyễn Bằng  
430 Gđ. Đinh Kim Phương Thủy  
431 CTy Shipping Thái Lan  
432 Thân Hà Linh - Nguyễn Thị Hạnh  
433 Nguyễn Bình  
434 Võ Khắc Trinh  
435 Gđ. Thiện Hữu  
436 Gđ. Vương Thanh Yến  
437 Gđ. Uyển Nhiên  
438 Gđ. Hạnh Huyền - Nhã Thường  
439 Trần Thị Kim Thủy  
440 Tuệ Sơn  
441 Như Phúc  
442 Như Trung  
443 Như Tuệ  
444 lâm Quang Nghĩa  
445 Lâm Huệ Thu  
446 Ngọc Tốn  
447 Khin MGMYINT - MIN OO - MYINTKO (Myanmar)  
448 Phật tử Thị Nghè  
449 Mã Cẩm Huệ  
450 Tống Phước Diệu  
451 Gđ.Minh Tâm  
452 Gđ.Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp - Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
453 Nguyễn Tối Thiện - Lê Văn Kim  
454 Lê Thị Huệ  
455 Gđ. Ông bà Tám Tín và các con  
456 Gđ. Kim Hòa  
457 Bà Trần Thị Thắm và con cháu  
458 Cô Vô Niệm (cột Inox)  
459 Lê Thanh Hồng - Lê Thanh Bảo - Đặng Bá Đạt  
460 Gđ.Ngô Thành Chỉnh - Lục Ngọc Điệp - Thanh Loan - Thanh Nga - Tuyết Hồng  
461 Gđ.Chương Thư và các con  
462 Gđ.Đức Minh - Hoa Minh  
463 Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Thị Lệ Chi  
464 Phật tử Thị Nghè  
465 Gđ. Hai Quánh  
466 Gđ. Jennifer - Trần Ninh Tuyền  
467 Viên Chân - Nguyên Hiền  
468 Sư Thiện Quang  
469 Ven Ashin Kaw Than La  
470 Chị Bảy  
471 Ngài Tam Tạng thứ XI  
472 Gđ. Ông bà Lê Minh Qui  
473 Trí Minh (Thuận)  
474 Gđ. Trần Ngọc Tản  
475 Gđ. Thanh Lợi  
476 Huyền Thiên Kim Thụy  
477 Gđ. Cương Hảo  
478 Cô Hiền chùa Diệu Quang  
479 Gđ. Châu Mỹ Vinh (ốp Inox)  
480 Gđ. Phật tử Bình  
481 Gđ. Nguyễn Quang Hải - Minh Phương - Ngọc Hà - Quang Hiếu  
482 Gđ. Trần Trọng Đức - Thanh Cẩm - Bình Phương - Trọng Hoàng  
483 Gđ. Hoàng Ngọc Nga  
484 Gđ. Hoàng Quang Chung - Thư  
485 Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
486 Lâm Thu Huệ  
487 Ngọc Tốn  
488 Như Phúc  
489 Như Trung  
490 Tịnh Minh  
491 Phật tử Thị Nghè  
492 Đoàn Thị Minh Phương  
493 Nguyễn An Quốc  
494 Bạch Hoa - Tuấn Minh  
495 Đức Nghiêm - Diệu Hạnh  
496 Võ Xuân Em - Nguyễn Thị Bích Ngọc  
497 Nguyễn Thị Tuyết Mai  
498 Nguyễn An Ngọc  
499 Lê Thị Bích Hợp  
500 Gđ. Thiềm Thừa Thiên