Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
101 Yến Phương (Diệu Phong)
102 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân
103 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)
104 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)
105 Gđ. Trần Thị Lệ Thu
106 Gđ. Tu nữ Minh Giới
107 Bà Hai Phát (Canada)
108 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định
109 Viên Tín
110 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga
111 Lê Huy Hùng
112 Chị Đào (chợ Mới)
113 Anh Minh
114 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa
115 Ô. Trần Đình Lương
116 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn
117 Nhóm Phật tử Thị Nghè
118 Tịnh Hiền
119 Cô Diệu Thành
120 Gđ. Hoàng Nghĩa
121 Sư cô
122 Trần Thị Mai Thanh
123 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà
124 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh
125 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa
126 Gđ. Toàn - Thư
127 Gđ. Chánh Kiến
128 Gia Uyên - Gia Hân
129 Tu nữ Giác Minh
130 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật
131 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh
132 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy
133 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang
134 Nguyễn Thị Liên Đài
135 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga
136 Nguyễn Thị Hoa Thông
137 Gđ. Bùi Hữu Lục
138 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý
139 Nguyễn Quóc Hùng
140 Lê Xuân Hùng
141 Phạm Văn Trương
142 Ông bà Ngọc Duyên
143 Tuệ Quang
144 Tuệ Đức
145 Huyền Trang
146 Gđ. Hồng Phước
147 Lê Hiền - Anh Tân
148 Trần Đăng Khoa
149 Nguyễn Thị Cẩm Liên
150 Nguyễn Thị Cẩm Hương
151 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai
152 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt
153 Nguyễn Đức Thành
154 Cao Trí
155 Huỳnh Thị Thu Hồng
156 Gđ. Pha
157 Gđ. Loan
158 Gđ. Mai
159 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn
160 Lê Thủy Tiên
161 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều
162 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)
163 Khiêm Hương - Anh Tuấn
164 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong
165 Ngân - Hằng - Quốc
166 Trịnh Quốc
167 Trần Thanh Thủy
168 Gđ. Phan Thanh Nam
169 Ngọc Tốn
170 Quốc
171 Cô Tùng
172 Cô Ba Đẹp (Thảo Nguyên)
173 Trương Tuyết Mai
174 Trương Thị Phương Lan
175 Trương Thị Huệ
176 Nhóm Phật tử Mai Vàng
177 Nguyễn Tuấn Huy
178 Nguyễn Ngọc Ý Nhiên
179 Nguyễn Quý
180 Phạm Thị Hà
181 Minh Tâm
182 Gđ. Minh Nguyên - Kiến Pháp
183 Như Tâm, Hứa Cẩm Nhung, La Cẩm Hưng
184 Gđ. Trang (Biên Hòa)
185 Đào (An Giang)
186 Thiện Kiến
187 Trần Huyền Như
188 Trần Xuân Đạt - Thúy Vân
189 Trần Xuân Thành
190 Gđ. Trần Thị Mai
191 Tu nữ Từ Nguyện
192 Phương - Dung - Định Tâm
193 Mỹ Tho, Tâm Như, Tuyết mai, Thúy Hồng, Phật tử Thị Nghè
194 Trang (Thảo Nguyện)
195 Tịnh Hiền
196 Nguyễn Văn Thìn
197 Nguyên Ân (Hằng)
198 Nguyễn Thị Bông
199 Chánh Lý
200 Nguyễn Thị Vân (Diệu Lương)