Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
601 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận
602 Ban cô Như Thể
603 Thiện Hiền Nga Ngọc
604 Trần Thị Tri
605 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)
606 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)
607 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)
608 Thảo (cô Liễu Vân)
609 Ái Liên - Cam - Thúy Vân
610 Phan Thị A (Diệu Ngọc)
611 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)
612 Phật tử Chơn Tánh
613 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức
614 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy
615 Phật tử Thị Nghè
616 Phạm Thị Ngọc Sương
617 The Thanh Family
618 Sư Thanh Tâm
619 Ông Trương Văn Minh
620 Worawit Lim
621 Dennis Patten
622 Gđ, Cháu Phúc
623 Phan Thanh Trúc
624 Phùng Nguyên Quán
625 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)
626 Trần Nguyên Tín
627 Hạnh Lan
628 Gđ. Ngọc Vũ
629 Nguyên Lương
630 Ngọc Thảo
631 Chánh Niệm
632 Lê Ngọc Ánh
633 Phật tử Thị Nghè
634 Ngô Thị Kim Xuyến
635 Gđ. Hòa Loan
636 Gđ. Tám Tín
637 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành
638 Trần Văn Ngộ
639 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)
640 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)
641 Trần Thị Năm
642 Trần Thị Mỹ Phương
643 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo
644 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp
645 Chùa Yanviriya (Canada)
646 Ratanawan Ongarthar
647 Dr. Jutatip Premyotin & Friend
648 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran
649 Viching Sriviching
650 Phra Viching
651 Phramaha Somchai Ratanayano
652 Daoratana Minochye
653 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya
654 Ladawun Satanurak
655 Chariya Limthongcharoen
656 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
657 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền
658 Lê Hương (Viên Tịnh)
659 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)
660 Bà Lê Thị Hợi
661 Trần Thị Thanh Hà
662 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)
663 Nguyễn Thị Bính
664 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh
665 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)
666 Phạm Thị Lương
667 Lê Thị Phương Nga
668 Nguyễn Đức Minh
669 Sư cô Pháp Đạt
670 Huỳnh Anh Di & các Phật tử
671 Bùi Thị Hoa
672 Võ Thị Tuyết Mai
673 Trần Văn Tỉnh
674 Ngọc Vũ
675 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng
676 Sư Pháp Kiên
677 Sư Giác Sơn
678 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên
679 Thu Hà
680 Hoàng Trân
681 Nguyễn Thị Phùng Điệp
682 Ngọc Thanh
683 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)
684 Hậu
685 Thi - Chị Thanh
686 Gđ. Định - Lệ
687 Gđ. Hoa - Dung
688 Quách Thành
689 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)
690 Không Văn - Không Quán
691 Viên Tánh - Viên Như
692 Triệu Bích Thảo
693 Gđ. Tám Thạn
694 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng
695 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan
696 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh
697 Nguyễn Thị Minh Thư
698 Phật tử Thị Nghè
699 Nguyễn Thanh Liêm
700 Gđ. Đặng Văn Bình