loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
1002 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1003 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000  
1004 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
1005 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 20.700.000  
1006 Cô Phương Xây dựng chung 100.000  
1007 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng chung 1.500.000  
1008 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
1009 Gđ. Liễu Minh Xây dựng chung 3.000.000  
1010 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
1011 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
1012 Gđ. Chúc Em Xây dựng chung 500.000  
1013 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
1014 Hứa Túy Linh Xây dựng chung 100Usd  
1015 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
1016 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
1017 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
1018 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
1019 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng chung 3.000.000  
1020 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng chung 2.000.000  
1021 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng chung 4.000.000  
1022 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
1023 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
1024 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1025 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
1026 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
1027 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
1028 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
1029 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
1030 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
1031 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
1032 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
1033 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
1034 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
1035 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
1036 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
1037 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
1038 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
1039 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
1040 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
1041 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1042 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1043 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
1044 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
1045 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
1046 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
1047 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
1048 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
1049 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000  
1050 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1051 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
1052 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1053 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
1054 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1055 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
1056 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
1057 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
1058 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
1059 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1060 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1061 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
1062 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
1063 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
1064 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
1065 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
1066 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
1067 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
1068 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1069 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
1070 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1071 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
1072 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1073 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
1074 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
1075 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
1076 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
1077 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1078 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
1079 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1080 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
1081 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
1082 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
1083 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
1084 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
1085 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
1086 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
1087 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
1088 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
1089 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
1090 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
1091 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
1092 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
1093 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
1094 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
1095 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
1096 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
1097 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
1098 Kim Binh Thiền xá 500.000  
1099 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1100 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000