loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Tâm Liễu Thuận 1.000.000  
2 Gđ. Ông Quang - Bà Kim Anh và con cháu 1.000.000  
3 Ông Hòe - Bà Hảo và con cháu 1.000.000  
4 Gđ. Minh Tâm 100Cad  
5 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
6 Gđ. Sư cô Hộ Liễu - Phật tử Chánh Tấn Hiếu 500.000  
7 Nguyễn Thị Vân 300.000  
8 Đào Thanh Tuyền 5.000.000  
9 Loan 500.000  
10 Tâm Nguyên 200.000  
11 Gđ. Tu nữ Minh Ngọc 3.000.000  
12 Gđ. Ông bà Tôn Thất Lập 5.000.000  
13 Gđ. Tịnh Thanh 10.000.000  
14 Gđ. Đỗ Thành Chung 10.000.000  
15 Tu nữ Hoàng Thị Nga 20.000.000  
16 Gđ. Vũ Đình Vương 20.000.000  
17 Ngô Thanh Nga - Nguyễn Thị Thanh Huyền 30.000.000  
18 Ngô Thị Thanh Loan - Cô Nga (Mũi Né) 50.000.000  
19 Cô Diệu Hóa 50.000.000  
20 Cô Diệu Thành 50.000.000  
21 Gđ. Hằng - Tâm Huệ - Trí Huệ 3.500.000  
22 Gđ. Trang - Duyên 500.000  
23 Gđ. Tuấn Thương 1.000.000  
24 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 500.000  
25 Tám - Tín - Châu Thủy Tiên - Định - Tâm - Trần Thị Nhung - Nguyễn Thị Loan - Tâm - Tiến (hàng tháng) 650.000  
26 Gđ. Thiện tín Thị Nghè và Phật tử gần xa (hàng tháng) 500.000  
27 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 800.000  
28 Nguyên Giác 200.000  
29 Huỳnh Thị Chung Hòa - Nguyễn Thị Lời 1.000.000  
30 Như Thể 1.000.000  
31 Tiêu Mi 1.000.000 + 100Usd  
32 Trần Ngọc Diễm Chi 200.000  
33 Gđ. Trần Ngọc Vũ 100.000  
34 Gđ. Phạm Quốc Thành 200.000  
35 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 450.000  
36 Tien Nguỵen 500.000  
37 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến  
38 Anh chị Cẩn  
39 Tài Hà (USA)  
40 Anh Phước (Chân Tuệ)  
41 Anh Tấn (Quận 5)  
42 Lê Thị Bảnh  
43 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
44 Trương Thị Năm  
45 Diệu Tâm  
46 Tuệ Quang  
47 Hoàng Mãn và Diệu Thu  
48 Lê Văn Hải  
49 Diệu Minh  
50 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung  
51 Trần Thị Phon  
52 Lý Dậu  
53 Nguyễn Cẩm Loan  
54 Tịnh Duyên  
55 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi  
56 Nguyễn Hoàng Phi Vũ  
57 Nguyễn Thị Đặng  
58 Aisha Allen  
59 Tín Hạnh  
60 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)  
61 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
62 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
63 Narada Centre  
64 Gđ. Minh - Như Pháp  
65 Gđ. Phu Mỹ Kiều  
66 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác  
67 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt  
68 Gđ. Nguyễn Thành Chung  
69 Dì Hạnh  
70 Cô Mai Thị Nghè  
71 Nhóm Phật tử thành phố Vinh  
72 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương  
73 Gđ. Chị Đào  
74 Gđ. Tuấn - Chi  
75 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý  
76 Ngọc Tuyết  
77 Phân Liên  
78 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương  
79 Trần Văn Minh  
80 Bà Độ (USA)  
81 Gđ. Anh chị Thảo công quả  
82 Phật tử Thị Nghè  
83 Nguyễn Thị Sen  
84 Nguyễn Đinh Quốc  
85 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức  
86 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn  
87 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh  
88 Gđ. Việt Thanh  
89 Tu nữ Quang Giới  
90 Phạm Thị Thanh Thủy  
91 Tường Linh  
92 Vương Minh Châu  
93 Thanh Hạnh (Huệ Đức)  
94 Như Uyên (Hà Nội)  
95 Dương Thị Huệ  
96 Đinh Thị Vân Anh  
97 Diệp - Biên  
98 Diệu Âm  
99 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp  
100 Định Tâm