loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)  
702 Phạm Thị Lương  
703 Lê Thị Phương Nga  
704 Nguyễn Đức Minh  
705 Sư cô Pháp Đạt  
706 Huỳnh Anh Di & các Phật tử  
707 Bùi Thị Hoa  
708 Võ Thị Tuyết Mai  
709 Trần Văn Tỉnh  
710 Ngọc Vũ  
711 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng  
712 Sư Pháp Kiên  
713 Sư Giác Sơn  
714 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên  
715 Thu Hà  
716 Hoàng Trân  
717 Nguyễn Thị Phùng Điệp  
718 Ngọc Thanh  
719 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)  
720 Hậu  
721 Thi - Chị Thanh  
722 Gđ. Định - Lệ  
723 Gđ. Hoa - Dung  
724 Quách Thành  
725 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)  
726 Không Văn - Không Quán  
727 Viên Tánh - Viên Như  
728 Triệu Bích Thảo  
729 Gđ. Tám Thạn  
730 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng  
731 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan  
732 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh  
733 Nguyễn Thị Minh Thư  
734 Phật tử Thị Nghè  
735 Nguyễn Thanh Liêm  
736 Gđ. Đặng Văn Bình  
737 Trần Xuân Sương  
738 Trần Thị Mai  
739 Trương Thị Thủy  
740 Trần Thị Năm (Tâm Mãn)  
741 Nguyễn Thị Xinh  
742 Nguyễn Thị Luật  
743 Gđ. Ngọc Lan - Tố Nga  
744 Nguyễn Thị Hồng - Phương Thảo  
745 Gđ. Diệu Thiện  
746 Surassan Wonpojop  
747 Cô Bảy Đông Hòa (Tu nữ Diệu Huệ)  
748 Gđ. Thiềm Quốc Hùng  
749 Gđ. Như Hạnh  
750 Gđ. Cô Nhung - Chú Khánh  
751 Ông Tanet - Ông Worawit  
752 Từ Mẫn - Từ Minh  
753 Ngọc Thanh  
754 Nguyễn Thành Phúc  
755 Doãn Thị Dung  
756 Phan Nhật Duy - Phan Nguyệt Vi  
757 Trịnh Thị Dung  
758 Doãn Phương Linh  
759 Doãn Phương Anh  
760 Doãn Hoàng Dương  
761 Doãn Anh Minh  
762 Bà Xuân  
763 Nguyễn Thị Thanh Mai  
764 Kiều Chí Kim  
765 Võ Trí Bảo - Võ Doãn Thu Trang  
766 Trình Cao Phong  
767 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
768 Gđ. Cô Trần Thị Minh Tâm  
769 Sư Minh Từ  
770 Gđ. Cô Trần Thị Mai (Từ Thanh)  
771 Gđ. Nguyễn Thị Gái - Nguyễn Nho Phong  
772 Gđ. Cô Thái Thị Toại  
773 Gđ. Thiềm Thừa Thiên  
774 Gđ. Ông Trần Hải  
775 Lưu Thị Hai - Lưu Thị Kim Nga  
776 Gđ. Nguyễn Định Phong Châu  
777 Từ Minh  
778 Gđ. Minh Tâm  
779 Gđ. Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
780 Gđ. Anh Hội  
781 Nguyễn Kim Huê  
782 Nguyễn Bá Học  
783 Nguyễn Bá Cường  
784 Lê Văn Diễn - Trần Thị Tài  
785 Nguyễn Văn Cơi  
786 Cô Từ Nguyên  
787 Võ Doãn Hoài Phúc - Trịnh Thị Kim Liên  
788 Lê Thị Nội  
789 Lê Sĩ Tám - Trần Thị Lan  
790 Nguyễn Thị Ngộ  
791 Trần Thị Kim Xuân  
792 Võ Thị Ngọc Hường  
793 Nguyễn Thị Nga  
794 Nguyễn Ngọc Huyền Sương  
795 Nguyễn Vinh Cáp  
796 Trần Thị Thu Hằng  
797 Gđ. Diệu Bình - Diệu Yên  
798 Mai Thị Nga  
799 Vương Nhất Minh  
800 Nguyễn Thị Thu Hằng