loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm lần thứ 33
Theo thông lệ hằng năm, ngày húy kỵ Đại Trưởng lão Giới Nghiêm tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức vào ngày 13/7/AL. Tuy nhiên, năm nay, do Thượng tọa Pháp Tông, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Hệ phái Phật giáo Nam tông tỉnh Thừa Thiên Huế bận Phật sự bất thường, phải vắng mặt trong ngày 13/7/AL vì được Hoàng gia Thái Lan cung thỉnh vào hoàng cung đọc kinh trước linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej cũng vào trưa ngày 13/7/AL; do đó, trong ngày sám hối và tụng giới của tỳ-khưu tăng tại chùa Huyền Không vào sáng ngày 30/6/Đinh Dậu, Đại đức Chơn Hữu, Chủ trì chùa Định Quang đã xin phép tổ chức lễ Húy nhật sớm vào ngày 11/7/AL để có thể cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tông chứng minh và tham dự cuộc lễ.
Quang lâm, tham dự trong lễ húy kỵ sáng ngày 11/7/Đinh Dậu tại chùa Định Quang ngoài Thượng tọa Trưởng Hệ phái còn có chư tăng các chùa của Hệ phái trên địa bàn tỉnh và thiện nam tín nữ , môn đồ pháp quyến của đức tôn sư. Trong không khí trang nghiêm, hoài niệm, chư Tăng và Phật tử các giới bùi ngùi xúc cảm khi ngước lên chiêm quan di ảnh bậc thầy khả kính một thời!
Khóa kinh cầu nguyện và lễ Trai Tăng dâng quả phước lên giác linh đức tôn sư được tiến hành trang trọng, chí thành.
 
Trở lại     Đầu trang