loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1601 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1602 Thường Minh 1.050.000đ  
1603 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1604 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1605 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1606 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1607 Trang 10.000.000đ  
1608 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1609 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1610 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1611 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1612 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1613 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1614 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1615 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1616 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1617 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1618 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1619 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1620 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1621 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1622 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1623 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1624 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1625 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1626 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1627 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1628 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1629 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1630 Nguyên Đạo 200.000đ  
1631 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1632 Lan Anh 50.000đ  
1633 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1634 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1635 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1636 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1637 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1638 Một Phật tử 100.000đ  
1639 Diệu Từ 200.000đ  
1640 Quang Khanh 100.000đ  
1641 Chú Hiển 300.000đ  
1642 Trang 20.000.000đ  
1643 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1644 Như Nguyện 100Usd  
1645 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1646 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1647 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1648 Như Như 8.000.000đ  
1649 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1650 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1651 Liễu Tánh 100Aud  
1652 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1653 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1654 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1655 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1656 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ