loading
Xây Dựng Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
101 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)
102 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)
103 Gđ. Trần Thị Lệ Thu
104 Gđ. Tu nữ Minh Giới
105 Bà Hai Phát (Canada)
106 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định
107 Viên Tín
108 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga
109 Lê Huy Hùng
110 Chị Đào (chợ Mới)
111 Anh Minh
112 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa
113 Ô. Trần Đình Lương
114 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn
115 Nhóm Phật tử Thị Nghè
116 Tịnh Hiền
117 Cô Diệu Thành
118 Gđ. Hoàng Nghĩa
119 Sư cô
120 Trần Thị Mai Thanh
121 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà
122 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh
123 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa
124 Gđ. Toàn - Thư
125 Gđ. Chánh Kiến
126 Gia Uyên - Gia Hân
127 Tu nữ Giác Minh
128 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật
129 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh
130 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy
131 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang
132 Nguyễn Thị Liên Đài
133 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga
134 Nguyễn Thị Hoa Thông
135 Gđ. Bùi Hữu Lục
136 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý
137 Nguyễn Quóc Hùng
138 Lê Xuân Hùng
139 Phạm Văn Trương
140 Ông bà Ngọc Duyên
141 Tuệ Quang
142 Tuệ Đức
143 Huyền Trang
144 Gđ. Hồng Phước
145 Lê Hiền - Anh Tân
146 Trần Đăng Khoa
147 Nguyễn Thị Cẩm Liên
148 Nguyễn Thị Cẩm Hương
149 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai
150 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt
151 Nguyễn Đức Thành
152 Cao Trí
153 Huỳnh Thị Thu Hồng
154 Gđ. Pha
155 Gđ. Loan
156 Gđ. Mai
157 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn
158 Lê Thủy Tiên
159 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều
160 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)
161 Khiêm Hương - Anh Tuấn
162 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong
163 Ngân - Hằng - Quốc
164 Trịnh Quốc
165 Trần Thanh Thủy
166 Gđ. Phan Thanh Nam
167 Ngọc Tốn
168 Quốc
169 Cô Tùng
170 Cô Ba Đẹp (Thảo Nguyên)
171 Trương Tuyết Mai
172 Trương Thị Phương Lan
173 Trương Thị Huệ
174 Nhóm Phật tử Mai Vàng
175 Nguyễn Tuấn Huy
176 Nguyễn Ngọc Ý Nhiên
177 Nguyễn Quý
178 Phạm Thị Hà
179 Minh Tâm
180 Gđ. Minh Nguyên - Kiến Pháp
181 Như Tâm, Hứa Cẩm Nhung, La Cẩm Hưng
182 Gđ. Trang (Biên Hòa)
183 Đào (An Giang)
184 Thiện Kiến
185 Trần Huyền Như
186 Trần Xuân Đạt - Thúy Vân
187 Trần Xuân Thành
188 Gđ. Trần Thị Mai
189 Tu nữ Từ Nguyện
190 Phương - Dung - Định Tâm
191 Mỹ Tho, Tâm Như, Tuyết mai, Thúy Hồng, Phật tử Thị Nghè
192 Trang (Thảo Nguyện)
193 Tịnh Hiền
194 Nguyễn Văn Thìn
195 Nguyên Ân (Hằng)
196 Nguyễn Thị Bông
197 Chánh Lý
198 Nguyễn Thị Vân (Diệu Lương)
199 Nguyễn Thị Từ
200 Phạm Thị Út