loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1601 Trần Đáo - Trần Thị Khuyên - Trần Vê - Trần Se - Kim Thơ - Quốc Minh - Quốc Thân - Hoàng Lộc 200.000  
1602 Nguyễn Thị Tuyền 300.000  
1603 Đoàn Vũ Trụ 1.000.000  
1604 Nguyễn Điều 1.000.000  
1605 Tiêu Tú Hà - Trần Gia Gia 200.000  
1606 Diễm Trang Thiền xá 500.000  
1607 Kiều Thị Tính (Hương Hạnh) 500.000  
1608 Nguyễn Thị Phi Sương 200.000  
1609 Tiêu Nga 2.000.000  
1610 Nguyễn Thị Thùy Chung 10.000.000  
1611 Thái Thị Rơi (Tâm Thuận) Xây dựng chung 100.000  
1612 Sư Minh Đức Xây dựng chung 500.000  
1613 Sư Phúc Nguyên Thiền xá 5.000.000  
1614 Lương Chí Thanh 1.000.000  
1615 Tỳ-khưu Pháp Thanh Thiền xá - Tăng xá 4.000.000  
1616 Gđ. Phật tử Giác An Lạc (TP.Vinh) Xây dựng chung 50.000.000  
1617 Gđ. Lê Thị Yến Chi Thiền xá - Tăng xá 30.000.000  
1618 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
1619 Nguyen Tran Thanh Thiền xá 1.000.000  
1620 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1621 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
1622 Võ Thanh Phương 300.000.000  
1623 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
1624 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
1625 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
1626 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Tăng xá 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
1627 Lê Thị Thu Hà Tăng xá 10.000.000  
1628 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
1629 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
1630 Gđ. Lê Thị Trâm Anh Thiền xá 300.000.000  
1631 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
1632 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
1633 Vô Danh 600.000  
1634 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
1635 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
1636 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
1637 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
1638 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
1639 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
1640 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
1641 Tâm Đạo 300.000  
1642 Lương Thái Anh 200.000  
1643 Lương Lê Minh Hà 100.000  
1644 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
1645 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
1646 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
1647 Gđ. Phương Anh 500.000  
1648 Thiện Hữu 5.000.000  
1649 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1650 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1651 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
1652 Lê Thị Huệ 500.000  
1653 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
1654 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
1655 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
1656 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
1657 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
1658 Xuân Mai 400.000  
1659 Tâm Đạo 1.040.000  
1660 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
1661 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
1662 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
1663 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
1664 Xuân nhí 200.000  
1665 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
1666 Nguyễn Thị Thu 500.000  
1667 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
1668 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
1669 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
1670 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
1671 Phạm Xuân Lan 100Usd  
1672 Vô Danh 8.000.000  
1673 Diệu Huệ 10.000.000  
1674 Lê Minh Trường 1.000.000  
1675 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
1676 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
1677 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
1678 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
1679 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
1680 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
1681 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
1682 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1683 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
1684 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1685 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1686 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1687 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1688 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1689 Tú Uyên 2.000.000  
1690 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1691 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1692 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng chung 500.000.000  
1693 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1694 Diệu Huệ 10.000.000  
1695 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1696 Nguyên Giác 500.000  
1697 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1698 Diệu Huệ 3.000.000  
1699 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1700 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000