loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chư Tăng Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế an cư tập trung kỳ thứ 4
Tại chùa Huyền Không, sáng ngày 30/8/Đinh Dậu (19/10/2017), chư Tăng các chùa Phật giáo Nam tông tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành an cư tập trung kỳ thứ 4. Đây là kỳ an cư tập trung cuối cùng trong mùa Hạ năm nay vì ngày bố-tát tiếp theo là ngày Tự tứ của Tăng tại mỗi chùa.
Như thường lệ, buổi sáng trong ngày này dành cho sinh hoạt sám hối và tụng giới. Sau đó, Thượng tọa Pháp Tông có một thời pháp thoại ngắn dành cho các Phật tử thí chủ cúng dường lễ Trai Tăng.
Buổi chiều, chư Tăng có phiên họp để chuẩn bị cho lễ Huý nhật Ngài Tăng trưởng Hộ Nhẫn lần thứ 15 và thành lập bộ khung của Ban Tổ chức lễ Dâng Y Kathina do Hoàng gia Thái làm chủ lễ tại chùa Huyền Không vào hai ngày 3-4/11/2027 (15-16/Đinh Dậu). Chiều chủ nhật sắp tới sẽ có phiên họp phân công phân nhiệm cho các vị trong Ban.
Dưới đây là hình ảnh sinh hoạt an cư tập trung kỳ 4:
Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang