loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Minh Tâm 100Cad  
2 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
3 Gđ. Sư cô Hộ Liễu - Phật tử Chánh Tấn Hiếu 500.000  
4 Nguyễn Thị Vân 300.000  
5 Đào Thanh Tuyền 5.000.000  
6 Loan 500.000  
7 Tâm Nguyên 200.000  
8 Gđ. Tu nữ Minh Ngọc 3.000.000  
9 Gđ. Ông bà Tôn Thất Lập 5.000.000  
10 Gđ. Tịnh Thanh 10.000.000  
11 Gđ. Đỗ Thành Chung 10.000.000  
12 Tu nữ Hoàng Thị Nga 20.000.000  
13 Gđ. Vũ Đình Vương 20.000.000  
14 Ngô Thanh Nga - Nguyễn Thị Thanh Huyền 30.000.000  
15 Ngô Thị Thanh Loan - Cô Nga (Mũi Né) 50.000.000  
16 Cô Diệu Hóa 50.000.000  
17 Cô Diệu Thành 50.000.000  
18 Gđ. Hằng - Tâm Huệ - Trí Huệ 3.500.000  
19 Gđ. Trang - Duyên 500.000  
20 Gđ. Tuấn Thương 1.000.000  
21 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 500.000  
22 Tám - Tín - Châu Thủy Tiên - Định - Tâm - Trần Thị Nhung - Nguyễn Thị Loan - Tâm - Tiến (hàng tháng) 650.000  
23 Gđ. Thiện tín Thị Nghè và Phật tử gần xa (hàng tháng) 500.000  
24 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 800.000  
25 Nguyên Giác 200.000  
26 Huỳnh Thị Chung Hòa - Nguyễn Thị Lời 1.000.000  
27 Như Thể 1.000.000  
28 Tiêu Mi 1.000.000 + 100Usd  
29 Trần Ngọc Diễm Chi 200.000  
30 Gđ. Trần Ngọc Vũ 100.000  
31 Gđ. Phạm Quốc Thành 200.000  
32 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 450.000  
33 Tien Nguỵen 500.000  
34 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến  
35 Anh chị Cẩn  
36 Tài Hà (USA)  
37 Anh Phước (Chân Tuệ)  
38 Anh Tấn (Quận 5)  
39 Lê Thị Bảnh  
40 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
41 Trương Thị Năm  
42 Diệu Tâm  
43 Tuệ Quang  
44 Hoàng Mãn và Diệu Thu  
45 Lê Văn Hải  
46 Diệu Minh  
47 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung  
48 Trần Thị Phon  
49 Lý Dậu  
50 Nguyễn Cẩm Loan  
51 Tịnh Duyên  
52 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi  
53 Nguyễn Hoàng Phi Vũ  
54 Nguyễn Thị Đặng  
55 Aisha Allen  
56 Tín Hạnh  
57 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)  
58 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
59 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
60 Narada Centre  
61 Gđ. Minh - Như Pháp  
62 Gđ. Phu Mỹ Kiều  
63 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác  
64 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt  
65 Gđ. Nguyễn Thành Chung  
66 Dì Hạnh  
67 Cô Mai Thị Nghè  
68 Nhóm Phật tử thành phố Vinh  
69 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương  
70 Gđ. Chị Đào  
71 Gđ. Tuấn - Chi  
72 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý  
73 Ngọc Tuyết  
74 Phân Liên  
75 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương  
76 Trần Văn Minh  
77 Bà Độ (USA)  
78 Gđ. Anh chị Thảo công quả  
79 Phật tử Thị Nghè  
80 Nguyễn Thị Sen  
81 Nguyễn Đinh Quốc  
82 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức  
83 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn  
84 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh  
85 Gđ. Việt Thanh  
86 Tu nữ Quang Giới  
87 Phạm Thị Thanh Thủy  
88 Tường Linh  
89 Vương Minh Châu  
90 Thanh Hạnh (Huệ Đức)  
91 Như Uyên (Hà Nội)  
92 Dương Thị Huệ  
93 Đinh Thị Vân Anh  
94 Diệp - Biên  
95 Diệu Âm  
96 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp  
97 Định Tâm  
98 Thái Văn Thạch  
99 Thái Mỹ Dung  
100 Nguyễn Thái Phương