loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Huệ Tâm  
102 Diệu Tiến  
103 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường  
104 Phật tử Đà Nẵng  
105 Gđ. Đoàn Nhật Thu  
106 Nguyễn Thụy Đài Trang  
107 Liễu Huệ  
108 Vũ Thanh  
109 Trần Thị Thu  
110 Nguyễn Thụy Đài Trang  
111 Nguyễn Thị Thu Thanh  
112 Tú (em sư Giác Tâm)  
113 Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
114 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy  
115 Gđ. Cương Hảo  
116 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)  
117 Trần Thị Xuân  
118 Gđ. Như Pháp  
119 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà  
120 Thuận Khiết  
121 Mr. Prasit Keeratitrakun  
122 Mr. Surassak Wanposop  
123 Gđ. Hòa - Loan  
124 Đoàn Thị Bạch Yến  
125 Cao Tường Hy  
126 Phật tử Thị Nghè  
127 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long  
128 Cty của Hạnh Thường  
129 Nguyễn Thụy Đài Trang  
130 Yến Phương (Diệu Phong)  
131 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân  
132 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)  
133 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)  
134 Gđ. Trần Thị Lệ Thu  
135 Gđ. Tu nữ Minh Giới  
136 Bà Hai Phát (Canada)  
137 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định  
138 Viên Tín  
139 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga  
140 Lê Huy Hùng  
141 Chị Đào (chợ Mới)  
142 Anh Minh  
143 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa  
144 Ô. Trần Đình Lương  
145 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
146 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
147 Tịnh Hiền  
148 Cô Diệu Thành  
149 Gđ. Hoàng Nghĩa  
150 Sư cô  
151 Trần Thị Mai Thanh  
152 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà  
153 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh  
154 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa  
155 Gđ. Toàn - Thư  
156 Gđ. Chánh Kiến  
157 Gia Uyên - Gia Hân  
158 Tu nữ Giác Minh  
159 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật  
160 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh  
161 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy  
162 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang  
163 Nguyễn Thị Liên Đài  
164 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga  
165 Nguyễn Thị Hoa Thông  
166 Gđ. Bùi Hữu Lục  
167 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý  
168 Nguyễn Quóc Hùng  
169 Lê Xuân Hùng  
170 Phạm Văn Trương  
171 Ông bà Ngọc Duyên  
172 Tuệ Quang  
173 Tuệ Đức  
174 Huyền Trang  
175 Gđ. Hồng Phước  
176 Lê Hiền - Anh Tân  
177 Trần Đăng Khoa  
178 Nguyễn Thị Cẩm Liên  
179 Nguyễn Thị Cẩm Hương  
180 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai  
181 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt  
182 Nguyễn Đức Thành  
183 Cao Trí  
184 Huỳnh Thị Thu Hồng  
185 Gđ. Pha  
186 Gđ. Loan  
187 Gđ. Mai  
188 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn  
189 Lê Thủy Tiên  
190 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều  
191 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)  
192 Khiêm Hương - Anh Tuấn  
193 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong  
194 Ngân - Hằng - Quốc  
195 Trịnh Quốc  
196 Trần Thanh Thủy  
197 Gđ. Phan Thanh Nam  
198 Ngọc Tốn  
199 Quốc  
200 Cô Tùng