loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Tịnh Tài  
302 Nguyễn Thị Thu  
303 Cô Liễu Vân  
304 Cô giáo Hạnh  
305 Hạnh Liễu  
306 Diệu Thuật  
307 Hằng - Triết - Tường  
308 Thanh An  
309 Diệu Thảo  
310 Pranomsri - Sinard - Wasinoc Sormkunngoen  
311 Somboon Chotimanus & Family  
312 Gđ. Cường Châu  
313 Phạm Thị Thu  
314 Hoàng Thịnh - Bích Ly - Anh Trí - Tâm Như  
315 Hoàng Anh - Như Huy - Anh Thi  
316 Gđ. Từ Hải  
317 Gđ. Cương - Hảo  
318 Đinh Vạn Xuân  
319 Long - Trân  
320 Ngọc Quyên  
321 Lê Hồng Trường, Thái Thị Lan, Hồng Hạnh, Thu Hiền, Thu Hoài  
322 Thái Thị Oanh - Trương Minh Tuấn  
323 Hoàng Đức Quốc  
324 Nguyễn Thị Sen  
325 Gđ. Huỳnh Thị Tường  
326 Quang Hải, Minh Phương, Ngọc Hà, Quang Hiếu  
327 Nguyễn Thị Chính Nghĩa  
328 Nguyễn Quỳnh Nga  
329 Tôn Thất Lộc  
330 Lưu Mai Loan  
331 Đặng Ngọc Mai  
332 Ngọc Nhân  
333 Ngài Pháp Nhẫn  
334 Sử Kim Anh  
335 Vi Thị Nam Hương  
336 Sư cô Thiện Đào  
337 Gđ. Phúc Bé  
338 Châu lam Sơn - Thanh Trúc  
339 Tu nữ Giác Đức  
340 Gđ. Thiên Tân  
341 Nguyễn Đức Ngọc (Phúc Thành), Vũ Thị Duyên (Diệu Đạo), Nguyễn Vũ Tố Uyển (Diệu Nguyên)  
342 Gđ. Trang - Hiền  
343 Nguyễn An Quốc  
344 Nguyễn Anh Tuấn  
345 Cô Thủy (Ô Môn, Cần Thơ)  
346 Trịnh Đức Vinh  
347 Tâm Minh  
348 Nguyễn Duy Cẩn  
349 Vô Danh  
350 Gđ. Ngô Thị Kim Liên và các cháu  
351 Gđ. Đoàn Thị Thu Hạnh  
352 Gđ. Mã Thị Hến  
353 Gđ. An - Ngọc  
354 Gđ. Quang Nhiên  
355 Tâm Như (Ngô Thị Thúy Hằng)  
356 Võ Huy Hồng Phương - Tăng Trần Khoa  
357 Diệu Thuật  
358 Huỳnh Công Du  
359 Chánh Niệm  
360 Kim Phúc, Ph.Thị Phụng, Trung Ân, Kim Hằng, Diệu Thanh, Diệu Minh, Quảng Tánh, Mỹ Ngọc, Mỹ Nhung  
361 Gđ. Hòa - Loan  
362 Huyền Dung (Tịnh Diệu)  
363 Gđ. Viên Hạnh  
364 Gđ. Thái Thị Quỳnh Phương  
365 Tuệ Minh MAi Mỹ Hà  
366 Gđ. Thiện Phước  
367 Nguyên Ngọc - Hiền Nhi  
368 Cô Diệu Thủy  
369 Diệu Hiếu (Supetteyyà)  
370 Nguyễn Thị Hiệp  
371 Thạnh - Hiệp - Như - Nam  
372 Narada Center (Cầu an bác Phạm Kim Khánh)  
373 Gđ. Hòa Cẩm An  
374 Gđ. Pháp Niệm  
375 Hoa Phan - Hưng Trần  
376 Gđ. Phạm Thị Tú Phương  
377 Lương Thị Dung (Nguyên Viên)  
378 Lê Thị Nhung  
379 Trần Thế Hiển (Minh Đạo)  
380 Đinh Diệu Bằng (Tuệ Sơn)  
381 Tịnh Hỷ  
382 Cô Tám (Úc)  
383 Cô Diệu Thủy  
384 Nguyễn Thúy Hằng  
385 Solly Aquino  
386 Gđ. Diệu Tuyết  
387 Gđ. Lâm Thị Cúc - Trương Quang Thạnh - Trương Ái My (Huệ Chân)  
388 Phật tử tham quan  
389 Chân Hiền Nhân  
390 Liễu Minh  
391 Nguyễn Hữu Trí  
392 Nguyễn Hữu Huấn  
393 Hạnh Chiến & các con  
394 Hà Phương & các con  
395 Hồ Tố Phương  
396 Mr. Waramit & Family  
397 Mr. Thanet & Family  
398 Thuận Pháp  
399 Trần Thị Thùy Hưng  
400 Nguyễn Anh Tuấn