loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
2 Gđ. Sư cô Hộ Liễu - Phật tử Chánh Tấn Hiếu 500.000  
3 Nguyễn Thị Vân 300.000  
4 Đào Thanh Tuyền 5.000.000  
5 Loan 500.000  
6 Tâm Nguyên 200.000  
7 Gđ. Tu nữ Minh Ngọc 3.000.000  
8 Gđ. Ông bà Tôn Thất Lập 5.000.000  
9 Gđ. Tịnh Thanh 10.000.000  
10 Gđ. Đỗ Thành Chung 10.000.000  
11 Tu nữ Hoàng Thị Nga 20.000.000  
12 Gđ. Vũ Đình Vương 20.000.000  
13 Ngô Thanh Nga - Nguyễn Thị Thanh Huyền 30.000.000  
14 Ngô Thị Thanh Loan - Cô Nga (Mũi Né) 50.000.000  
15 Cô Diệu Hóa 50.000.000  
16 Cô Diệu Thành 50.000.000  
17 Gđ. Hằng - Tâm Huệ - Trí Huệ 3.500.000  
18 Gđ. Trang - Duyên 500.000  
19 Gđ. Tuấn Thương 1.000.000  
20 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 500.000  
21 Tám - Tín - Châu Thủy Tiên - Định - Tâm - Trần Thị Nhung - Nguyễn Thị Loan - Tâm - Tiến (hàng tháng) 650.000  
22 Gđ. Thiện tín Thị Nghè và Phật tử gần xa (hàng tháng) 500.000  
23 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 800.000  
24 Nguyên Giác 200.000  
25 Huỳnh Thị Chung Hòa - Nguyễn Thị Lời 1.000.000  
26 Như Thể 1.000.000  
27 Tiêu Mi 1.000.000 + 100Usd  
28 Trần Ngọc Diễm Chi 200.000  
29 Gđ. Trần Ngọc Vũ 100.000  
30 Gđ. Phạm Quốc Thành 200.000  
31 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 450.000  
32 Tien Nguỵen 500.000  
33 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến  
34 Anh chị Cẩn  
35 Tài Hà (USA)  
36 Anh Phước (Chân Tuệ)  
37 Anh Tấn (Quận 5)  
38 Lê Thị Bảnh  
39 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
40 Trương Thị Năm  
41 Diệu Tâm  
42 Tuệ Quang  
43 Hoàng Mãn và Diệu Thu  
44 Lê Văn Hải  
45 Diệu Minh  
46 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung  
47 Trần Thị Phon  
48 Lý Dậu  
49 Nguyễn Cẩm Loan  
50 Tịnh Duyên  
51 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi  
52 Nguyễn Hoàng Phi Vũ  
53 Nguyễn Thị Đặng  
54 Aisha Allen  
55 Tín Hạnh  
56 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)  
57 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
58 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
59 Narada Centre  
60 Gđ. Minh - Như Pháp  
61 Gđ. Phu Mỹ Kiều  
62 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác  
63 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt  
64 Gđ. Nguyễn Thành Chung  
65 Dì Hạnh  
66 Cô Mai Thị Nghè  
67 Nhóm Phật tử thành phố Vinh  
68 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương  
69 Gđ. Chị Đào  
70 Gđ. Tuấn - Chi  
71 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý  
72 Ngọc Tuyết  
73 Phân Liên  
74 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương  
75 Trần Văn Minh  
76 Bà Độ (USA)  
77 Gđ. Anh chị Thảo công quả  
78 Phật tử Thị Nghè  
79 Nguyễn Thị Sen  
80 Nguyễn Đinh Quốc  
81 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức  
82 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn  
83 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh  
84 Gđ. Việt Thanh  
85 Tu nữ Quang Giới  
86 Phạm Thị Thanh Thủy  
87 Tường Linh  
88 Vương Minh Châu  
89 Thanh Hạnh (Huệ Đức)  
90 Như Uyên (Hà Nội)  
91 Dương Thị Huệ  
92 Đinh Thị Vân Anh  
93 Diệp - Biên  
94 Diệu Âm  
95 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp  
96 Định Tâm  
97 Thái Văn Thạch  
98 Thái Mỹ Dung  
99 Nguyễn Thái Phương  
100 Thái Thị Quỳnh Phương