loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
801 Prasert Hariratanapun, Piyaphat  
802 Trần Thanh Trà  
803 Sư cô núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu)  
804 Gđ. Định - Em và các con  
805 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
806 Gđ. Dương Thị Thanh Vân  
807 Gđ. Út - Cảnh - Đức - Metta  
808 Sư Trực Thắng  
809 Lưu Bỉnh Long - Lê Thị Huyền Trân & Phật tử  
810 Trần Thị Hữu  
811 Lại Thị Kim Loan  
812 Lại Thị Kim Liên  
813 Bà Tạ Thị Cẩm Tú  
814 Bà Từ Dương  
815 Sư Phách  
816 Triệu Quang Đà  
817 Gđ. Trúc Ly  
818 Gđ. Như Hồng  
819 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
820 Lương Thị Phượng  
821 Nguyễn Thị Lễ  
822 Gđ. Oanh  
823 Gđ. Luân  
824 Gđ. Lập  
825 Lê Thị Thùy Hương (Từ Thủy)  
826 Gđ. Nguyễn Đức - Lê Thị Viên  
827 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
828 Gđ. bà Tư Vàng  
829 Đoàn Xuân Tùng  
830 Nii viện Mahapajapati (Mỹ)  
831 Nguyễn Thị Phương Tú  
832 Gđ. Vân Kiệt  
833 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
834 Anh Tùng  
835 Nguyễn Anh Quốc, Dương Thị Phượng, Hoàng Anh  
836 Thái Thị Chừ (Diệu Tín)  
837 Diệu Thường (kêu gọi)  
838 Gđ. Lương Văn Trinh  
839 Minh H, Kim Chung, Bá Bình  
840 Mỹ Ấn, Xuân Mai, Toàn Khoa, Khánh Nam, Đông Uyên  
841 Nguyễn Văn Châu  
842 Nguyễn Văn Thành - Huỳnh Thị Tư & con cháu  
843 Gđ. Ngọc Vũ  
844 Phật tử Tâm Kiên  
845 Nguyễn Thị Hường  
846 Gđ. Nguyễn Đình Lan  
847 Gđ. Hồng Phước  
848 Võ Đình Xa - Nguyễn Thị Thuyết  
849 Ven. Maha Boonsoon  
850 Ven. Maha Boonsoon  
851 Lê Văn Ninh  
852 Nguyễn Đắc Trí - Phan Thị Hoa  
853 La Khoa Lập (Tuệ Tường)  
854 Phạm Thanh Tú - Phạm Thu Nguyệt  
855 Phạm Thu Hòa  
856 Gđ. Lý Mỹ Ngọc  
857 Lương Tuấn Cường, Hoàng Thị Hồng, Lương Hoàng Phú  
858 Nguyễn Cố Mai - Nguyễn Mai Dung  
859 Lan Anh  
860 Anh Thắng  
861 Phạm Thị Hằng và con cháu  
862 Phạm Thị Lưu  
863 Đinh Thị Lan Hương  
864 Lê Thị Nhưng  
865 Lê Thị Nhưng  
866 Ng. văn Nhơn, Hưởng, Cường, Thanh Thảo  
867 Chánh Niệm  
868 Phạm Thị Thắm  
869 Chúc Đồng  
870 Nhóm sinh viên  
871 Lương Văn Trinh - Thu Hương  
872 Nguyễn Văn Chân - Trần Thị Hòa  
873 Nguyễn Quốc Hội  
874 Bhaddanta U.Vansapala  
875 Bhaddanta U.Ewdapala  
876 Phạm Thị Linh - Phạm Thị Ánh  
877 Chân Hiền Vân  
878 Trần Châu Bửu  
879 Bhaddanta Sundara (Sunlungu Vipassana Center Yangon)  
880 Gđ. Hà Thị Bông, Thúy Anh, Trâm Anh  
881 Thanh Mỹ, Thanh Vệ, Thanh Tiền, Thanh Khuê  
882 Gđ. Nguyễn Quốc Quán  
883 La Kim Hương (Diệu Quý)  
884 Gđ. Trúc Như - Minh Phúc  
885 Gđ. Võ Hà Luân  
886 Phạm Thanh Tú  
887 Phạm Thị Hòa  
888 Phạm Thanh Nga  
889 Cô Lê Thị Mẫn (cháu Ngài Ẩn Lâm)  
890 Lê Minh Triết (Thiện Lý)  
891 Gđ. bà Tám Tín  
892 Gđ. Hòa - Loan  
893 Phạm Thị Khuê (Cúc)  
894 Gđ. Ngọc Vũ  
895 Gđ. Tám Thạn  
896 Đồng Thị Hiên Hương (Diệu Phước) - Ngọc Thảo  
897 Võ Văn Bích  
898 Ngô Thị Dơi - Võ Văn Dê - Võ Thị Nữ  
899 Võ Văn Bích  
900 Bà Diệu Lộc