loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Sư cô núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)  
802 Gđ. Định - Em và các con  
803 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
804 Gđ. Dương Thị Thanh Vân  
805 Gđ. Út - Cảnh - Đức - Metta  
806 Sư Trực Thắng  
807 Lưu Bỉnh Long - Lê Thị Huyền Trân & Phật tử  
808 Trần Thị Hữu  
809 Lại Thị Kim Loan  
810 Lại Thị Kim Liên  
811 Bà Tạ Thị Cẩm Tú  
812 Bà Từ Dương  
813 Sư Phách  
814 Triệu Quang Đà  
815 Gđ. Trúc Ly  
816 Gđ. Như Hồng  
817 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
818 Lương Thị Phượng  
819 Nguyễn Thị Lễ  
820 Gđ. Oanh  
821 Gđ. Luân  
822 Gđ. Lập  
823 Lê Thị Thùy Hương (Từ Thủy)  
824 Gđ. Nguyễn Đức - Lê Thị Viên  
825 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
826 Gđ. bà Tư Vàng  
827 Đoàn Xuân Tùng  
828 Nii viện Mahapajapati (Mỹ)  
829 Nguyễn Thị Phương Tú  
830 Gđ. Vân Kiệt  
831 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
832 Anh Tùng  
833 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh  
834 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)  
835 Diệu Thường (kêu gọi)  
836 Gđ. Lương Văn Trinh  
837 Minh H, Kim Chung, Bá Bình  
838 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên  
839 Nguyễn Văn Châu  
840 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu  
841 Gđ. Ngọc Vũ  
842 Phật tử Tâm Kiên  
843 Nguyễn Thị Hường  
844 Gđ. Nguyễn Đình Lan  
845 Gđ. Hồng Phước  
846 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết  
847 Ven. Maha Boonsoon  
848 Ven. Maha Boonsoon  
849 Lê Văn Ninh  
850 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa  
851 La Khoa Lập (Tuệ Tường)  
852 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt  
853 Phạm Thu Hòa  
854 Gđ. Lý Mỹ Ngọc  
855 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú  
856 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung  
857 Lan Anh  
858 Anh Thắng  
859 Phạm Thị Hằng và con cháu  
860 Phạm Thị Lưu  
861 Đinh Thị Lan Hương  
862 Lê Thị Nhưng  
863 Lê Thị Nhưng  
864 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo  
865 Chánh Niệm  
866 Phạm Thị Thắm  
867 Chúc Đồng  
868 Nhóm sinh viên  
869 Lương Văn Trinh - Thu Hương  
870 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa  
871 Nguyễn Quốc Hội  
872 Bhaddanta U.Vansapala  
873 Bhaddanta U.Ewdapala  
874 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh  
875 Chân Hiền Vân  
876 Trần Châu Bửu  
877 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)  
878 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh  
879 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê  
880 Gđ. Nguyễn Quốc Quán  
881 La Kim Hương (Diệu Quý)  
882 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc  
883 Gđ. Võ Hà Luân  
884 Phạm Thanh Tú  
885 Phạm Thị Hòa  
886 Phạm Thanh Nga  
887 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)  
888 Lê Minh Triết (Thiện Lý)  
889 Gđ. bà Tám Tín  
890 Gđ. Hòa - Loan  
891 Phạm Thị Khuê (Cúc)  
892 Gđ. Ngọc Vũ  
893 Gđ. Tám Thạn  
894 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo  
895 Võ Văn Bích  
896 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ  
897 Võ Văn Bích  
898 Bà Diệu Lộc  
899 Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Đức Long  
900 Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh