Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
801 Gđ. Vân Kiệt
802 Nhóm Phật tử Thị Nghè
803 Anh Tùng
804 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh
805 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)
806 Diệu Thường (kêu gọi)
807 Gđ. Lương Văn Trinh
808 Minh H, Kim Chung, Bá Bình
809 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên
810 Nguyễn Văn Châu
811 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu
812 Gđ. Ngọc Vũ
813 Phật tử Tâm Kiên
814 Nguyễn Thị Hường
815 Gđ. Nguyễn Đình Lan
816 Gđ. Hồng Phước
817 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết
818 Ven. Maha Boonsoon
819 Ven. Maha Boonsoon
820 Lê Văn Ninh
821 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa
822 La Khoa Lập (Tuệ Tường)
823 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt
824 Phạm Thu Hòa
825 Gđ. Lý Mỹ Ngọc
826 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú
827 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung
828 Lan Anh
829 Anh Thắng
830 Phạm Thị Hằng và con cháu
831 Phạm Thị Lưu
832 Đinh Thị Lan Hương
833 Lê Thị Nhưng
834 Lê Thị Nhưng
835 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo
836 Chánh Niệm
837 Phạm Thị Thắm
838 Chúc Đồng
839 Nhóm sinh viên
840 Lương Văn Trinh - Thu Hương
841 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa
842 Nguyễn Quốc Hội
843 Bhaddanta U.Vansapala
844 Bhaddanta U.Ewdapala
845 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh
846 Chân Hiền Vân
847 Trần Châu Bửu
848 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)
849 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh
850 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê
851 Gđ. Nguyễn Quốc Quán
852 La Kim Hương (Diệu Quý)
853 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc
854 Gđ. Võ Hà Luân
855 Phạm Thanh Tú
856 Phạm Thị Hòa
857 Phạm Thanh Nga
858 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)
859 Lê Minh Triết (Thiện Lý)
860 Gđ. bà Tám Tín
861 Gđ. Hòa - Loan
862 Phạm Thị Khuê (Cúc)
863 Gđ. Ngọc Vũ
864 Gđ. Tám Thạn
865 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo
866 Võ Văn Bích
867 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ
868 Võ Văn Bích
869 Bà Diệu Lộc
870 Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Đức Long
871 Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh
872 Nguyễn Nho Đàng
873 Nguyễn Thị Thùy Anh
874 Nguyễn Tiến Dũng
875 Trần Văn Chí
876 Đồng Thị Thiên Hương
877 Nở, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
878 Khoa Thức, Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh
879 Thi, Đình, Vân, Ánh
880 Hòa, Kiểm, Bình, Chơi, Biệt
881 Lê Minh Triết
882 Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên - Trương Anh Kinh
883 Gđ. Tôn Nữ Kim Anh
884 Gđ. Tôn Thất Chi - Khưu Thiện
885 Gđ. Nguyễn Minh Trí
886 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
887 Ng. Đăng Khuê, Võ Thị Thiện, Võ Thị Nữ
888 Thu Hương, Hương Quỳnh, Khánh Hoàng, Thế Bình
889 Võ Thị Ngọc Thảo - Lều Thị Thảo
890 Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Thị Ba
891 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
892 Liễu, Cải, Mỹ, Đức, Bê, Thành, Cháu, Ngọc
893 Hòa, Đức, Trọng, Vân, Phú, Yến, Bằng, Loan
894 Minh, Phượng, Hà, Bằng, Nga, Long, Hương, Quỳnh
895 Nguyên Giác, Nguyên Tường, Nguyên Hỷ, Nguyên Cát, Diệu Trí, Nguyên Lực
896 Xuân, Dần, Nam, Thảo, Nhẫn, Ngọc, Ngân, Thắng
897 Ngọc Lâm, Đức, Bê, Hường, Lư, Dũng, Anh
898 Hồ Tùng Vũ
899 Ng. Văn Bình, Thu Nga, Như Hoa, Ng. Văn Tuấn, Đồng Văn Nở, Phạm Thị Trang
900 Gđ. Quang - Thúy Hằng - Thúy Ngọc