loading
Xây Dựng Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
601 Thiện Hiền Nga Ngọc
602 Trần Thị Tri
603 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)
604 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)
605 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)
606 Thảo (cô Liễu Vân)
607 Ái Liên - Cam - Thúy Vân
608 Phan Thị A (Diệu Ngọc)
609 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)
610 Phật tử Chơn Tánh
611 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức
612 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy
613 Phật tử Thị Nghè
614 Phạm Thị Ngọc Sương
615 The Thanh Family
616 Sư Thanh Tâm
617 Ông Trương Văn Minh
618 Worawit Lim
619 Dennis Patten
620 Gđ, Cháu Phúc
621 Phan Thanh Trúc
622 Phùng Nguyên Quán
623 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)
624 Trần Nguyên Tín
625 Hạnh Lan
626 Gđ. Ngọc Vũ
627 Nguyên Lương
628 Ngọc Thảo
629 Chánh Niệm
630 Lê Ngọc Ánh
631 Phật tử Thị Nghè
632 Ngô Thị Kim Xuyến
633 Gđ. Hòa Loan
634 Gđ. Tám Tín
635 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành
636 Trần Văn Ngộ
637 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)
638 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)
639 Trần Thị Năm
640 Trần Thị Mỹ Phương
641 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo
642 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp
643 Chùa Yanviriya (Canada)
644 Ratanawan Ongarthar
645 Dr. Jutatip Premyotin & Friend
646 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran
647 Viching Sriviching
648 Phra Viching
649 Phramaha Somchai Ratanayano
650 Daoratana Minochye
651 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya
652 Ladawun Satanurak
653 Chariya Limthongcharoen
654 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
655 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền
656 Lê Hương (Viên Tịnh)
657 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)
658 Bà Lê Thị Hợi
659 Trần Thị Thanh Hà
660 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)
661 Nguyễn Thị Bính
662 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh
663 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)
664 Phạm Thị Lương
665 Lê Thị Phương Nga
666 Nguyễn Đức Minh
667 Sư cô Pháp Đạt
668 Huỳnh Anh Di & các Phật tử
669 Bùi Thị Hoa
670 Võ Thị Tuyết Mai
671 Trần Văn Tỉnh
672 Ngọc Vũ
673 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng
674 Sư Pháp Kiên
675 Sư Giác Sơn
676 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên
677 Thu Hà
678 Hoàng Trân
679 Nguyễn Thị Phùng Điệp
680 Ngọc Thanh
681 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)
682 Hậu
683 Thi - Chị Thanh
684 Gđ. Định - Lệ
685 Gđ. Hoa - Dung
686 Quách Thành
687 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)
688 Không Văn - Không Quán
689 Viên Tánh - Viên Như
690 Triệu Bích Thảo
691 Gđ. Tám Thạn
692 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng
693 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan
694 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh
695 Nguyễn Thị Minh Thư
696 Phật tử Thị Nghè
697 Nguyễn Thanh Liêm
698 Gđ. Đặng Văn Bình
699 Trần Xuân Sương
700 Trần Thị Mai