loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Ngô Ngọc Mỹ  
302 Tâm Như  
303 Tịnh Tài  
304 Nguyễn Thị Thu  
305 Cô Liễu Vân  
306 Cô giáo Hạnh  
307 Hạnh Liễu  
308 Diệu Thuật  
309 Hằng - Triết - Tường  
310 Thanh An  
311 Diệu Thảo  
312 Pranomsri - Sinard - Wasinoc Sormkunngoen  
313 Somboon Chotimanus & Family  
314 Gđ. Cường Châu  
315 Phạm Thị Thu  
316 Hoàng Thịnh - Bích Ly - Anh Trí - Tâm Như  
317 Hoàng Anh - Như Huy - Anh Thi  
318 Gđ. Từ Hải  
319 Gđ. Cương - Hảo  
320 Đinh Vạn Xuân  
321 Long - Trân  
322 Ngọc Quyên  
323 Lê Hồng Trường, Thái Thị Lan, Hồng Hạnh, Thu Hiền, Thu Hoài  
324 Thái Thị Oanh - Trương Minh Tuấn  
325 Hoàng Đức Quốc  
326 Nguyễn Thị Sen  
327 Gđ. Huỳnh Thị Tường  
328 Quang Hải, Minh Phương, Ngọc Hà, Quang Hiếu  
329 Nguyễn Thị Chính Nghĩa  
330 Nguyễn Quỳnh Nga  
331 Tôn Thất Lộc  
332 Lưu Mai Loan  
333 Đặng Ngọc Mai  
334 Ngọc Nhân  
335 Ngài Pháp Nhẫn  
336 Sử Kim Anh  
337 Vi Thị Nam Hương  
338 Sư cô Thiện Đào  
339 Gđ. Phúc Bé  
340 Châu lam Sơn - Thanh Trúc  
341 Tu nữ Giác Đức  
342 Gđ. Thiên Tân  
343 Nguyễn Đức Ngọc (Phúc Thành), Vũ Thị Duyên (Diệu Đạo), Nguyễn Vũ Tố Uyển (Diệu Nguyên)  
344 Gđ. Trang - Hiền  
345 Nguyễn An Quốc  
346 Nguyễn Anh Tuấn  
347 Cô Thủy (Ô Môn, Cần Thơ)  
348 Trịnh Đức Vinh  
349 Tâm Minh  
350 Nguyễn Duy Cẩn  
351 Vô Danh  
352 Gđ. Ngô Thị Kim Liên và các cháu  
353 Gđ. Đoàn Thị Thu Hạnh  
354 Gđ. Mã Thị Hến  
355 Gđ. An - Ngọc  
356 Gđ. Quang Nhiên  
357 Tâm Như (Ngô Thị Thúy Hằng)  
358 Võ Huy Hồng Phương - Tăng Trần Khoa  
359 Diệu Thuật  
360 Huỳnh Công Du  
361 Chánh Niệm  
362 Kim Phúc, Ph.Thị Phụng, Trung Ân, Kim Hằng, Diệu Thanh, Diệu Minh, Quảng Tánh, Mỹ Ngọc, Mỹ Nhung  
363 Gđ. Hòa - Loan  
364 Huyền Dung (Tịnh Diệu)  
365 Gđ. Viên Hạnh  
366 Gđ. Thái Thị Quỳnh Phương  
367 Tuệ Minh MAi Mỹ Hà  
368 Gđ. Thiện Phước  
369 Nguyên Ngọc - Hiền Nhi  
370 Cô Diệu Thủy  
371 Diệu Hiếu (Supetteyyà)  
372 Nguyễn Thị Hiệp  
373 Thạnh - Hiệp - Như - Nam  
374 Narada Center (Cầu an bác Phạm Kim Khánh)  
375 Gđ. Hòa Cẩm An  
376 Gđ. Pháp Niệm  
377 Hoa Phan - Hưng Trần  
378 Gđ. Phạm Thị Tú Phương  
379 Lương Thị Dung (Nguyên Viên)  
380 Lê Thị Nhung  
381 Trần Thế Hiển (Minh Đạo)  
382 Đinh Diệu Bằng (Tuệ Sơn)  
383 Tịnh Hỷ  
384 Cô Tám (Úc)  
385 Cô Diệu Thủy  
386 Nguyễn Thúy Hằng  
387 Solly Aquino  
388 Gđ. Diệu Tuyết  
389 Gđ. Lâm Thị Cúc - Trương Quang Thạnh - Trương Ái My (Huệ Chân)  
390 Phật tử tham quan  
391 Chân Hiền Nhân  
392 Liễu Minh  
393 Nguyễn Hữu Trí  
394 Nguyễn Hữu Huấn  
395 Hạnh Chiến & các con  
396 Hà Phương & các con  
397 Hồ Tố Phương  
398 Mr. Waramit & Family  
399 Mr. Thanet & Family  
400 Thuận Pháp