loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp  
102 Định Tâm  
103 Thái Văn Thạch  
104 Thái Mỹ Dung  
105 Nguyễn Thái Phương  
106 Thái Thị Quỳnh Phương  
107 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
108 Huệ Tâm  
109 Diệu Tiến  
110 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường  
111 Phật tử Đà Nẵng  
112 Gđ. Đoàn Nhật Thu  
113 Nguyễn Thụy Đài Trang  
114 Liễu Huệ  
115 Vũ Thanh  
116 Trần Thị Thu  
117 Nguyễn Thụy Đài Trang  
118 Nguyễn Thị Thu Thanh  
119 Tú (em sư Giác Tâm)  
120 Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
121 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy  
122 Gđ. Cương Hảo  
123 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)  
124 Trần Thị Xuân  
125 Gđ. Như Pháp  
126 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà  
127 Thuận Khiết  
128 Mr. Prasit Keeratitrakun  
129 Mr. Surassak Wanposop  
130 Gđ. Hòa - Loan  
131 Đoàn Thị Bạch Yến  
132 Cao Tường Hy  
133 Phật tử Thị Nghè  
134 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long  
135 Cty của Hạnh Thường  
136 Nguyễn Thụy Đài Trang  
137 Yến Phương (Diệu Phong)  
138 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân  
139 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)  
140 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)  
141 Gđ. Trần Thị Lệ Thu  
142 Gđ. Tu nữ Minh Giới  
143 Bà Hai Phát (Canada)  
144 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định  
145 Viên Tín  
146 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga  
147 Lê Huy Hùng  
148 Chị Đào (chợ Mới)  
149 Anh Minh  
150 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa  
151 Ô. Trần Đình Lương  
152 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
153 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
154 Tịnh Hiền  
155 Cô Diệu Thành  
156 Gđ. Hoàng Nghĩa  
157 Sư cô  
158 Trần Thị Mai Thanh  
159 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà  
160 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh  
161 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa  
162 Gđ. Toàn - Thư  
163 Gđ. Chánh Kiến  
164 Gia Uyên - Gia Hân  
165 Tu nữ Giác Minh  
166 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật  
167 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh  
168 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy  
169 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang  
170 Nguyễn Thị Liên Đài  
171 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga  
172 Nguyễn Thị Hoa Thông  
173 Gđ. Bùi Hữu Lục  
174 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý  
175 Nguyễn Quóc Hùng  
176 Lê Xuân Hùng  
177 Phạm Văn Trương  
178 Ông bà Ngọc Duyên  
179 Tuệ Quang  
180 Tuệ Đức  
181 Huyền Trang  
182 Gđ. Hồng Phước  
183 Lê Hiền - Anh Tân  
184 Trần Đăng Khoa  
185 Nguyễn Thị Cẩm Liên  
186 Nguyễn Thị Cẩm Hương  
187 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai  
188 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt  
189 Nguyễn Đức Thành  
190 Cao Trí  
191 Huỳnh Thị Thu Hồng  
192 Gđ. Pha  
193 Gđ. Loan  
194 Gđ. Mai  
195 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn  
196 Lê Thủy Tiên  
197 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều  
198 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)  
199 Khiêm Hương - Anh Tuấn  
200 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong