loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Vô Danh (18/12/19) 2.000.000  
2 Pham Quynh Anh (18/12/19) 1.600.000  
3 Tâm Liễu Thuận 1.000.000  
4 Gđ. Ông Quang - Bà Kim Anh và con cháu 1.000.000  
5 Ông Hòe - Bà Hảo và con cháu 1.000.000  
6 Gđ. Minh Tâm 100Cad  
7 Lê Thuận - Thanh Thủy 500.000  
8 Gđ. Sư cô Hộ Liễu - Phật tử Chánh Tấn Hiếu 500.000  
9 Nguyễn Thị Vân 300.000  
10 Đào Thanh Tuyền 5.000.000  
11 Loan 500.000  
12 Tâm Nguyên 200.000  
13 Gđ. Tu nữ Minh Ngọc 3.000.000  
14 Gđ. Ông bà Tôn Thất Lập 5.000.000  
15 Gđ. Tịnh Thanh 10.000.000  
16 Gđ. Đỗ Thành Chung 10.000.000  
17 Tu nữ Hoàng Thị Nga 20.000.000  
18 Gđ. Vũ Đình Vương 20.000.000  
19 Ngô Thanh Nga - Nguyễn Thị Thanh Huyền 30.000.000  
20 Ngô Thị Thanh Loan - Cô Nga (Mũi Né) 50.000.000  
21 Cô Diệu Hóa 50.000.000  
22 Cô Diệu Thành 50.000.000  
23 Gđ. Hằng - Tâm Huệ - Trí Huệ 3.500.000  
24 Gđ. Trang - Duyên 500.000  
25 Gđ. Tuấn Thương 1.000.000  
26 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 500.000  
27 Tám - Tín - Châu Thủy Tiên - Định - Tâm - Trần Thị Nhung - Nguyễn Thị Loan - Tâm - Tiến (hàng tháng) 650.000  
28 Gđ. Thiện tín Thị Nghè và Phật tử gần xa (hàng tháng) 500.000  
29 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 800.000  
30 Nguyên Giác 200.000  
31 Huỳnh Thị Chung Hòa - Nguyễn Thị Lời 1.000.000  
32 Như Thể 1.000.000  
33 Tiêu Mi 1.000.000 + 100Usd  
34 Trần Ngọc Diễm Chi 200.000  
35 Gđ. Trần Ngọc Vũ 100.000  
36 Gđ. Phạm Quốc Thành 200.000  
37 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 450.000  
38 Tien Nguỵen 500.000  
39 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến  
40 Anh chị Cẩn  
41 Tài Hà (USA)  
42 Anh Phước (Chân Tuệ)  
43 Anh Tấn (Quận 5)  
44 Lê Thị Bảnh  
45 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
46 Trương Thị Năm  
47 Diệu Tâm  
48 Tuệ Quang  
49 Hoàng Mãn và Diệu Thu  
50 Lê Văn Hải  
51 Diệu Minh  
52 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung  
53 Trần Thị Phon  
54 Lý Dậu  
55 Nguyễn Cẩm Loan  
56 Tịnh Duyên  
57 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi  
58 Nguyễn Hoàng Phi Vũ  
59 Nguyễn Thị Đặng  
60 Aisha Allen  
61 Tín Hạnh  
62 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)  
63 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
64 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
65 Narada Centre  
66 Gđ. Minh - Như Pháp  
67 Gđ. Phu Mỹ Kiều  
68 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác  
69 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt  
70 Gđ. Nguyễn Thành Chung  
71 Dì Hạnh  
72 Cô Mai Thị Nghè  
73 Nhóm Phật tử thành phố Vinh  
74 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương  
75 Gđ. Chị Đào  
76 Gđ. Tuấn - Chi  
77 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý  
78 Ngọc Tuyết  
79 Phân Liên  
80 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương  
81 Trần Văn Minh  
82 Bà Độ (USA)  
83 Gđ. Anh chị Thảo công quả  
84 Phật tử Thị Nghè  
85 Nguyễn Thị Sen  
86 Nguyễn Đinh Quốc  
87 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức  
88 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn  
89 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh  
90 Gđ. Việt Thanh  
91 Tu nữ Quang Giới  
92 Phạm Thị Thanh Thủy  
93 Tường Linh  
94 Vương Minh Châu  
95 Thanh Hạnh (Huệ Đức)  
96 Như Uyên (Hà Nội)  
97 Dương Thị Huệ  
98 Đinh Thị Vân Anh  
99 Diệp - Biên  
100 Diệu Âm