loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Thái Mỹ Dung  
102 Nguyễn Thái Phương  
103 Thái Thị Quỳnh Phương  
104 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
105 Huệ Tâm  
106 Diệu Tiến  
107 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường  
108 Phật tử Đà Nẵng  
109 Gđ. Đoàn Nhật Thu  
110 Nguyễn Thụy Đài Trang  
111 Liễu Huệ  
112 Vũ Thanh  
113 Trần Thị Thu  
114 Nguyễn Thụy Đài Trang  
115 Nguyễn Thị Thu Thanh  
116 Tú (em sư Giác Tâm)  
117 Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
118 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy  
119 Gđ. Cương Hảo  
120 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)  
121 Trần Thị Xuân  
122 Gđ. Như Pháp  
123 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà  
124 Thuận Khiết  
125 Mr. Prasit Keeratitrakun  
126 Mr. Surassak Wanposop  
127 Gđ. Hòa - Loan  
128 Đoàn Thị Bạch Yến  
129 Cao Tường Hy  
130 Phật tử Thị Nghè  
131 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long  
132 Cty của Hạnh Thường  
133 Nguyễn Thụy Đài Trang  
134 Yến Phương (Diệu Phong)  
135 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân  
136 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)  
137 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)  
138 Gđ. Trần Thị Lệ Thu  
139 Gđ. Tu nữ Minh Giới  
140 Bà Hai Phát (Canada)  
141 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định  
142 Viên Tín  
143 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga  
144 Lê Huy Hùng  
145 Chị Đào (chợ Mới)  
146 Anh Minh  
147 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa  
148 Ô. Trần Đình Lương  
149 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
150 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
151 Tịnh Hiền  
152 Cô Diệu Thành  
153 Gđ. Hoàng Nghĩa  
154 Sư cô  
155 Trần Thị Mai Thanh  
156 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà  
157 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh  
158 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa  
159 Gđ. Toàn - Thư  
160 Gđ. Chánh Kiến  
161 Gia Uyên - Gia Hân  
162 Tu nữ Giác Minh  
163 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật  
164 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh  
165 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy  
166 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang  
167 Nguyễn Thị Liên Đài  
168 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga  
169 Nguyễn Thị Hoa Thông  
170 Gđ. Bùi Hữu Lục  
171 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý  
172 Nguyễn Quóc Hùng  
173 Lê Xuân Hùng  
174 Phạm Văn Trương  
175 Ông bà Ngọc Duyên  
176 Tuệ Quang  
177 Tuệ Đức  
178 Huyền Trang  
179 Gđ. Hồng Phước  
180 Lê Hiền - Anh Tân  
181 Trần Đăng Khoa  
182 Nguyễn Thị Cẩm Liên  
183 Nguyễn Thị Cẩm Hương  
184 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai  
185 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt  
186 Nguyễn Đức Thành  
187 Cao Trí  
188 Huỳnh Thị Thu Hồng  
189 Gđ. Pha  
190 Gđ. Loan  
191 Gđ. Mai  
192 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn  
193 Lê Thủy Tiên  
194 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều  
195 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)  
196 Khiêm Hương - Anh Tuấn  
197 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong  
198 Ngân - Hằng - Quốc  
199 Trịnh Quốc  
200 Trần Thanh Thủy