loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Minh Trang  
602 Quang - Nguyệt Minh  
603 Bạn của Quang  
604 Thức Trang Thanh Bình  
605 Gđ. Trần Thị Thanh Hằng - Tuấn Minh - Hà My  
606 Gđ. Lê Thành Trung - Lê Thị Dinh  
607 Trương Lan  
608 Thái Văn Tâm  
609 Gđ. Ngọc Vũ  
610 Phật tử Thị Nghè  
611 Phan Văn Tế, Ng. Thị Thiếu, Đình Dũng, Thanh Vân  
612 Mai Huế  
613 Gđ. Lý Thị Phương  
614 Cô Năm (Tiệm vàng Kim Oanh)  
615 Nghiêm Truyền  
616 Phật tử Thị Nghè  
617 Hương Giang  
618 Gđ. Dương Viét Thảo  
619 Gđ. Cô Như Thể  
620 Chơn Thường  
621 Như Hòa  
622 Quảng Tâm  
623 Ông Phùng Nguyên Quán  
624 Gđ. Ông bà Tám Tín  
625 Gđ. Loan - Hòa và ba má  
626 Ông Nguyễn Văn Lý  
627 Bác sĩ Phạm Văn Nam (lầu trống)  
628 Trương Quang Hiệp  
629 Gđ. Hoàng Ngọc Ẩn  
630 Trần Mạnh Phú  
631 Gđ. Nguyễn Thị Lan  
632 Gđ. Cô Mùi  
633 Gđ. Lại Bảo Khánh  
634 Gđ. Minh Lệ và các con  
635 Gđ. bà Lưu Thị Bình và các con  
636 Phật tử Thị Nghè  
637 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận  
638 Ban cô Như Thể  
639 Thiện Hiền Nga Ngọc  
640 Trần Thị Tri  
641 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)  
642 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)  
643 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)  
644 Thảo (cô Liễu Vân)  
645 Ái Liên - Cam - Thúy Vân  
646 Phan Thị A (Diệu Ngọc)  
647 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)  
648 Phật tử Chơn Tánh  
649 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức  
650 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy  
651 Phật tử Thị Nghè  
652 Phạm Thị Ngọc Sương  
653 The Thanh Family  
654 Sư Thanh Tâm  
655 Ông Trương Văn Minh  
656 Worawit Lim  
657 Dennis Patten  
658 Gđ, Cháu Phúc  
659 Phan Thanh Trúc  
660 Phùng Nguyên Quán  
661 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)  
662 Trần Nguyên Tín  
663 Hạnh Lan  
664 Gđ. Ngọc Vũ  
665 Nguyên Lương  
666 Ngọc Thảo  
667 Chánh Niệm  
668 Lê Ngọc Ánh  
669 Phật tử Thị Nghè  
670 Ngô Thị Kim Xuyến  
671 Gđ. Hòa Loan  
672 Gđ. Tám Tín  
673 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành  
674 Trần Văn Ngộ  
675 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)  
676 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)  
677 Trần Thị Năm  
678 Trần Thị Mỹ Phương  
679 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
680 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp  
681 Chùa Yanviriya (Canada)  
682 Ratanawan Ongarthar  
683 Dr. Jutatip Premyotin & Friend  
684 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran  
685 Viching Sriviching  
686 Phra Viching  
687 Phramaha Somchai Ratanayano  
688 Daoratana Minochye  
689 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya  
690 Ladawun Satanurak  
691 Chariya Limthongcharoen  
692 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
693 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền  
694 Lê Hương (Viên Tịnh)  
695 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)  
696 Bà Lê Thị Hợi  
697 Trần Thị Thanh Hà  
698 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)  
699 Nguyễn Thị Bính  
700 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh