loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
301 Gđ. Nguyễn Văn Thông - Võ Kim Ánh  
302 Tín Hạnh  
303 Gđ. Ngọc Quyên  
304 Ngô Ngọc Mỹ  
305 Tâm Như  
306 Tịnh Tài  
307 Nguyễn Thị Thu  
308 Cô Liễu Vân  
309 Cô giáo Hạnh  
310 Hạnh Liễu  
311 Diệu Thuật  
312 Hằng - Triết - Tường  
313 Thanh An  
314 Diệu Thảo  
315 Pranomsri - Sinard - Wasinoc Sormkunngoen  
316 Somboon Chotimanus & Family  
317 Gđ. Cường Châu  
318 Phạm Thị Thu  
319 Hoàng Thịnh - Bích Ly - Anh Trí - Tâm Như  
320 Hoàng Anh - Như Huy - Anh Thi  
321 Gđ. Từ Hải  
322 Gđ. Cương - Hảo  
323 Đinh Vạn Xuân  
324 Long - Trân  
325 Ngọc Quyên  
326 Lê Hồng Trường, Thái Thị Lan, Hồng Hạnh, Thu Hiền, Thu Hoài  
327 Thái Thị Oanh - Trương Minh Tuấn  
328 Hoàng Đức Quốc  
329 Nguyễn Thị Sen  
330 Gđ. Huỳnh Thị Tường  
331 Quang Hải, Minh Phương, Ngọc Hà, Quang Hiếu  
332 Nguyễn Thị Chính Nghĩa  
333 Nguyễn Quỳnh Nga  
334 Tôn Thất Lộc  
335 Lưu Mai Loan  
336 Đặng Ngọc Mai  
337 Ngọc Nhân  
338 Ngài Pháp Nhẫn  
339 Sử Kim Anh  
340 Vi Thị Nam Hương  
341 Sư cô Thiện Đào  
342 Gđ. Phúc Bé  
343 Châu lam Sơn - Thanh Trúc  
344 Tu nữ Giác Đức  
345 Gđ. Thiên Tân  
346 Nguyễn Đức Ngọc (Phúc Thành), Vũ Thị Duyên (Diệu Đạo), Nguyễn Vũ Tố Uyển (Diệu Nguyên)  
347 Gđ. Trang - Hiền  
348 Nguyễn An Quốc  
349 Nguyễn Anh Tuấn  
350 Cô Thủy (Ô Môn, Cần Thơ)  
351 Trịnh Đức Vinh  
352 Tâm Minh  
353 Nguyễn Duy Cẩn  
354 Vô Danh  
355 Gđ. Ngô Thị Kim Liên và các cháu  
356 Gđ. Đoàn Thị Thu Hạnh  
357 Gđ. Mã Thị Hến  
358 Gđ. An - Ngọc  
359 Gđ. Quang Nhiên  
360 Tâm Như (Ngô Thị Thúy Hằng)  
361 Võ Huy Hồng Phương - Tăng Trần Khoa  
362 Diệu Thuật  
363 Huỳnh Công Du  
364 Chánh Niệm  
365 Kim Phúc, Ph.Thị Phụng, Trung Ân, Kim Hằng, Diệu Thanh, Diệu Minh, Quảng Tánh, Mỹ Ngọc, Mỹ Nhung  
366 Gđ. Hòa - Loan  
367 Huyền Dung (Tịnh Diệu)  
368 Gđ. Viên Hạnh  
369 Gđ. Thái Thị Quỳnh Phương  
370 Tuệ Minh MAi Mỹ Hà  
371 Gđ. Thiện Phước  
372 Nguyên Ngọc - Hiền Nhi  
373 Cô Diệu Thủy  
374 Diệu Hiếu (Supetteyyà)  
375 Nguyễn Thị Hiệp  
376 Thạnh - Hiệp - Như - Nam  
377 Narada Center (Cầu an bác Phạm Kim Khánh)  
378 Gđ. Hòa Cẩm An  
379 Gđ. Pháp Niệm  
380 Hoa Phan - Hưng Trần  
381 Gđ. Phạm Thị Tú Phương  
382 Lương Thị Dung (Nguyên Viên)  
383 Lê Thị Nhung  
384 Trần Thế Hiển (Minh Đạo)  
385 Đinh Diệu Bằng (Tuệ Sơn)  
386 Tịnh Hỷ  
387 Cô Tám (Úc)  
388 Cô Diệu Thủy  
389 Nguyễn Thúy Hằng  
390 Solly Aquino  
391 Gđ. Diệu Tuyết  
392 Gđ. Lâm Thị Cúc - Trương Quang Thạnh - Trương Ái My (Huệ Chân)  
393 Phật tử tham quan  
394 Chân Hiền Nhân  
395 Liễu Minh  
396 Nguyễn Hữu Trí  
397 Nguyễn Hữu Huấn  
398 Hạnh Chiến & các con  
399 Hà Phương & các con  
400 Hồ Tố Phương