loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH Đại lễ Dâng Y Kaṭhina Hoàng gia Thái tại chùa Huyền Không
CHƯƠNG TRÌNH
Đại lễ Dâng Y Kahina Hoàng gia Thái tại chùa Huyền Không
(3-4/11/2017 - 15-16/9/Đinh Dậu)
Thứ sáu, ngày 03/11/2017
12:30 – 13:30 :   Lễ chúc mừng Thượng tọa Pháp Tông được Quốc vương Bhumibol Adulyadej sắc phong tước vị CHAO KHUN
                            - Tuyên bố lý do
                            - Đại diện Đại sứ quán cung tuyên sắc chỉ của Quốc vương
                            - Đại diện Đại sứ quán trao quà chúc mừng
                            - Đại diện Giáo hội và Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng
                            - Chư Tăng tụng kinh chúc mừng
                            - Cảm tạ của Ban Tổ chức        
14:30 – 16:30: Nghi thức đón tiếp và tôn trí y Kahina của Hoàng gia Thái tại điện Phật
18:30 – 20:00: Chương trình chúc mừng Thượng tọa Chủ trì trong nội bộ Tăng Ni, Phật tử
20:00 – 20:30: Rước đèn quanh bảo tháp cúng dường
Thứ bảy, ngày 04/11/2017
08:00 – 08:30:  - Thập phương Phật tử tề tựu 
                          - Phái đoàn Hoàng gia đến chùa 
                          - Chư Tăng quang lâm
08:30 – 09:00 :  Nghi thức rước y nhiễu quanh điện Phật 3 vòng
09:00 – 10:30 : Nghi thức dâng y Kahina
10:30 – 11:00 : Nghi thức cúng dường trai tăng
11:00 – 12:00 : - Chư Tăng thọ trai phạn
                         - Quan khách và Phật tử dùng cơm thân mật
12:15              : Ngài Chủ trì tiễn Ngài Trưởng đoàn và phái đoàn ra về.
 
HOÀN LỄ
 
Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang