loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Thái Thị Quỳnh Phương  
102 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
103 Huệ Tâm  
104 Diệu Tiến  
105 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường  
106 Phật tử Đà Nẵng  
107 Gđ. Đoàn Nhật Thu  
108 Nguyễn Thụy Đài Trang  
109 Liễu Huệ  
110 Vũ Thanh  
111 Trần Thị Thu  
112 Nguyễn Thụy Đài Trang  
113 Nguyễn Thị Thu Thanh  
114 Tú (em sư Giác Tâm)  
115 Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
116 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy  
117 Gđ. Cương Hảo  
118 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)  
119 Trần Thị Xuân  
120 Gđ. Như Pháp  
121 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà  
122 Thuận Khiết  
123 Mr. Prasit Keeratitrakun  
124 Mr. Surassak Wanposop  
125 Gđ. Hòa - Loan  
126 Đoàn Thị Bạch Yến  
127 Cao Tường Hy  
128 Phật tử Thị Nghè  
129 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long  
130 Cty của Hạnh Thường  
131 Nguyễn Thụy Đài Trang  
132 Yến Phương (Diệu Phong)  
133 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân  
134 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)  
135 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)  
136 Gđ. Trần Thị Lệ Thu  
137 Gđ. Tu nữ Minh Giới  
138 Bà Hai Phát (Canada)  
139 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định  
140 Viên Tín  
141 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga  
142 Lê Huy Hùng  
143 Chị Đào (chợ Mới)  
144 Anh Minh  
145 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa  
146 Ô. Trần Đình Lương  
147 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
148 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
149 Tịnh Hiền  
150 Cô Diệu Thành  
151 Gđ. Hoàng Nghĩa  
152 Sư cô  
153 Trần Thị Mai Thanh  
154 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà  
155 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh  
156 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa  
157 Gđ. Toàn - Thư  
158 Gđ. Chánh Kiến  
159 Gia Uyên - Gia Hân  
160 Tu nữ Giác Minh  
161 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật  
162 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh  
163 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy  
164 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang  
165 Nguyễn Thị Liên Đài  
166 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga  
167 Nguyễn Thị Hoa Thông  
168 Gđ. Bùi Hữu Lục  
169 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý  
170 Nguyễn Quóc Hùng  
171 Lê Xuân Hùng  
172 Phạm Văn Trương  
173 Ông bà Ngọc Duyên  
174 Tuệ Quang  
175 Tuệ Đức  
176 Huyền Trang  
177 Gđ. Hồng Phước  
178 Lê Hiền - Anh Tân  
179 Trần Đăng Khoa  
180 Nguyễn Thị Cẩm Liên  
181 Nguyễn Thị Cẩm Hương  
182 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai  
183 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt  
184 Nguyễn Đức Thành  
185 Cao Trí  
186 Huỳnh Thị Thu Hồng  
187 Gđ. Pha  
188 Gđ. Loan  
189 Gđ. Mai  
190 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn  
191 Lê Thủy Tiên  
192 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều  
193 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)  
194 Khiêm Hương - Anh Tuấn  
195 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong  
196 Ngân - Hằng - Quốc  
197 Trịnh Quốc  
198 Trần Thanh Thủy  
199 Gđ. Phan Thanh Nam  
200 Ngọc Tốn