loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Huỳnh Anh Di & các Phật tử  
702 Bùi Thị Hoa  
703 Võ Thị Tuyết Mai  
704 Trần Văn Tỉnh  
705 Ngọc Vũ  
706 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng  
707 Sư Pháp Kiên  
708 Sư Giác Sơn  
709 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên  
710 Thu Hà  
711 Hoàng Trân  
712 Nguyễn Thị Phùng Điệp  
713 Ngọc Thanh  
714 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)  
715 Hậu  
716 Thi - Chị Thanh  
717 Gđ. Định - Lệ  
718 Gđ. Hoa - Dung  
719 Quách Thành  
720 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)  
721 Không Văn - Không Quán  
722 Viên Tánh - Viên Như  
723 Triệu Bích Thảo  
724 Gđ. Tám Thạn  
725 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng  
726 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan  
727 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh  
728 Nguyễn Thị Minh Thư  
729 Phật tử Thị Nghè  
730 Nguyễn Thanh Liêm  
731 Gđ. Đặng Văn Bình  
732 Trần Xuân Sương  
733 Trần Thị Mai  
734 Trương Thị Thủy  
735 Trần Thị Năm (Tâm Mãn)  
736 Nguyễn Thị Xinh  
737 Nguyễn Thị Luật  
738 Gđ. Ngọc Lan - Tố Nga  
739 Nguyễn Thị Hồng - Phương Thảo  
740 Gđ. Diệu Thiện  
741 Surassan Wonpojop  
742 Cô Bảy Đông Hòa (Tu nữ Diệu Huệ)  
743 Gđ. Thiềm Quốc Hùng  
744 Gđ. Như Hạnh  
745 Gđ. Cô Nhung - Chú Khánh  
746 Ông Tanet - Ông Worawit  
747 Từ Mẫn - Từ Minh  
748 Ngọc Thanh  
749 Nguyễn Thành Phúc  
750 Doãn Thị Dung  
751 Phan Nhật Duy - Phan Nguyệt Vi  
752 Trịnh Thị Dung  
753 Doãn Phương Linh  
754 Doãn Phương Anh  
755 Doãn Hoàng Dương  
756 Doãn Anh Minh  
757 Bà Xuân  
758 Nguyễn Thị Thanh Mai  
759 Kiều Chí Kim  
760 Võ Trí Bảo - Võ Doãn Thu Trang  
761 Trình Cao Phong  
762 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
763 Gđ. Cô Trần Thị Minh Tâm  
764 Sư Minh Từ  
765 Gđ. Cô Trần Thị Mai (Từ Thanh)  
766 Gđ. Nguyễn Thị Gái - Nguyễn Nho Phong  
767 Gđ. Cô Thái Thị Toại  
768 Gđ. Thiềm Thừa Thiên  
769 Gđ. Ông Trần Hải  
770 Lưu Thị Hai - Lưu Thị Kim Nga  
771 Gđ. Nguyễn Định Phong Châu  
772 Từ Minh  
773 Gđ. Minh Tâm  
774 Gđ. Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
775 Gđ. Anh Hội  
776 Nguyễn Kim Huê  
777 Nguyễn Bá Học  
778 Nguyễn Bá Cường  
779 Lê Văn Diễn - Trần Thị Tài  
780 Nguyễn Văn Cơi  
781 Cô Từ Nguyên  
782 Võ Doãn Hoài Phúc - Trịnh Thị Kim Liên  
783 Lê Thị Nội  
784 Lê Sĩ Tám - Trần Thị Lan  
785 Nguyễn Thị Ngộ  
786 Trần Thị Kim Xuân  
787 Võ Thị Ngọc Hường  
788 Nguyễn Thị Nga  
789 Nguyễn Ngọc Huyền Sương  
790 Nguyễn Vinh Cáp  
791 Trần Thị Thu Hằng  
792 Gđ. Diệu Bình - Diệu Yên  
793 Mai Thị Nga  
794 Vương Nhất Minh  
795 Nguyễn Thị Thu Hằng  
796 Tô Thị Thùy Dung - Trần Lê Danh  
797 Ng. Viên Ngọc Huyền - Nguyên Chấn Vinh  
798 Chùa Bửu Quang  
799 Chùa Tam Bảo (Tiền Giang)  
800 Chùa Đại Bi