loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1601 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1602 Pháp Chân 30.000.000đ  
1603 Liễu Minh 2.000.000đ  
1604 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1605 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1606 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1607 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1608 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1609 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1610 Thanh & Hiếu 100Usd  
1611 Cô Tâm 700Usd  
1612 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1613 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1614 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1615 Bảo Tú 500.000đ  
1616 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1617 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1618 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1619 Lâm Thu Mười 500Aud  
1620 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1621 Tấn Căn 500.000đ  
1622 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1623 Thường Minh 1.050.000đ  
1624 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1625 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1626 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1627 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1628 Trang 10.000.000đ  
1629 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1630 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1631 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1632 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1633 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1634 Hậu + Hiệp 1.000.000đ  
1635 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1636 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1637 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1638 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1639 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1640 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1641 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1642 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1643 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1644 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1645 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1646 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1647 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1648 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1649 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1650 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1651 Nguyên Đạo 200.000đ  
1652 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1653 Lan Anh 50.000đ  
1654 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1655 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1656 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1657 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1658 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1659 Một Phật tử 100.000đ  
1660 Diệu Từ 200.000đ  
1661 Quang Khanh 100.000đ  
1662 Chú Hiển 300.000đ  
1663 Trang 20.000.000đ  
1664 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1665 Như Nguyện 100Usd  
1666 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1667 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1668 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1669 Như Như 8.000.000đ  
1670 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1671 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1672 Liễu Tánh 100Aud  
1673 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1674 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1675 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1676 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1677 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ