loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Cô Liễu Vân  
302 Cô giáo Hạnh  
303 Hạnh Liễu  
304 Diệu Thuật  
305 Hằng - Triết - Tường  
306 Thanh An  
307 Diệu Thảo  
308 Pranomsri - Sinard - Wasinoc Sormkunngoen  
309 Somboon Chotimanus & Family  
310 Gđ. Cường Châu  
311 Phạm Thị Thu  
312 Hoàng Thịnh - Bích Ly - Anh Trí - Tâm Như  
313 Hoàng Anh - Như Huy - Anh Thi  
314 Gđ. Từ Hải  
315 Gđ. Cương - Hảo  
316 Đinh Vạn Xuân  
317 Long - Trân  
318 Ngọc Quyên  
319 Lê Hồng Trường, Thái Thị Lan, Hồng Hạnh, Thu Hiền, Thu Hoài  
320 Thái Thị Oanh - Trương Minh Tuấn  
321 Hoàng Đức Quốc  
322 Nguyễn Thị Sen  
323 Gđ. Huỳnh Thị Tường  
324 Quang Hải, Minh Phương, Ngọc Hà, Quang Hiếu  
325 Nguyễn Thị Chính Nghĩa  
326 Nguyễn Quỳnh Nga  
327 Tôn Thất Lộc  
328 Lưu Mai Loan  
329 Đặng Ngọc Mai  
330 Ngọc Nhân  
331 Ngài Pháp Nhẫn  
332 Sử Kim Anh  
333 Vi Thị Nam Hương  
334 Sư cô Thiện Đào  
335 Gđ. Phúc Bé  
336 Châu lam Sơn - Thanh Trúc  
337 Tu nữ Giác Đức  
338 Gđ. Thiên Tân  
339 Nguyễn Đức Ngọc (Phúc Thành), Vũ Thị Duyên (Diệu Đạo), Nguyễn Vũ Tố Uyển (Diệu Nguyên)  
340 Gđ. Trang - Hiền  
341 Nguyễn An Quốc  
342 Nguyễn Anh Tuấn  
343 Cô Thủy (Ô Môn, Cần Thơ)  
344 Trịnh Đức Vinh  
345 Tâm Minh  
346 Nguyễn Duy Cẩn  
347 Vô Danh  
348 Gđ. Ngô Thị Kim Liên và các cháu  
349 Gđ. Đoàn Thị Thu Hạnh  
350 Gđ. Mã Thị Hến  
351 Gđ. An - Ngọc  
352 Gđ. Quang Nhiên  
353 Tâm Như (Ngô Thị Thúy Hằng)  
354 Võ Huy Hồng Phương - Tăng Trần Khoa  
355 Diệu Thuật  
356 Huỳnh Công Du  
357 Chánh Niệm  
358 Kim Phúc, Ph.Thị Phụng, Trung Ân, Kim Hằng, Diệu Thanh, Diệu Minh, Quảng Tánh, Mỹ Ngọc, Mỹ Nhung  
359 Gđ. Hòa - Loan  
360 Huyền Dung (Tịnh Diệu)  
361 Gđ. Viên Hạnh  
362 Gđ. Thái Thị Quỳnh Phương  
363 Tuệ Minh MAi Mỹ Hà  
364 Gđ. Thiện Phước  
365 Nguyên Ngọc - Hiền Nhi  
366 Cô Diệu Thủy  
367 Diệu Hiếu (Supetteyyà)  
368 Nguyễn Thị Hiệp  
369 Thạnh - Hiệp - Như - Nam  
370 Narada Center (Cầu an bác Phạm Kim Khánh)  
371 Gđ. Hòa Cẩm An  
372 Gđ. Pháp Niệm  
373 Hoa Phan - Hưng Trần  
374 Gđ. Phạm Thị Tú Phương  
375 Lương Thị Dung (Nguyên Viên)  
376 Lê Thị Nhung  
377 Trần Thế Hiển (Minh Đạo)  
378 Đinh Diệu Bằng (Tuệ Sơn)  
379 Tịnh Hỷ  
380 Cô Tám (Úc)  
381 Cô Diệu Thủy  
382 Nguyễn Thúy Hằng  
383 Solly Aquino  
384 Gđ. Diệu Tuyết  
385 Gđ. Lâm Thị Cúc - Trương Quang Thạnh - Trương Ái My (Huệ Chân)  
386 Phật tử tham quan  
387 Chân Hiền Nhân  
388 Liễu Minh  
389 Nguyễn Hữu Trí  
390 Nguyễn Hữu Huấn  
391 Hạnh Chiến & các con  
392 Hà Phương & các con  
393 Hồ Tố Phương  
394 Mr. Waramit & Family  
395 Mr. Thanet & Family  
396 Thuận Pháp  
397 Trần Thị Thùy Hưng  
398 Nguyễn Anh Tuấn  
399 Liễu Thường  
400 Nguyễn Huyền Dũng