loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1001 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1002 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1003 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1004 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1005 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1006 Tú Uyên 2.000.000  
1007 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1008 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1009 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức 500.000.000  
1010 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1011 Diệu Huệ 10.000.000  
1012 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1013 Nguyên Giác 500.000  
1014 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1015 Diệu Huệ 3.000.000  
1016 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1017 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
1018 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1019 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1020 Quang Huy 1.000.000  
1021 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1022 Hường (Hà Nội) 500.000  
1023 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1024 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1025 Hồng Phượng 5.000.000  
1026 Việt Hải 500.000  
1027 Việt Hải 1.500.000  
1028 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
1029 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
1030 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
1031 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
1032 Nguyễn Tuấn Anh 1.000.000  
1033 Nguyễn Thị Thiện Trâm 5.000.000  
1034 Vô Danh 3.500.000  
1035 Nguyễn Minh Tiến 3.000.000  
1036 Lương Thanh Thành 300.000  
1037 Phan Vũ Quỳnh Hoa 500.000  
1038 Lê Thị Mỹ Hoa 1.000.000  
1039 Le Dana 1.000Usd  
1040 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) 2.500Euro  
1041 Như Phước 200Aud  
1042 Ái (con Chương - Thư) 2.000Usd  
1043 Lan Nguyên 2.000Usd  
1044 Nguyên Thể 500.000  
1045 Ngô Thị Phương 700.000  
1046 Lê Văn Lam 300.000  
1047 Lê Thị Thu 3.000.000  
1048 Nguyễn Hữu Dậu (Không Văn) 10.000.000  
1049 Đặng Thị Bích Thủy 20.000.000  
1050 Nguyễn Thị Hằng (Hạnh Duyên) 3.000.000  
1051 Lương Đức Tâm 5.000.000  
1052 Nguyễn Đức Triệu 150.000  
1053 Phạm Việt Khánh 100.000  
1054 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
1055 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
1056 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
1057 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
1058 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
1059 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
1060 Tâm An Nguyên 55.000.000  
1061 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
1062 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
1063 Tâm Đạo 1.000.000  
1064 Tien Nguyen 500.000  
1065 Đặng Trường An 5.000.000  
1066 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
1067 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
1068 Đặng Minh Quang 20.000.000  
1069 Đặng Văn Minh 50.000.000  
1070 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
1071 Diệu Huệ 4.000.000  
1072 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
1073 Mai Điệp 20Cad  
1074 Ngọc Điệp 30Cad  
1075 Diệu Hải 100Cad  
1076 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
1077 Vũ Bích Ngọc 50.000  
1078 Bác sĩ Nam 5.000.000  
1079 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
1080 Tịnh Thanh 40.000.000  
1081 Tịnh Thanh 33.000.000  
1082 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
1083 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
1084 Minh Tịnh 1.000.000  
1085 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
1086 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
1087 Xuân Hồng 200.000  
1088 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
1089 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
1090 Bác sĩ Nam 2.500.000  
1091 Sơn Thanh Hoài 200.000  
1092 Sơn Thị Hoàng 500.000  
1093 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
1094 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
1095 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
1096 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
1097 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
1098 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
1099 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1100 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000