loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
1002 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1003 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng chung 500Usd  
1004 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng chung 10.000.000  
1005 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
1006 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
1007 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng chung 100.000  
1008 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng chung 2.000.000  
1009 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng chung 500.000  
1010 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng chung 6.000.000  
1011 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
1012 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
1013 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
1014 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
1015 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
1016 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
1017 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1018 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
1019 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
1020 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng chung 500.000  
1021 Thị Hạnh Xây dựng chung 200.000  
1022 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
1023 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
1024 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng chung 20.000.000  
1025 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng chung 1.000Aud  
1026 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng chung 2.000.000  
1027 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng chung 2.000.000  
1028 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao Xây dựng chung 4.000.000  
1029 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
1030 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1031 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1032 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1033 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1034 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1035 TBS Group Xây dựng chung 1.000.000  
1036 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng chung 1.000Usd  
1037 Phan Thi Le Huong Xây dựng chung 100.000.000  
1038 Bui Thi My Huyen Xây dựng chung 2.000.000  
1039 Le Van Phong Xây dựng chung 600.000  
1040 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
1041 Giác Tâm An Xây dựng chung 2.000.000  
1042 Sư cô Trí Đoan Xây dựng chung 50.000.000  
1043 Chân Giác Pháp Xây dựng chung 1.000.000  
1044 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 200.000  
1045 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 200.000  
1046 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 800.000  
1047 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
1048 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
1049 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
1050 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
1051 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng chung 2.000.000  
1052 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
1053 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
1054 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1055 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
1056 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1057 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
1058 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 22.350.000  
1059 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
1060 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1061 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1062 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1063 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
1064 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
1065 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1066 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
1067 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1068 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1069 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
1070 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
1071 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1072 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1073 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
1074 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng chung 2.000.000  
1075 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
1076 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000  
1077 Lê Thị Sen Xây dựng chung 200.000  
1078 Trần Thị Thương - Phật tử Lái Thiêu Xây dựng chung 300.000  
1079 Lâm Nga - Tố Trâm - Lâm Thị Huyền Xây dựng chung 300.000  
1080 Trần Thị Sâm Xây dựng chung 200.000  
1081 Lê Thúy Quỳnh Trang Xây dựng chung 200.000  
1082 Nguyễn Ánh Tuyết Xây dựng chung 1.000.000  
1083 Phan Quốc Toàn Xây dựng chung 100.000  
1084 Võ Thị Thu Thủy Xây dựng chung 100.000  
1085 Nguyễn văn Lợi Xây dựng chung 100.000  
1086 Nguyễn Minh Cường Xây dựng chung 100.000  
1087 Nguyễn Thị Thùy Dương Xây dựng chung 100.000  
1088 Nguyễn Thị Thanh Trúc Xây dựng chung 200.000  
1089 Hứa Phước Nhân Xây dựng chung 2.000.000  
1090 Mã Kim Lương Xây dựng chung 200.000  
1091 Ngô Thị Nhung Xây dựng chung 500.000  
1092 Nguyễn Thị Mỹ Liên Xây dựng chung 500.000  
1093 Minh Tú Xây dựng chung 1.000.000  
1094 Lý Thị Kim Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
1095 Sư Viên Chiếu - Sư Thiện Hữu Xây dựng chung 1.110.000  
1096 Tịnh Thanh Xây dựng chung 500.000  
1097 Trần Thị Kim Lang Xây dựng chung 100.000  
1098 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
1099 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng chung 1.000.000  
1100 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000