loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1002 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1003 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
1004 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng chung 400.000  
1005 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng chung 200.000  
1006 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng chung 3.500.000  
1007 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng chung 600.000  
1008 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
1009 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
1010 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
1011 Nguyen Thanh Binh Xây dựng chung 3.000.000  
1012 Mai Thi Lua Xây dựng chung 300.000  
1013 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
1014 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
1015 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
1016 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1017 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng chung 2.000.000  
1018 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng chung 1.000.000  
1019 Diệu Huệ Xây dựng chung 10.000.000  
1020 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 2.000.000  
1021 Mai Chi Xây dựng chung 1.000.000  
1022 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1023 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng chung 1.200.000  
1024 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
1025 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng chung 2.500.000  
1026 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng chung 1.000.000  
1027 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng chung 5.000.000  
1028 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
1029 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà Xây dựng chung 300.000  
1030 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng chung 2.000.000  
1031 Hạnh Tuyền Xây dựng chung 2.000.000  
1032 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
1033 Windy Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1034 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng chung 1.000.000  
1035 Cô Diệu Thuận Xây dựng chung 500.000  
1036 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
1037 Gđ. Phương Quang Xây dựng chung 200.000  
1038 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng chung 5.000.000  
1039 Sư Giác Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1040 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
1041 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
1042 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
1043 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng chung 2.000.000  
1044 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng chung 400.000  
1045 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
1046 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
1047 Nhóm giới tử Xây dựng chung 1.150.000  
1048 Dang Van Duy Xây dựng chung 5.000.000  
1049 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
1050 Pham Duc Thai Xây dựng chung 500.000  
1051 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
1052 Tran Gia Quyet Xây dựng chung 5.000.000  
1053 Minh Ngọc Xây dựng chung 1.000.000  
1054 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1055 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng chung 200Usd  
1056 Trần Thị Nhung Xây dựng chung 200Usd  
1057 Trần Thị Hậu Xây dựng chung 400Usd  
1058 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
1059 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
1060 Dinh Mai Huong Xây dựng chung 200.000  
1061 Vu Minh Tung Xây dựng chung 100.000  
1062 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng chung 3.000.000  
1063 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 1.000.000  
1064 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
1065 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1066 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
1067 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 1.000.000  
1068 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
1069 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
1070 Hạnh Chân Xây dựng chung 500.000  
1071 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
1072 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
1073 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
1074 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
1075 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 100.000  
1076 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng chung 500.000  
1077 Quang Dung Xây dựng chung 300.000  
1078 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng chung 100.000  
1079 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng chung 200.000  
1080 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
1081 Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
1082 Phạm Minh Hoàng Xây dựng chung 200.000  
1083 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1084 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
1085 Hữu Phát, Hữu Phước Xây dựng chung 100Aud  
1086 Ánh Hoa, Ánh Vân Xây dựng chung 100Aud  
1087 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Xây dựng chung 100Aud  
1088 Nguyễn Quỳnh Như Xây dựng chung 100Aud  
1089 Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 100Aud  
1090 Huệ Phương Xây dựng chung 10.000.000  
1091 Đặng Thị Bạch Tuyết Cổng tam quan 1.000.000  
1092 Gđ. Cương - Hảo Thiền xá 1.000.000  
1093 Trần Thị Ai Thiền xá 500.000  
1094 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 10.000.000  
1095 Tran Ngoc Anh Thiền xá 30.000.000  
1096 Trần Thị Giảng Thiền xá 2.000.000  
1097 Trần kim Hồng Linh Thiền xá 1.000.000  
1098 Đặng Thị Cẩm Tú Thiền xá 200.000  
1099 Đặng Thị Chi Thiền xá 4.000.000  
1100 Đặng Trường An Thiền xá 5.000.000