loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Tô Thị Thùy Dung - Trần Lê Danh  
802 Ng. Viên Ngọc Huyền - Nguyên Chấn Vinh  
803 Chùa Bửu Quang  
804 Chùa Tam Bảo (Tiền Giang)  
805 Chùa Đại Bi  
806 Prasert Hariratanapun, Piyaphat  
807 Trần Thanh Trà  
808 Sư cô núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)  
809 Gđ. Định - Em và các con  
810 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
811 Gđ. Dương Thị Thanh Vân  
812 Gđ. Út - Cảnh - Đức - Metta  
813 Sư Trực Thắng  
814 Lưu Bỉnh Long - Lê Thị Huyền Trân & Phật tử  
815 Trần Thị Hữu  
816 Lại Thị Kim Loan  
817 Lại Thị Kim Liên  
818 Bà Tạ Thị Cẩm Tú  
819 Bà Từ Dương  
820 Sư Phách  
821 Triệu Quang Đà  
822 Gđ. Trúc Ly  
823 Gđ. Như Hồng  
824 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
825 Lương Thị Phượng  
826 Nguyễn Thị Lễ  
827 Gđ. Oanh  
828 Gđ. Luân  
829 Gđ. Lập  
830 Lê Thị Thùy Hương (Từ Thủy)  
831 Gđ. Nguyễn Đức - Lê Thị Viên  
832 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
833 Gđ. bà Tư Vàng  
834 Đoàn Xuân Tùng  
835 Nii viện Mahapajapati (Mỹ)  
836 Nguyễn Thị Phương Tú  
837 Gđ. Vân Kiệt  
838 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
839 Anh Tùng  
840 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh  
841 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)  
842 Diệu Thường (kêu gọi)  
843 Gđ. Lương Văn Trinh  
844 Minh H, Kim Chung, Bá Bình  
845 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên  
846 Nguyễn Văn Châu  
847 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu  
848 Gđ. Ngọc Vũ  
849 Phật tử Tâm Kiên  
850 Nguyễn Thị Hường  
851 Gđ. Nguyễn Đình Lan  
852 Gđ. Hồng Phước  
853 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết  
854 Ven. Maha Boonsoon  
855 Ven. Maha Boonsoon  
856 Lê Văn Ninh  
857 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa  
858 La Khoa Lập (Tuệ Tường)  
859 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt  
860 Phạm Thu Hòa  
861 Gđ. Lý Mỹ Ngọc  
862 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú  
863 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung  
864 Lan Anh  
865 Anh Thắng  
866 Phạm Thị Hằng và con cháu  
867 Phạm Thị Lưu  
868 Đinh Thị Lan Hương  
869 Lê Thị Nhưng  
870 Lê Thị Nhưng  
871 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo  
872 Chánh Niệm  
873 Phạm Thị Thắm  
874 Chúc Đồng  
875 Nhóm sinh viên  
876 Lương Văn Trinh - Thu Hương  
877 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa  
878 Nguyễn Quốc Hội  
879 Bhaddanta U.Vansapala  
880 Bhaddanta U.Ewdapala  
881 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh  
882 Chân Hiền Vân  
883 Trần Châu Bửu  
884 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)  
885 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh  
886 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê  
887 Gđ. Nguyễn Quốc Quán  
888 La Kim Hương (Diệu Quý)  
889 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc  
890 Gđ. Võ Hà Luân  
891 Phạm Thanh Tú  
892 Phạm Thị Hòa  
893 Phạm Thanh Nga  
894 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)  
895 Lê Minh Triết (Thiện Lý)  
896 Gđ. bà Tám Tín  
897 Gđ. Hòa - Loan  
898 Phạm Thị Khuê (Cúc)  
899 Gđ. Ngọc Vũ  
900 Gđ. Tám Thạn