loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thượng tọa Pháp Tông tham dự lễ trai tăng và hồi hướng phước lên Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại hoàng cung Thái Lan
Nhận được thư cung thỉnh của Hoàng gia Thái do ngài Đổng lý văn phòng Hoàng cung Thái phụng mệnh Quốc vương Maha Vajiralongkorn ký, Thượng tọa Pháp Tông, tước vị: Chao khun Sudhammavamsa, Chủ trì chùa Huyền Không tại Thừa Thiên Huế đã lên đường sang Bangkok ngày 2/9/2017. Sau khi máy bay hạ cánh ở phi trường Suvannabhumi, Thượng tọa đã được các Tăng sinh đang du học ở Thái đón rước về lưu trú tại wat Nakprok. Sáng hôm sau, ngày 3/9/2017, Thượng tọa được Đại đức Chí Thiện, tước vị: Phra Blak, thị tùng tiến nhập hoàng cung. Ngay trước cổng vào của điện Dusit  Maha Prasat, hai vị thị thần của văn phòng Hoàng cung trong lễ phục trắng với băng tang đen đính trên cánh tay đã chờ sẵn, lập tức đến chấp tay vái chào rồi tiến dẫn Thượng tọa Pháp Tông và Đại Đức Chí Thiện vào hoàng cung. Tại sảnh chờ bên cạnh điện Dusit Maha Prasat, chư vị trưởng lão, tôn đức trong đoàn chư tăng sẽ hành lễ khoá kinh hồi hướng phước và trai tăng trưa ngày 3/9/2017 đã hiện diện khá đông đủ. Trưởng đoàn chư tăng là một vị trưởng lão Viện chủ một tự viện lớn ngay tại Bangkok, năm nay 83 tuổi, cũng đồng tước vị Chao khun với Thượng tọa Pháp Tông nhưng được Quốc vương Bhumibol sắc phong trước mấy năm. Thượng tọa Pháp Tông đứng vị trí thứ hai trong đoàn. Vị trí thứ ba là vị Thượng tọa Viện chủ một tự viện ở Singapore, năm nay 57 tuổi, tước vị: Phakkhu cấp cao nhất. Những vị tôn đức kế tiếp đều thuộc các cấp thấp hơn hoặc đã đậu Pali lớp 3 hoặc lớp 5 trong 9 lớp hệ Pali. Trong thời gian chư tăng nghỉ ngơi và chờ đến giờ vào điện Dusit Maha Prasat - nơi đang tôn trí linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, một vị thị thần trung niên hướng dẫn cho chư Tăng biết các bước nghi lễ và các bài kinh sẽ được tụng đọc trong khoá lễ cúng dường (Nghi lễ và kinh văn dùng trong các cuộc lễ ở hoàng cung có rất nhiều điểm khác với các cuộc lễ của dân chúng). Đúng giờ hành lễ, một sĩ quan thị thần của văn phòng Hoàng cung và các nhân viên trịnh trọng cung thỉnh chư tăng quang lâm đại điện. Đoàn chư tăng 10 vị thì có 10 vị thị thần mặc lễ phục trắng, băng tang đen trên cánh tay bưng quạt biểu trưng cho tước vị của từng vị tôn đức theo hầu sát bên tiến vào nội điện. Dọc hai bên đường, nhân viên trong văn phòng Hoàng cung và dân chúng đang đứng sắp hàng hoặc ngồi chờ trên ghế trong mái che đều chấp tay cúi đầu thành kính khi đoàn chư tăng đi ngang qua. Trong đại điện, linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej được tôn trí đẹp đẽ, trang nghiêm với đầy đủ nghi vệ, bảo tán, bảo châu trang trí rực rỡ trên nền vàng sang quí ở vị trí trung ương. Bên phải linh cữu đức vua là bảo tọa dành cho các vị hoàng thân quốc thích. Bên trái là lối vào dành cho dân chúng; sau khi vào, mọi người sẽ được hướng dẫn đến trước linh cữu bái lạy, khấn nguyện rồi lui ra cho đoàn khác vào. Ngay trước long sàng và long vị của Quốc vương là vị trí chư tăng ngồi hành lễ và các hàng ghế dành cho quan chức các cấp trong chính phủ và thị thần của văn phòng Hoàng gia luân phiên nhau vào tham dự các khoá lễ hằng ngày. Theo chương trình đã được thực hiện hơn một năm nay kể từ ngày Quốc vương băng hà, mỗi ngày có 4 khoá lễ của chư tăng; trong đó, khoá lễ chính diễn ra vào lúc 10g30 hằng ngày. Các vị chức sắc cao cấp và quan trọng của Giáo hội Phật giáo Thái Lan thường được sắp xếp quang lâm chứng minh, tham dự trong khoá lễ này.
Bắt đầu khoá lễ, một sĩ quan thị thần trong bộ phận Nghi lễ của văn phòng Hoàng cung đọc tác bạch xin thọ trì Tam qui và Ngũ giới. Sau khi truyền thụ Qui Giới xong, chư tăng cử hành khoá kinh cầu nguyện, quán niệm, thọ y Pamsakul. Lễ cúng dường trai phạn và thọ dụng cơm trưa là lễ tiết cuối cùng của khoá lễ. Sau khi thọ trai xong, chư tăng trang nghiêm, từ tốn rời khỏi điện Dusit Maha Prasat vào lúc 11g40'.
Link bản tin thời sự tại Thái Lan :


 
Trở lại     Đầu trang