loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Tâm Đạo 300.000  
1002 Lương Thái Anh 200.000  
1003 Lương Lê Minh Hà 100.000  
1004 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
1005 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
1006 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
1007 Gđ. Phương Anh 500.000  
1008 Thiện Hữu 5.000.000  
1009 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1010 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1011 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
1012 Lê Thị Huệ 500.000  
1013 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
1014 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
1015 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
1016 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
1017 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
1018 Xuân Mai 400.000  
1019 Tâm Đạo 1.040.000  
1020 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
1021 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
1022 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
1023 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
1024 Xuân nhí 200.000  
1025 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
1026 Nguyễn Thị Thu 500.000  
1027 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
1028 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
1029 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
1030 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
1031 Phạm Xuân Lan 100Usd  
1032 Vô Danh 8.000.000  
1033 Diệu Huệ 10.000.000  
1034 Lê Minh Trường 1.000.000  
1035 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
1036 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
1037 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
1038 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
1039 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
1040 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
1041 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
1042 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1043 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
1044 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1045 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1046 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1047 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1048 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1049 Tú Uyên 2.000.000  
1050 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1051 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1052 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức 500.000.000  
1053 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1054 Diệu Huệ 10.000.000  
1055 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1056 Nguyên Giác 500.000  
1057 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1058 Diệu Huệ 3.000.000  
1059 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1060 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
1061 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1062 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1063 Quang Huy 1.000.000  
1064 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1065 Hường (Hà Nội) 500.000  
1066 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1067 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1068 Hồng Phượng 5.000.000  
1069 Việt Hải 500.000  
1070 Việt Hải 1.500.000  
1071 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
1072 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
1073 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
1074 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
1075 Nguyễn Tuấn Anh 1.000.000  
1076 Nguyễn Thị Thiện Trâm 5.000.000  
1077 Vô Danh 3.500.000  
1078 Nguyễn Minh Tiến 3.000.000  
1079 Lương Thanh Thành 300.000  
1080 Phan Vũ Quỳnh Hoa 500.000  
1081 Lê Thị Mỹ Hoa 1.000.000  
1082 Le Dana 1.000Usd  
1083 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) 2.500Euro  
1084 Như Phước 200Aud  
1085 Ái (con Chương - Thư) 2.000Usd  
1086 Lan Nguyên 2.000Usd  
1087 Nguyên Thể 500.000  
1088 Ngô Thị Phương 700.000  
1089 Lê Văn Lam 300.000  
1090 Lê Thị Thu 3.000.000  
1091 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
1092 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
1093 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) 3.000.000  
1094 Lương Đức Tâm 5.000.000  
1095 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
1096 Phạm Việt Khánh 100.000  
1097 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
1098 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
1099 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
1100 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000