loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Gđ. Ngọc Quyên  
302 Ngô Ngọc Mỹ  
303 Tâm Như  
304 Tịnh Tài  
305 Nguyễn Thị Thu  
306 Cô Liễu Vân  
307 Cô giáo Hạnh  
308 Hạnh Liễu  
309 Diệu Thuật  
310 Hằng - Triết - Tường  
311 Thanh An  
312 Diệu Thảo  
313 Pranomsri - Sinard - Wasinoc Sormkunngoen  
314 Somboon Chotimanus & Family  
315 Gđ. Cường Châu  
316 Phạm Thị Thu  
317 Hoàng Thịnh - Bích Ly - Anh Trí - Tâm Như  
318 Hoàng Anh - Như Huy - Anh Thi  
319 Gđ. Từ Hải  
320 Gđ. Cương - Hảo  
321 Đinh Vạn Xuân  
322 Long - Trân  
323 Ngọc Quyên  
324 Lê Hồng Trường, Thái Thị Lan, Hồng Hạnh, Thu Hiền, Thu Hoài  
325 Thái Thị Oanh - Trương Minh Tuấn  
326 Hoàng Đức Quốc  
327 Nguyễn Thị Sen  
328 Gđ. Huỳnh Thị Tường  
329 Quang Hải, Minh Phương, Ngọc Hà, Quang Hiếu  
330 Nguyễn Thị Chính Nghĩa  
331 Nguyễn Quỳnh Nga  
332 Tôn Thất Lộc  
333 Lưu Mai Loan  
334 Đặng Ngọc Mai  
335 Ngọc Nhân  
336 Ngài Pháp Nhẫn  
337 Sử Kim Anh  
338 Vi Thị Nam Hương  
339 Sư cô Thiện Đào  
340 Gđ. Phúc Bé  
341 Châu lam Sơn - Thanh Trúc  
342 Tu nữ Giác Đức  
343 Gđ. Thiên Tân  
344 Nguyễn Đức Ngọc (Phúc Thành), Vũ Thị Duyên (Diệu Đạo), Nguyễn Vũ Tố Uyển (Diệu Nguyên)  
345 Gđ. Trang - Hiền  
346 Nguyễn An Quốc  
347 Nguyễn Anh Tuấn  
348 Cô Thủy (Ô Môn, Cần Thơ)  
349 Trịnh Đức Vinh  
350 Tâm Minh  
351 Nguyễn Duy Cẩn  
352 Vô Danh  
353 Gđ. Ngô Thị Kim Liên và các cháu  
354 Gđ. Đoàn Thị Thu Hạnh  
355 Gđ. Mã Thị Hến  
356 Gđ. An - Ngọc  
357 Gđ. Quang Nhiên  
358 Tâm Như (Ngô Thị Thúy Hằng)  
359 Võ Huy Hồng Phương - Tăng Trần Khoa  
360 Diệu Thuật  
361 Huỳnh Công Du  
362 Chánh Niệm  
363 Kim Phúc, Ph.Thị Phụng, Trung Ân, Kim Hằng, Diệu Thanh, Diệu Minh, Quảng Tánh, Mỹ Ngọc, Mỹ Nhung  
364 Gđ. Hòa - Loan  
365 Huyền Dung (Tịnh Diệu)  
366 Gđ. Viên Hạnh  
367 Gđ. Thái Thị Quỳnh Phương  
368 Tuệ Minh MAi Mỹ Hà  
369 Gđ. Thiện Phước  
370 Nguyên Ngọc - Hiền Nhi  
371 Cô Diệu Thủy  
372 Diệu Hiếu (Supetteyyà)  
373 Nguyễn Thị Hiệp  
374 Thạnh - Hiệp - Như - Nam  
375 Narada Center (Cầu an bác Phạm Kim Khánh)  
376 Gđ. Hòa Cẩm An  
377 Gđ. Pháp Niệm  
378 Hoa Phan - Hưng Trần  
379 Gđ. Phạm Thị Tú Phương  
380 Lương Thị Dung (Nguyên Viên)  
381 Lê Thị Nhung  
382 Trần Thế Hiển (Minh Đạo)  
383 Đinh Diệu Bằng (Tuệ Sơn)  
384 Tịnh Hỷ  
385 Cô Tám (Úc)  
386 Cô Diệu Thủy  
387 Nguyễn Thúy Hằng  
388 Solly Aquino  
389 Gđ. Diệu Tuyết  
390 Gđ. Lâm Thị Cúc - Trương Quang Thạnh - Trương Ái My (Huệ Chân)  
391 Phật tử tham quan  
392 Chân Hiền Nhân  
393 Liễu Minh  
394 Nguyễn Hữu Trí  
395 Nguyễn Hữu Huấn  
396 Hạnh Chiến & các con  
397 Hà Phương & các con  
398 Hồ Tố Phương  
399 Mr. Waramit & Family  
400 Mr. Thanet & Family