loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Lễ Húy Nhật Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông lần thứ 36 tại Tổ đình Bửu Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 36

CỐ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HỘ TÔNG

KHAI TỔ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM

Ngày 26/07 Đinh Dậu (nhằm ngày Thứ bảy - 16/09/2017) – Phật lịch 2561

 

 

 

07h00                    - Chư Phật tử tề tựu

07h30                    - Chư Tăng quang lâm

08h00                    - Lễ bái Tam Bảo

08h30                    - Chư Tăng quang lâm Bồ-đề

                                - Niêm hương tưởng niệm

                                - Chư Tăng quang lâm Bảo Tháp

                                - Chương trình Lễ Húy Nhật

09h00                    - Lễ trai Tăng

                                - Khóa Kinh chúc phúc

10h30                    - Thuyết pháp

                                - Hồi hướng

                                - Chư Tăng thọ trai

11h30                    - Chư Phật tử dùng cơm


--- HOÀN MÃN ---

 

 

 
Trở lại     Đầu trang