loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1101 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1102 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
1103 Sư Tường Nhân 1.000.000  
1104 Duyên Anh 1.000.000  
1105 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
1106 Trần Thị Khứu 500.000  
1107 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1108 Dương Văn Thảo 50.000  
1109 Nam Thinh 100.000  
1110 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1111 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
1112 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
1113 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
1114 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
1115 Thiện Minh 3.000.000  
1116 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
1117 Anh Tuấn 6.000.000đ  
1118 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
1119 Pauline Tanong 100Usd  
1120 Linda Vo & family 100Usd  
1121 Thuận Pháp 2.000Aud  
1122 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
1123 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
1124 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
1125 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
1126 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
1127 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
1128 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
1129 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
1130 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
1131 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
1132 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1133 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
1134 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1135 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1136 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1137 Sáu Tước 500.000đ  
1138 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1139 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1140 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1141 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1142 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1143 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1144 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1145 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1146 Thái Bình 400.000đ  
1147 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1148 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1149 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1150 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1151 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1152 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1153 Cương + Hảo 50Usd  
1154 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1155 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1156 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1157 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1158 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1159 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1160 Huy + Thục 100.000đ  
1161 Mai Ngọc 100.000đ  
1162 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1163 Thanh Hạnh 50.000đ  
1164 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1165 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1166 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1167 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1168 Pháp Chân 30.000.000đ  
1169 Liễu Minh 2.000.000đ  
1170 Gđ. Phật tử Thị Nghè 1.050.000  
1171 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1172 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1173 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1174 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1175 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1176 Thanh & Hiếu 100Usd  
1177 Cô Tâm 700Usd  
1178 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1179 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1180 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1181 Bảo Tú 500.000đ  
1182 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1183 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1184 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1185 Lâm Thu Mười 500Aud  
1186 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1187 Tấn Căn 500.000đ  
1188 Bà Tám Diệu Tín 500.000đ  
1189 Thường Minh 1.050.000đ  
1190 Gđ. Nguyễn Trọng Khiêm 1.000.000đ  
1191 Gđ. Quảng - Thủy, Thắng - Trang 5.000.000đ  
1192 Gđ. Chơn Từ Hiếu 10.000.000đ  
1193 Sư Giác Khoan 50.000.000đ  
1194 Trang 10.000.000đ  
1195 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1196 Gđ. Như Tâm 500Usd  
1197 Lê Thị Hồng 500.000đ  
1198 Nguyễn Thị Tám 100.000đ  
1199 Gđ. Trúc + Sương 200Usd  
1200 Hậu + Hiệp 1.000.000đ