loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Chùa Tam Bảo (Tiền Giang)  
802 Chùa Đại Bi  
803 Prasert Hariratanapun, Piyaphat  
804 Trần Thanh Trà  
805 Sư cô núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)  
806 Gđ. Định - Em và các con  
807 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
808 Gđ. Dương Thị Thanh Vân  
809 Gđ. Út - Cảnh - Đức - Metta  
810 Sư Trực Thắng  
811 Lưu Bỉnh Long - Lê Thị Huyền Trân & Phật tử  
812 Trần Thị Hữu  
813 Lại Thị Kim Loan  
814 Lại Thị Kim Liên  
815 Bà Tạ Thị Cẩm Tú  
816 Bà Từ Dương  
817 Sư Phách  
818 Triệu Quang Đà  
819 Gđ. Trúc Ly  
820 Gđ. Như Hồng  
821 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
822 Lương Thị Phượng  
823 Nguyễn Thị Lễ  
824 Gđ. Oanh  
825 Gđ. Luân  
826 Gđ. Lập  
827 Lê Thị Thùy Hương (Từ Thủy)  
828 Gđ. Nguyễn Đức - Lê Thị Viên  
829 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
830 Gđ. bà Tư Vàng  
831 Đoàn Xuân Tùng  
832 Nii viện Mahapajapati (Mỹ)  
833 Nguyễn Thị Phương Tú  
834 Gđ. Vân Kiệt  
835 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
836 Anh Tùng  
837 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh  
838 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)  
839 Diệu Thường (kêu gọi)  
840 Gđ. Lương Văn Trinh  
841 Minh H, Kim Chung, Bá Bình  
842 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên  
843 Nguyễn Văn Châu  
844 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu  
845 Gđ. Ngọc Vũ  
846 Phật tử Tâm Kiên  
847 Nguyễn Thị Hường  
848 Gđ. Nguyễn Đình Lan  
849 Gđ. Hồng Phước  
850 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết  
851 Ven. Maha Boonsoon  
852 Ven. Maha Boonsoon  
853 Lê Văn Ninh  
854 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa  
855 La Khoa Lập (Tuệ Tường)  
856 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt  
857 Phạm Thu Hòa  
858 Gđ. Lý Mỹ Ngọc  
859 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú  
860 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung  
861 Lan Anh  
862 Anh Thắng  
863 Phạm Thị Hằng và con cháu  
864 Phạm Thị Lưu  
865 Đinh Thị Lan Hương  
866 Lê Thị Nhưng  
867 Lê Thị Nhưng  
868 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo  
869 Chánh Niệm  
870 Phạm Thị Thắm  
871 Chúc Đồng  
872 Nhóm sinh viên  
873 Lương Văn Trinh - Thu Hương  
874 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa  
875 Nguyễn Quốc Hội  
876 Bhaddanta U.Vansapala  
877 Bhaddanta U.Ewdapala  
878 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh  
879 Chân Hiền Vân  
880 Trần Châu Bửu  
881 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)  
882 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh  
883 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê  
884 Gđ. Nguyễn Quốc Quán  
885 La Kim Hương (Diệu Quý)  
886 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc  
887 Gđ. Võ Hà Luân  
888 Phạm Thanh Tú  
889 Phạm Thị Hòa  
890 Phạm Thanh Nga  
891 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)  
892 Lê Minh Triết (Thiện Lý)  
893 Gđ. bà Tám Tín  
894 Gđ. Hòa - Loan  
895 Phạm Thị Khuê (Cúc)  
896 Gđ. Ngọc Vũ  
897 Gđ. Tám Thạn  
898 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo  
899 Võ Văn Bích  
900 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ