loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên 30.000.000  
1002 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) 50.000.000  
1003 Nguyễn Khoa Diệu Liên 20.000.000  
1004 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh 2.000.000  
1005 Le Thi Tam Kien 500.000  
1006 Gđ. Phạm Thị Kim Chi 50.000  
1007 Gđ. Nguyễn Thị Nhà 100.000  
1008 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên 500.000  
1009 Nguyễn Bá Hưng 500.000  
1010 Gđ. Cô Sang 1.000.000  
1011 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) 4.000Usd + 200.000.000  
1012 Thanh - Dũng 500.000  
1013 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy 500Usd  
1014 Gđ. Tân - Hải 600£  
1015 Diệu Mỹ 100£  
1016 Lưu Minh Trung 100£  
1017 Huỳnh Phú Lộc 100£  
1018 Huỳnh Thiện Minh 100£  
1019 Huỳnh Thiện Phước 100£  
1020 Gđ. Loc Gia Boi Tran 4.000.000  
1021 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na 1.000.000  
1022 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội 6.000.000  
1023 Đặng Hoàng Minh 500.000  
1024 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi 2.000.000  
1025 Hậu 10.000.000  
1026 Gđ. Liễu Huệ 450.000  
1027 Diệu Đức 4.000.000  
1028 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
1029 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
1030 Lâm Kim Anh Thư 3.000.000  
1031 Cô Phùng 4.000.000  
1032 Ngô Đức Hiền 500.000  
1033 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
1034 Lê Hồng Vương 1.500.000  
1035 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc 1.000.000  
1036 Uyên Tâm 500.000  
1037 Dao Minh 500.000  
1038 Chân Giác Nhiên 2.000.000  
1039 Nguyên Hương 800Usd  
1040 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA 600Usd  
1041 Thanh Lương (Kim Long) 10.000.000  
1042 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) 1.000.000  
1043 Diệu Tường - Diệu Châu 100Usd  
1044 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang 1.000.000  
1045 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) 5.000.000  
1046 Gđ. Trần Cát Phượng 500.000  
1047 Nhóm Phỉ Trí 600.000  
1048 Chân Giác Pháp 2.000.000  
1049 Nguyễn Thị Hoài Thương 2.000.000  
1050 Ngô Quang Vinh 2.000.000  
1051 Gđ. Đỗ Xuân Duy 1.000.000  
1052 Gđ. Như Thể 3.000.000  
1053 Nguyễn Văn Cường 500.000  
1054 Khưu Thị Ngọc cát 3.000.000  
1055 Le Van Phong 1.000.000  
1056 Ngo Thi My Le 1.000.000  
1057 Dao Thi Thuong Huyen 1.000.000  
1058 Nguyễn Phương Chi 2.000.000  
1059 Vô danh 6.000.000  
1060 Trần Lê Khánh 5.000.000  
1061 Nguyễn Xuân Sơn 20.000.000  
1062 Gđ. Lê Quang Quảng 1.000.000  
1063 Trần Thị Ái Thụy 100.000  
1064 Phan Thị Thanh Hien 2.000.000  
1065 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên 400.000.000  
1066 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) 2.500.000  
1067 Quang Giao - Uyen Nguyen 1.500.000  
1068 Sư Tuệ Quang 9.000.000  
1069 Thuy Nguyen (USA) 200Usd  
1070 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
1071 Pham Thanh Hang 100.000  
1072 Vô danh 700.000  
1073 Gđ. Dương Thiện Quý 55.000.000  
1074 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) 8.000Usd + 60.000.000  
1075 Gđ. Dinh Huynh Man 1.000.000  
1076 Le Văn Phong 1.000.000  
1077 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
1078 Vô Danh 10.000.000  
1079 Pham Duc Thai 1.500.000  
1080 Truong Nhat Tan 200.000  
1081 Chan Giac Duc 20.000.000  
1082 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
1083 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm 500.000  
1084 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) 50.000.000  
1085 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
1086 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
1087 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
1088 Nguyễn Điều 1.000.000  
1089 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
1090 Diễm Trang 500.000  
1091 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
1092 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
1093 Tiêu Nga 2.000.000  
1094 Nguyễn Thị Thùy 10.000.000  
1095 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) 100.000  
1096 Sư Minh Đức 500.000  
1097 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
1098 Lương Chí Thanh 1.000.000  
1099 Tỳ-khưu Pháp Thanh 4.000.000  
1100 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) 50.000.000