loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Thái Văn Tâm  
602 Gđ. Ngọc Vũ  
603 Phật tử Thị Nghè  
604 Phan Văn Tế, Ng. Thị Thiếu, Đình Dũng, Thanh Vân  
605 Mai Huế  
606 Gđ. Lý Thị Phương  
607 Cô Năm (Tiệm vàng Kim Oanh)  
608 Nghiêm Truyền  
609 Phật tử Thị Nghè  
610 Hương Giang  
611 Gđ. Dương Viét Thảo  
612 Gđ. Cô Như Thể  
613 Chơn Thường  
614 Như Hòa  
615 Quảng Tâm  
616 Ông Phùng Nguyên Quán  
617 Gđ. Ông bà Tám Tín  
618 Gđ. Loan - Hòa và ba má  
619 Ông Nguyễn Văn Lý  
620 Bác sĩ Phạm Văn Nam (lầu trống)  
621 Trương Quang Hiệp  
622 Gđ. Hoàng Ngọc Ẩn  
623 Trần Mạnh Phú  
624 Gđ. Nguyễn Thị Lan  
625 Gđ. Cô Mùi  
626 Gđ. Lại Bảo Khánh  
627 Gđ. Minh Lệ và các con  
628 Gđ. bà Lưu Thị Bình và các con  
629 Phật tử Thị Nghè  
630 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận  
631 Ban cô Như Thể  
632 Thiện Hiền Nga Ngọc  
633 Trần Thị Tri  
634 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)  
635 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)  
636 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)  
637 Thảo (cô Liễu Vân)  
638 Ái Liên - Cam - Thúy Vân  
639 Phan Thị A (Diệu Ngọc)  
640 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)  
641 Phật tử Chơn Tánh  
642 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức  
643 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy  
644 Phật tử Thị Nghè  
645 Phạm Thị Ngọc Sương  
646 The Thanh Family  
647 Sư Thanh Tâm  
648 Ông Trương Văn Minh  
649 Worawit Lim  
650 Dennis Patten  
651 Gđ, Cháu Phúc  
652 Phan Thanh Trúc  
653 Phùng Nguyên Quán  
654 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)  
655 Trần Nguyên Tín  
656 Hạnh Lan  
657 Gđ. Ngọc Vũ  
658 Nguyên Lương  
659 Ngọc Thảo  
660 Chánh Niệm  
661 Lê Ngọc Ánh  
662 Phật tử Thị Nghè  
663 Ngô Thị Kim Xuyến  
664 Gđ. Hòa Loan  
665 Gđ. Tám Tín  
666 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành  
667 Trần Văn Ngộ  
668 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)  
669 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)  
670 Trần Thị Năm  
671 Trần Thị Mỹ Phương  
672 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
673 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp  
674 Chùa Yanviriya (Canada)  
675 Ratanawan Ongarthar  
676 Dr. Jutatip Premyotin & Friend  
677 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran  
678 Viching Sriviching  
679 Phra Viching  
680 Phramaha Somchai Ratanayano  
681 Daoratana Minochye  
682 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya  
683 Ladawun Satanurak  
684 Chariya Limthongcharoen  
685 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
686 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền  
687 Lê Hương (Viên Tịnh)  
688 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)  
689 Bà Lê Thị Hợi  
690 Trần Thị Thanh Hà  
691 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)  
692 Nguyễn Thị Bính  
693 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh  
694 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)  
695 Phạm Thị Lương  
696 Lê Thị Phương Nga  
697 Nguyễn Đức Minh  
698 Sư cô Pháp Đạt  
699 Huỳnh Anh Di & các Phật tử  
700 Bùi Thị Hoa