loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1002 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1003 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1004 Sáu Tước 500.000đ  
1005 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1006 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1007 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1008 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1009 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1010 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1011 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1012 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1013 Thái Bình 400.000đ  
1014 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1015 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1016 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1017 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1018 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1019 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1020 Cương + Hảo 50Usd  
1021 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1022 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1023 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1024 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1025 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1026 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1027 Huy + Thục 100.000đ  
1028 Mai Ngọc 100.000đ  
1029 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1030 Thanh Hạnh 50.000đ  
1031 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1032 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1033 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1034 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1035 Pháp Chân 30.000.000đ  
1036 Liễu Minh 2.000.000đ  
1037 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1038 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1039 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1040 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1041 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1042 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1043 Thanh & Hiếu 100Usd  
1044 Cô Tâm 700Usd  
1045 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1046 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1047 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1048 Bảo Tú 500.000đ  
1049 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1050 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1051 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1052 Lâm Thu Mười 500Aud  
1053 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1054 Tấn Căn 500.000đ  
1055 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1056 Thường Minh 1.050.000đ  
1057 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1058 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1059 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1060 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1061 Trang 10.000.000đ  
1062 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1063 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1064 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1065 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1066 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1067 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1068 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1069 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1070 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1071 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1072 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1073 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1074 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1075 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1076 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1077 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1078 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1079 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1080 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1081 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1082 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1083 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1084 Nguyên Đạo 200.000đ  
1085 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1086 Lan Anh 50.000đ  
1087 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1088 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1089 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1090 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1091 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1092 Một Phật tử 100.000đ  
1093 Diệu Từ 200.000đ  
1094 Quang Khanh 100.000đ  
1095 Chú Hiển 300.000đ  
1096 Trang 20.000.000đ  
1097 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1098 Như Nguyện 100Usd  
1099 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1100 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ