loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Chùa Bửu Quang  
802 Chùa Tam Bảo (Tiền Giang)  
803 Chùa Đại Bi  
804 Prasert Hariratanapun, Piyaphat  
805 Trần Thanh Trà  
806 Sư cô núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)  
807 Gđ. Định - Em và các con  
808 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
809 Gđ. Dương Thị Thanh Vân  
810 Gđ. Út - Cảnh - Đức - Metta  
811 Sư Trực Thắng  
812 Lưu Bỉnh Long - Lê Thị Huyền Trân & Phật tử  
813 Trần Thị Hữu  
814 Lại Thị Kim Loan  
815 Lại Thị Kim Liên  
816 Bà Tạ Thị Cẩm Tú  
817 Bà Từ Dương  
818 Sư Phách  
819 Triệu Quang Đà  
820 Gđ. Trúc Ly  
821 Gđ. Như Hồng  
822 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
823 Lương Thị Phượng  
824 Nguyễn Thị Lễ  
825 Gđ. Oanh  
826 Gđ. Luân  
827 Gđ. Lập  
828 Lê Thị Thùy Hương (Từ Thủy)  
829 Gđ. Nguyễn Đức - Lê Thị Viên  
830 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
831 Gđ. bà Tư Vàng  
832 Đoàn Xuân Tùng  
833 Nii viện Mahapajapati (Mỹ)  
834 Nguyễn Thị Phương Tú  
835 Gđ. Vân Kiệt  
836 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
837 Anh Tùng  
838 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh  
839 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)  
840 Diệu Thường (kêu gọi)  
841 Gđ. Lương Văn Trinh  
842 Minh H, Kim Chung, Bá Bình  
843 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên  
844 Nguyễn Văn Châu  
845 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu  
846 Gđ. Ngọc Vũ  
847 Phật tử Tâm Kiên  
848 Nguyễn Thị Hường  
849 Gđ. Nguyễn Đình Lan  
850 Gđ. Hồng Phước  
851 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết  
852 Ven. Maha Boonsoon  
853 Ven. Maha Boonsoon  
854 Lê Văn Ninh  
855 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa  
856 La Khoa Lập (Tuệ Tường)  
857 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt  
858 Phạm Thu Hòa  
859 Gđ. Lý Mỹ Ngọc  
860 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú  
861 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung  
862 Lan Anh  
863 Anh Thắng  
864 Phạm Thị Hằng và con cháu  
865 Phạm Thị Lưu  
866 Đinh Thị Lan Hương  
867 Lê Thị Nhưng  
868 Lê Thị Nhưng  
869 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo  
870 Chánh Niệm  
871 Phạm Thị Thắm  
872 Chúc Đồng  
873 Nhóm sinh viên  
874 Lương Văn Trinh - Thu Hương  
875 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa  
876 Nguyễn Quốc Hội  
877 Bhaddanta U.Vansapala  
878 Bhaddanta U.Ewdapala  
879 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh  
880 Chân Hiền Vân  
881 Trần Châu Bửu  
882 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)  
883 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh  
884 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê  
885 Gđ. Nguyễn Quốc Quán  
886 La Kim Hương (Diệu Quý)  
887 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc  
888 Gđ. Võ Hà Luân  
889 Phạm Thanh Tú  
890 Phạm Thị Hòa  
891 Phạm Thanh Nga  
892 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)  
893 Lê Minh Triết (Thiện Lý)  
894 Gđ. bà Tám Tín  
895 Gđ. Hòa - Loan  
896 Phạm Thị Khuê (Cúc)  
897 Gđ. Ngọc Vũ  
898 Gđ. Tám Thạn  
899 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo  
900 Võ Văn Bích