loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng chung 500Aud  
1002 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1003 Tâm Thuần Khiết Xây dựng chung 4.000.000  
1004 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng chung 500.000  
1005 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
1006 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
1007 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng chung 5.000.000  
1008 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1009 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
1010 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng chung 500.000  
1011 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng chung 20.000.000  
1012 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng chung 100Usd  
1013 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
1014 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
1015 Huỳnh Long Xây dựng chung 50.000  
1016 Lê Văn Quốc Xây dựng chung 100.000  
1017 Tống Thị Tuyết Xây dựng chung 50.000  
1018 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
1019 Ngô Thị Bích vân Xây dựng chung 1.200.000  
1020 Tâm Ngọc Xây dựng chung 200.000  
1021 Nhóm Phật Tử Xây dựng chung 600.000  
1022 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
1023 Le Van Phong Xây dựng chung 500.000  
1024 Thu Nguyen Xây dựng chung 14.000.000  
1025 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
1026 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1027 Vu Phuc Quang Xây dựng chung 3.000.000  
1028 Le Dinh Chung Xây dựng chung 20.000.000  
1029 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng chung 100.000  
1030 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
1031 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
1032 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
1033 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
1034 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng chung 2.000.000  
1035 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
1036 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
1037 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng chung 600Aud  
1038 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
1039 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
1040 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
1041 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng chung 3.000.000  
1042 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
1043 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng chung 12.000.000  
1044 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
1045 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
1046 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
1047 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
1048 Hạnh Như Xây dựng chung 41.800.000  
1049 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng chung 500.000  
1050 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
1051 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
1052 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
1053 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
1054 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng chung 33.400.000  
1055 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
1056 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
1057 Do Thị Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1058 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng chung 5.000.000  
1059 Gđ. Thu Hằng Xây dựng chung 3.000.000  
1060 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng chung 700.000  
1061 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
1062 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng chung 1.000.000  
1063 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
1064 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
1065 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
1066 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
1067 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000  
1068 Gđ. Huyền Tâm Tăng xá 5.000.000  
1069 Kiều Thị Tính (Chơn An Tâm) Xây dựng chung 500.000  
1070 Gđ. Nguyễn Văn Thái Xây dựng chung 3.000.000  
1071 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1072 Hoang Kim Diep - Phan Minh Ha - Su Duy Tuan - Su Thu Nga Thiền xá 3.000.000  
1073 Phật tử Hải (Anh) Xây dựng chung 200£  
1074 Thanh Đạm và 2 Phật tử ở London Xây dựng chung 200£  
1075 Gđ. Hải - Hằng Xây dựng chung 300.000  
1076 Cô Thanh Chung 1.000.000  
1077 Diệu Thiện - Thiện Quang Xây dựng chung 1.000.000  
1078 Thu Ngọc - Minh Quang Xây dựng chung 600.000  
1079 Chánh Thiện Nguyện Thiền xá 1.000.000  
1080 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương Tăng xá 200.000  
1081 Như Phước Xây dựng chung 3.000.000  
1082 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
1083 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 15.000.000  
1084 Tuệ Linh Xây dựng chung 20.000.000  
1085 Pham Duc Thai Xây dựng chung 250.000  
1086 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
1087 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
1088 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng chung 1.000.000  
1089 Phan Van Quan Xây dựng chung 1.000.000  
1090 Pham Duc Thai Xây dựng chung 200.000  
1091 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
1092 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
1093 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
1094 Dana Thiền xá 500.000  
1095 Lê Văn Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1096 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng chung 6.000.000  
1097 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng chung 3.000.000  
1098 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1099 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
1100 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000