loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1601 Bác sĩ Lý Văn Kim Cổng chùa 20.000Usd  
1602 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân Tăng xá 5.000.000  
1603 Vô Danh 600.000  
1604 Sư Tuệ Quang Thiền xá 10.000.000  
1605 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
1606 Chân Tâm Đạo Tăng xá 12.000.000  
1607 Lê Thị Vinh Thiền xá 2.000.000  
1608 Viên Tường (Sydney) Thiền Xá 86.100.000  
1609 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
1610 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
1611 Tâm Đạo 300.000  
1612 Lương Thái Anh 200.000  
1613 Lương Lê Minh Hà 100.000  
1614 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
1615 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
1616 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
1617 Gđ. Phương Anh 500.000  
1618 Thiện Hữu 5.000.000  
1619 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1620 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1621 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
1622 Lê Thị Huệ 500.000  
1623 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
1624 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
1625 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
1626 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
1627 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
1628 Xuân Mai 400.000  
1629 Tâm Đạo 1.040.000  
1630 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
1631 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
1632 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
1633 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
1634 Xuân nhí 200.000  
1635 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
1636 Nguyễn Thị Thu 500.000  
1637 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
1638 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
1639 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
1640 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
1641 Phạm Xuân Lan 100Usd  
1642 Vô Danh 8.000.000  
1643 Diệu Huệ 10.000.000  
1644 Lê Minh Trường 1.000.000  
1645 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
1646 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
1647 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
1648 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
1649 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
1650 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
1651 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
1652 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1653 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
1654 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1655 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1656 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1657 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1658 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1659 Tú Uyên 2.000.000  
1660 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1661 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1662 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức Xây dựng chung 500.000.000  
1663 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1664 Diệu Huệ 10.000.000  
1665 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1666 Nguyên Giác 500.000  
1667 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1668 Diệu Huệ 3.000.000  
1669 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1670 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
1671 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1672 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1673 Quang Huy 1.000.000  
1674 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1675 Hường (Hà Nội) 500.000  
1676 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1677 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1678 Hồng Phượng 5.000.000  
1679 Việt Hải 500.000  
1680 Việt Hải 1.500.000  
1681 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
1682 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
1683 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
1684 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
1685 Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng chung 1.000.000  
1686 Nguyễn Thị Thiện Trâm Xây dựng chung 5.000.000  
1687 Vô Danh 3.500.000  
1688 Nguyễn Minh Tiến Xây dựng chung 3.000.000  
1689 Lương Thanh Thành 300.000  
1690 Phan Vũ Quỳnh Hoa Xây dựng chung 500.000  
1691 Lê Thị Mỹ Hoa Thiền xá 1.000.000  
1692 Le Dana Cổng chùa 1.000Usd  
1693 Nguyễn Thị Vinh (Diệu Tịnh) Xây dựng chung 2.500Euro  
1694 Như Phước Tăng xá 200Aud  
1695 Ái (con Chương - Thư) Xây dựng chung 2.000Usd  
1696 Lan Nguyên Xây dựng chung 2.000Usd  
1697 Nguyên Thể Xây dựng chung 500.000  
1698 Ngô Thị Phương 700.000  
1699 Lê Văn Lam 300.000  
1700 Lê Thị Thu 3.000.000