loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Sinh hoạt An cư tập trung kỳ 2 của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế
Vào ngày 29/7/Đinh Dậu (19/9/2017) tại chùa Huyền Không, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hệ phái Nam tông và Ban Điều hành Trú xứ An cư tập trung của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế đã tổ chức kỳ An cư tập trung lần thứ 2 với nhiều nội dung đem lại lợi lạc cho các hành giả an cư và thiện nam tín nữ hữu duyên về đây tham dự, như sau:
Chương trình Sinh hoạt An cư tập trung ngày 29/7/Đinh Dậu tại chùa Huyền Không
          - 8g00: Chư tỳ-khưu Tăng vân tập
          - 8g15: Lễ Uposatha
          - 10g30: Trai Tăng
          - 12g00: Tịnh chỉ
          - 14g00:
               + Chư tỳ-khưu, sa-di, sa-di-ni vân tập tại điện Phật
               + Cung thỉnh Hòa thượng Viên Minh quang lâm thuyết giảng
          - 16g00:
               + Tiếp đón phái đoàn Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.
               + Cung tiễn phái đoàn
          - 17g00: Hồi hướng công đức
Dưới đây là hình ảnh về các hoạt động nói trên:
 
Trở lại     Đầu trang