loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
701 Lê Thị Phương Nga  
702 Nguyễn Đức Minh  
703 Sư cô Pháp Đạt  
704 Huỳnh Anh Di & các Phật tử  
705 Bùi Thị Hoa  
706 Võ Thị Tuyết Mai  
707 Trần Văn Tỉnh  
708 Ngọc Vũ  
709 Gđ. Nguyễn Thị Chẳng  
710 Sư Pháp Kiên  
711 Sư Giác Sơn  
712 Gđ. Đỗ Bắc Ninh - Đỗ Quyên  
713 Thu Hà  
714 Hoàng Trân  
715 Nguyễn Thị Phùng Điệp  
716 Ngọc Thanh  
717 Phật tử Hà Tĩnh (Huyền Không)  
718 Hậu  
719 Thi - Chị Thanh  
720 Gđ. Định - Lệ  
721 Gđ. Hoa - Dung  
722 Quách Thành  
723 Phan Văn Thịnh (Thiện Niệm)  
724 Không Văn - Không Quán  
725 Viên Tánh - Viên Như  
726 Triệu Bích Thảo  
727 Gđ. Tám Thạn  
728 Ngọc Long - Minh Thu - Minh Hoàng  
729 Dương Vũ Quang Vinh - Nguyễn Thị Ngọc Lan  
730 Dương Văn Ẩn - Vũ Kiều Oanh  
731 Nguyễn Thị Minh Thư  
732 Phật tử Thị Nghè  
733 Nguyễn Thanh Liêm  
734 Gđ. Đặng Văn Bình  
735 Trần Xuân Sương  
736 Trần Thị Mai  
737 Trương Thị Thủy  
738 Trần Thị Năm (Tâm Mãn)  
739 Nguyễn Thị Xinh  
740 Nguyễn Thị Luật  
741 Gđ. Ngọc Lan - Tố Nga  
742 Nguyễn Thị Hồng - Phương Thảo  
743 Gđ. Diệu Thiện  
744 Surassan Wonpojop  
745 Cô Bảy Đông Hòa (Tu nữ Diệu Huệ)  
746 Gđ. Thiềm Quốc Hùng  
747 Gđ. Như Hạnh  
748 Gđ. Cô Nhung - Chú Khánh  
749 Ông Tanet - Ông Worawit  
750 Từ Mẫn - Từ Minh  
751 Ngọc Thanh  
752 Nguyễn Thành Phúc  
753 Doãn Thị Dung  
754 Phan Nhật Duy - Phan Nguyệt Vi  
755 Trịnh Thị Dung  
756 Doãn Phương Linh  
757 Doãn Phương Anh  
758 Doãn Hoàng Dương  
759 Doãn Anh Minh  
760 Bà Xuân  
761 Nguyễn Thị Thanh Mai  
762 Kiều Chí Kim  
763 Võ Trí Bảo - Võ Doãn Thu Trang  
764 Trình Cao Phong  
765 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
766 Gđ. Cô Trần Thị Minh Tâm  
767 Sư Minh Từ  
768 Gđ. Cô Trần Thị Mai (Từ Thanh)  
769 Gđ. Nguyễn Thị Gái - Nguyễn Nho Phong  
770 Gđ. Cô Thái Thị Toại  
771 Gđ. Thiềm Thừa Thiên  
772 Gđ. Ông Trần Hải  
773 Lưu Thị Hai - Lưu Thị Kim Nga  
774 Gđ. Nguyễn Định Phong Châu  
775 Từ Minh  
776 Gđ. Minh Tâm  
777 Gđ. Nguyễn Anh Dũng (Tuệ Minh)  
778 Gđ. Anh Hội  
779 Nguyễn Kim Huê  
780 Nguyễn Bá Học  
781 Nguyễn Bá Cường  
782 Lê Văn Diễn - Trần Thị Tài  
783 Nguyễn Văn Cơi  
784 Cô Từ Nguyên  
785 Võ Doãn Hoài Phúc - Trịnh Thị Kim Liên  
786 Lê Thị Nội  
787 Lê Sĩ Tám - Trần Thị Lan  
788 Nguyễn Thị Ngộ  
789 Trần Thị Kim Xuân  
790 Võ Thị Ngọc Hường  
791 Nguyễn Thị Nga  
792 Nguyễn Ngọc Huyền Sương  
793 Nguyễn Vinh Cáp  
794 Trần Thị Thu Hằng  
795 Gđ. Diệu Bình - Diệu Yên  
796 Mai Thị Nga  
797 Vương Nhất Minh  
798 Nguyễn Thị Thu Hằng  
799 Tô Thị Thùy Dung - Trần Lê Danh  
800 Ng. Viên Ngọc Huyền - Nguyên Chấn Vinh