loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Phật tử Lào và Phật tử Lào gốc Việt thành phố Vientian/Viêng-chăn thiết lễ cúng dường tứ sự chư Tăng chùa Huyền Không
Quý vị Phật tử Lào đã tổ chức đội hình rước lễ phẩm cúng dường đầy đủ tứ sự như: y ca-sa, bình bát, giường (sàng tọa), các thức thường dùng trong cuộc sống của người xuất gia; ngoài ra còn có một số cây giống như chuối, cau và các loại nhạc cụ như khèn, sáo,... Đây là tập quán cúng dường của Phật tử Lào sau khi chư Tăng mãn Hạ để lấy phước hồi hướng cho cha mẹ, quyến thuộc đã quá vãng. Có lẽ trong suy nghĩ của bà con Phật tử Lào, ở thế giới bên kia quý vị quyến thuộc cũng cần các thức ăn, thức uống, các loại đồ dùng như khi còn ở trần thế nên cần phải cúng dường chư Tăng các thứ này; rồi chư Tăng sẽ đọc kinh chú nguyện hồi hướng quả phước như một loại năng lượng vi diệu có thể biến thành các thứ cần dùng cho bà con quyến thuộc ở cảnh giới ấy.
Sau khi hoàn tất các nghi thức cúng dường, đức Phó Tăng thống và các vị tôn đức thị tùng, các Phật tử trong nhóm lập tức lên xe trở về Pakse. Số lớn chư Tăng ở lại thọ trai cùng chư Tăng Huyền Không rồi tiếp tục vào Đà Nẵng tham quan. Riêng các Phật tử thí chủ do đã đặt cơm trưa ở nhà hàng nên sau khi lên chiêm bái xá-lợi trong bảo tháp đã bái biệt Thượng tọa Chủ trì về thành phố trong niềm hoan hỷ.
Một số hình ảnh lễ cúng dường nói trên được ghi lại:
 
Trở lại     Đầu trang