loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1002 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng chung 1.200.000  
1003 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
1004 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng chung 2.500.000  
1005 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng chung 1.000.000  
1006 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng chung 5.000.000  
1007 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
1008 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà Xây dựng chung 300.000  
1009 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng chung 2.000.000  
1010 Hạnh Tuyền Xây dựng chung 2.000.000  
1011 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
1012 Windy Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1013 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng chung 1.000.000  
1014 Cô Diệu Thuận Xây dựng chung 500.000  
1015 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
1016 Gđ. Phương Quang Xây dựng chung 200.000  
1017 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng chung 5.000.000  
1018 Sư Giác Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1019 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
1020 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
1021 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
1022 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
1023 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng chung 400.000  
1024 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
1025 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
1026 Nhóm giới tử Xây dựng chung 1.150.000  
1027 Dang Van Duy Xây dựng chung 5.000.000  
1028 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
1029 Pham Duc Thai Xây dựng chung 500.000  
1030 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
1031 Tran Gia Quyet Xây dựng chung 5.000.000  
1032 Minh Ngọc Xây dựng chung 1.000.000  
1033 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1034 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng chung 200Usd  
1035 Trần Thị Nhung Xây dựng chung 200Usd  
1036 Trần Thị Hậu Xây dựng chung 400Usd  
1037 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
1038 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
1039 Dinh Mai Huong Xây dựng chung 200.000  
1040 Vu Minh Tung Xây dựng chung 100.000  
1041 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng chung 3.000.000  
1042 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 1.000.000  
1043 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
1044 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1045 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
1046 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 1.000.000  
1047 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
1048 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
1049 Hạnh Chân Xây dựng chung 500.000  
1050 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
1051 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
1052 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
1053 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
1054 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 100.000  
1055 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng chung 500.000  
1056 Quang Dung Xây dựng chung 300.000  
1057 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng chung 100.000  
1058 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng chung 200.000  
1059 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
1060 Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
1061 Phạm Minh Hoàng Xây dựng chung 200.000  
1062 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1063 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
1064 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng chung 100Aud  
1065 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng chung 100Aud  
1066 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng chung 100Aud  
1067 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng chung 100Aud  
1068 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 100Aud  
1069 Huệ Phương Xây dựng chung 10.000.000  
1070 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
1071 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
1072 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
1073 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 10.000.000  
1074 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
1075 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
1076 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
1077 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
1078 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
1079 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000  
1080 Đặng Thị Ngọc Ánh Thiền xá 4.000.000  
1081 Đặng Văn Minh Thiền xá 5.000.000  
1082 Trần Thị Thu Thiền xá 5.000.000  
1083 Hòa Nghĩa Húy Xây dựng chung 200.000  
1084 Nguyễn Thúy Vân Xây dựng chung 500.000  
1085 Nguyễn Hồng Tuyến - Nguyễn Thị Thủy Xây dựng chung 1.000.000  
1086 Nguyễn Trung Thông Xây dựng chung 500.000  
1087 Huỳnh Ngôn Luận Xây dựng chung 10.000.000  
1088 Nhóm Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
1089 Văn Ngọc Khánh Tăng xá 1.000.000  
1090 Nguyễn Chính Nghĩa Xây dựng chung 5.000.000  
1091 Trần Lan Anh Chung 6.000.000  
1092 Gđ. Đinh Ngọc Sơn Xây dựng chung 10.000.000  
1093 Nguyễn Thị Danh Xây dựng chung 3.000.000  
1094 Diệu Huyền Xây dựng chung 1.000.000  
1095 Hồ Cao Cường Xây dựng chung 1.000.000  
1096 Nguyễn Mai Chính Xây dựng chung 500.000  
1097 Trương Thị Nga Thiền xá 20.000.000  
1098 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1099 Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Thiền xá 10.000.000  
1100 Gđ. Phạm Xuân lan Xây dựng chung 500.000