loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Gđ. Lê Thành Trung - Lê Thị Dinh  
602 Trương Lan  
603 Thái Văn Tâm  
604 Gđ. Ngọc Vũ  
605 Phật tử Thị Nghè  
606 Phan Văn Tế, Ng. Thị Thiếu, Đình Dũng, Thanh Vân  
607 Mai Huế  
608 Gđ. Lý Thị Phương  
609 Cô Năm (Tiệm vàng Kim Oanh)  
610 Nghiêm Truyền  
611 Phật tử Thị Nghè  
612 Hương Giang  
613 Gđ. Dương Viét Thảo  
614 Gđ. Cô Như Thể  
615 Chơn Thường  
616 Như Hòa  
617 Quảng Tâm  
618 Ông Phùng Nguyên Quán  
619 Gđ. Ông bà Tám Tín  
620 Gđ. Loan - Hòa và ba má  
621 Ông Nguyễn Văn Lý  
622 Bác sĩ Phạm Văn Nam (lầu trống)  
623 Trương Quang Hiệp  
624 Gđ. Hoàng Ngọc Ẩn  
625 Trần Mạnh Phú  
626 Gđ. Nguyễn Thị Lan  
627 Gđ. Cô Mùi  
628 Gđ. Lại Bảo Khánh  
629 Gđ. Minh Lệ và các con  
630 Gđ. bà Lưu Thị Bình và các con  
631 Phật tử Thị Nghè  
632 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận  
633 Ban cô Như Thể  
634 Thiện Hiền Nga Ngọc  
635 Trần Thị Tri  
636 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)  
637 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)  
638 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)  
639 Thảo (cô Liễu Vân)  
640 Ái Liên - Cam - Thúy Vân  
641 Phan Thị A (Diệu Ngọc)  
642 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)  
643 Phật tử Chơn Tánh  
644 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức  
645 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy  
646 Phật tử Thị Nghè  
647 Phạm Thị Ngọc Sương  
648 The Thanh Family  
649 Sư Thanh Tâm  
650 Ông Trương Văn Minh  
651 Worawit Lim  
652 Dennis Patten  
653 Gđ, Cháu Phúc  
654 Phan Thanh Trúc  
655 Phùng Nguyên Quán  
656 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)  
657 Trần Nguyên Tín  
658 Hạnh Lan  
659 Gđ. Ngọc Vũ  
660 Nguyên Lương  
661 Ngọc Thảo  
662 Chánh Niệm  
663 Lê Ngọc Ánh  
664 Phật tử Thị Nghè  
665 Ngô Thị Kim Xuyến  
666 Gđ. Hòa Loan  
667 Gđ. Tám Tín  
668 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành  
669 Trần Văn Ngộ  
670 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)  
671 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)  
672 Trần Thị Năm  
673 Trần Thị Mỹ Phương  
674 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
675 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp  
676 Chùa Yanviriya (Canada)  
677 Ratanawan Ongarthar  
678 Dr. Jutatip Premyotin & Friend  
679 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran  
680 Viching Sriviching  
681 Phra Viching  
682 Phramaha Somchai Ratanayano  
683 Daoratana Minochye  
684 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya  
685 Ladawun Satanurak  
686 Chariya Limthongcharoen  
687 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
688 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền  
689 Lê Hương (Viên Tịnh)  
690 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)  
691 Bà Lê Thị Hợi  
692 Trần Thị Thanh Hà  
693 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)  
694 Nguyễn Thị Bính  
695 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh  
696 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)  
697 Phạm Thị Lương  
698 Lê Thị Phương Nga  
699 Nguyễn Đức Minh  
700 Sư cô Pháp Đạt