loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Võ Thị Tuyết Mai  
702 Trần Văn Tỉnh  
703 Ngọc Vũ  
704 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng  
705 Sư Pháp Kiên  
706 Sư Giác Sơn  
707 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên  
708 Thu Hà  
709 Hoàng Trân  
710 Nguyễn Thị Phùng Điệp  
711 Ngọc Thanh  
712 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)  
713 Hậu  
714 Thi - Chị Thanh  
715 Gđ. Định - Lệ  
716 Gđ. Hoa - Dung  
717 Quách Thành  
718 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)  
719 Không Văn - Không Quán  
720 Viên Tánh - Viên Như  
721 Triệu Bích Thảo  
722 Gđ. Tám Thạn  
723 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng  
724 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan  
725 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh  
726 Nguyễn Thị Minh Thư  
727 Phật tử Thị Nghè  
728 Nguyễn Thanh Liêm  
729 Gđ. Đặng Văn Bình  
730 Trần Xuân Sương  
731 Trần Thị Mai  
732 Trương Thị Thủy  
733 Trần Thị Năm (Tâm Mãn)  
734 Nguyễn Thị Xinh  
735 Nguyễn Thị Luật  
736 Gđ. Ngọc Lan - Tố Nga  
737 Nguyễn Thị Hồng - Phương Thảo  
738 Gđ. Diệu Thiện  
739 Surassan Wonpojop  
740 Cô Bảy Đông Hòa (Tu nữ Diệu Huệ)  
741 Gđ. Thiềm Quốc Hùng  
742 Gđ. Như Hạnh  
743 Gđ. Cô Nhung - Chú Khánh  
744 Ông Tanet - Ông Worawit  
745 Từ Mẫn - Từ Minh  
746 Ngọc Thanh  
747 Nguyễn Thành Phúc  
748 Doãn Thị Dung  
749 Phan Nhật Duy - Phan Nguyệt Vi  
750 Trịnh Thị Dung  
751 Doãn Phương Linh  
752 Doãn Phương Anh  
753 Doãn Hoàng Dương  
754 Doãn Anh Minh  
755 Bà Xuân  
756 Nguyễn Thị Thanh Mai  
757 Kiều Chí Kim  
758 Võ Trí Bảo - Võ Doãn Thu Trang  
759 Trình Cao Phong  
760 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
761 Gđ. Cô Trần Thị Minh Tâm  
762 Sư Minh Từ  
763 Gđ. Cô Trần Thị Mai (Từ Thanh)  
764 Gđ. Nguyễn Thị Gái - Nguyễn Nho Phong  
765 Gđ. Cô Thái Thị Toại  
766 Gđ. Thiềm Thừa Thiên  
767 Gđ. Ông Trần Hải  
768 Lưu Thị Hai - Lưu Thị Kim Nga  
769 Gđ. Nguyễn Định Phong Châu  
770 Từ Minh  
771 Gđ. Minh Tâm  
772 Gđ. Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
773 Gđ. Anh Hội  
774 Nguyễn Kim Huê  
775 Nguyễn Bá Học  
776 Nguyễn Bá Cường  
777 Lê Văn Diễn - Trần Thị Tài  
778 Nguyễn Văn Cơi  
779 Cô Từ Nguyên  
780 Võ Doãn Hoài Phúc - Trịnh Thị Kim Liên  
781 Lê Thị Nội  
782 Lê Sĩ Tám - Trần Thị Lan  
783 Nguyễn Thị Ngộ  
784 Trần Thị Kim Xuân  
785 Võ Thị Ngọc Hường  
786 Nguyễn Thị Nga  
787 Nguyễn Ngọc Huyền Sương  
788 Nguyễn Vinh Cáp  
789 Trần Thị Thu Hằng  
790 Gđ. Diệu Bình - Diệu Yên  
791 Mai Thị Nga  
792 Vương Nhất Minh  
793 Nguyễn Thị Thu Hằng  
794 Tô Thị Thùy Dung - Trần Lê Danh  
795 Ng. Viên Ngọc Huyền - Nguyên Chấn Vinh  
796 Chùa Bửu Quang  
797 Chùa Tam Bảo (Tiền Giang)  
798 Chùa Đại Bi  
799 Prasert Hariratanapun, Piyaphat  
800 Trần Thanh Trà