loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Thức Trang Thanh Bình  
602 Gđ. Trần Thị Thanh Hằng - Tuấn Minh - Hà My  
603 Gđ. Lê Thành Trung - Lê Thị Dinh  
604 Trương Lan  
605 Thái Văn Tâm  
606 Gđ. Ngọc Vũ  
607 Phật tử Thị Nghè  
608 Phan Văn Tế, Ng. Thị Thiếu, Đình Dũng, Thanh Vân  
609 Mai Huế  
610 Gđ. Lý Thị Phương  
611 Cô Năm (Tiệm vàng Kim Oanh)  
612 Nghiêm Truyền  
613 Phật tử Thị Nghè  
614 Hương Giang  
615 Gđ. Dương Viét Thảo  
616 Gđ. Cô Như Thể  
617 Chơn Thường  
618 Như Hòa  
619 Quảng Tâm  
620 Ông Phùng Nguyên Quán  
621 Gđ. Ông bà Tám Tín  
622 Gđ. Loan - Hòa và ba má  
623 Ông Nguyễn Văn Lý  
624 Bác sĩ Phạm Văn Nam (lầu trống)  
625 Trương Quang Hiệp  
626 Gđ. Hoàng Ngọc Ẩn  
627 Trần Mạnh Phú  
628 Gđ. Nguyễn Thị Lan  
629 Gđ. Cô Mùi  
630 Gđ. Lại Bảo Khánh  
631 Gđ. Minh Lệ và các con  
632 Gđ. bà Lưu Thị Bình và các con  
633 Phật tử Thị Nghè  
634 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận  
635 Ban cô Như Thể  
636 Thiện Hiền Nga Ngọc  
637 Trần Thị Tri  
638 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)  
639 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)  
640 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)  
641 Thảo (cô Liễu Vân)  
642 Ái Liên - Cam - Thúy Vân  
643 Phan Thị A (Diệu Ngọc)  
644 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)  
645 Phật tử Chơn Tánh  
646 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức  
647 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy  
648 Phật tử Thị Nghè  
649 Phạm Thị Ngọc Sương  
650 The Thanh Family  
651 Sư Thanh Tâm  
652 Ông Trương Văn Minh  
653 Worawit Lim  
654 Dennis Patten  
655 Gđ, Cháu Phúc  
656 Phan Thanh Trúc  
657 Phùng Nguyên Quán  
658 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)  
659 Trần Nguyên Tín  
660 Hạnh Lan  
661 Gđ. Ngọc Vũ  
662 Nguyên Lương  
663 Ngọc Thảo  
664 Chánh Niệm  
665 Lê Ngọc Ánh  
666 Phật tử Thị Nghè  
667 Ngô Thị Kim Xuyến  
668 Gđ. Hòa Loan  
669 Gđ. Tám Tín  
670 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành  
671 Trần Văn Ngộ  
672 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)  
673 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)  
674 Trần Thị Năm  
675 Trần Thị Mỹ Phương  
676 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
677 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp  
678 Chùa Yanviriya (Canada)  
679 Ratanawan Ongarthar  
680 Dr. Jutatip Premyotin & Friend  
681 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran  
682 Viching Sriviching  
683 Phra Viching  
684 Phramaha Somchai Ratanayano  
685 Daoratana Minochye  
686 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya  
687 Ladawun Satanurak  
688 Chariya Limthongcharoen  
689 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
690 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền  
691 Lê Hương (Viên Tịnh)  
692 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)  
693 Bà Lê Thị Hợi  
694 Trần Thị Thanh Hà  
695 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)  
696 Nguyễn Thị Bính  
697 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh  
698 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)  
699 Phạm Thị Lương  
700 Lê Thị Phương Nga