loading
Xây Dựng Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
801 Anh Tùng
802 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh
803 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)
804 Diệu Thường (kêu gọi)
805 Gđ. Lương Văn Trinh
806 Minh H, Kim Chung, Bá Bình
807 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên
808 Nguyễn Văn Châu
809 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu
810 Gđ. Ngọc Vũ
811 Phật tử Tâm Kiên
812 Nguyễn Thị Hường
813 Gđ. Nguyễn Đình Lan
814 Gđ. Hồng Phước
815 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết
816 Ven. Maha Boonsoon
817 Ven. Maha Boonsoon
818 Lê Văn Ninh
819 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa
820 La Khoa Lập (Tuệ Tường)
821 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt
822 Phạm Thu Hòa
823 Gđ. Lý Mỹ Ngọc
824 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú
825 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung
826 Lan Anh
827 Anh Thắng
828 Phạm Thị Hằng và con cháu
829 Phạm Thị Lưu
830 Đinh Thị Lan Hương
831 Lê Thị Nhưng
832 Lê Thị Nhưng
833 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo
834 Chánh Niệm
835 Phạm Thị Thắm
836 Chúc Đồng
837 Nhóm sinh viên
838 Lương Văn Trinh - Thu Hương
839 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa
840 Nguyễn Quốc Hội
841 Bhaddanta U.Vansapala
842 Bhaddanta U.Ewdapala
843 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh
844 Chân Hiền Vân
845 Trần Châu Bửu
846 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)
847 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh
848 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê
849 Gđ. Nguyễn Quốc Quán
850 La Kim Hương (Diệu Quý)
851 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc
852 Gđ. Võ Hà Luân
853 Phạm Thanh Tú
854 Phạm Thị Hòa
855 Phạm Thanh Nga
856 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)
857 Lê Minh Triết (Thiện Lý)
858 Gđ. bà Tám Tín
859 Gđ. Hòa - Loan
860 Phạm Thị Khuê (Cúc)
861 Gđ. Ngọc Vũ
862 Gđ. Tám Thạn
863 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo
864 Võ Văn Bích
865 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ
866 Võ Văn Bích
867 Bà Diệu Lộc
868 Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Đức Long
869 Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh
870 Nguyễn Nho Đàng
871 Nguyễn Thị Thùy Anh
872 Nguyễn Tiến Dũng
873 Trần Văn Chí
874 Đồng Thị Thiên Hương
875 Nở, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
876 Khoa Thức, Diễm Trang, Thái Bình, Bá Thanh
877 Thi, Đình, Vân, Ánh
878 Hòa, Kiểm, Bình, Chơi, Biệt
879 Lê Minh Triết
880 Gđ. Tôn Nữ Thủy Tiên - Trương Anh Kinh
881 Gđ. Tôn Nữ Kim Anh
882 Gđ. Tôn Thất Chi - Khưu Thiện
883 Gđ. Nguyễn Minh Trí
884 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
885 Ng. Đăng Khuê, Võ Thị Thiện, Võ Thị Nữ
886 Thu Hương, Hương Quỳnh, Khánh Hoàng, Thế Bình
887 Võ Thị Ngọc Thảo - Lều Thị Thảo
888 Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Thị Ba
889 Nữ, Trang, Binh, Nga, Như Hoa, Anh Tuấn
890 Liễu, Cải, Mỹ, Đức, Bê, Thành, Cháu, Ngọc
891 Hòa, Đức, Trọng, Vân, Phú, Yến, Bằng, Loan
892 Minh, Phượng, Hà, Bằng, Nga, Long, Hương, Quỳnh
893 Nguyên Giác, Nguyên Tường, Nguyên Hỷ, Nguyên Cát, Diệu Trí, Nguyên Lực
894 Xuân, Dần, Nam, Thảo, Nhẫn, Ngọc, Ngân, Thắng
895 Ngọc Lâm, Đức, Bê, Hường, Lư, Dũng, Anh
896 Hồ Tùng Vũ
897 Ng. Văn Bình, Thu Nga, Như Hoa, Ng. Văn Tuấn, Đồng Văn Nở, Phạm Thị Trang
898 Gđ. Quang - Thúy Hằng - Thúy Ngọc
899 Gđ. Phạm Thị Xuân Lập
900 Cô Trí Hạnh