loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1101 Gđ. Lê Thị Yến Chi 30.000.000  
1102 Nguyen Du Yen Nhi - Le Hoang Cuong - Than 1.500.000  
1103 Nguyen Tran Thanh 1.000.000  
1104 Vô Danh (chùa Pháp Bảo) 1.000.000  
1105 Nguyễn Thị Liêm 210.000.000  
1106 Võ Thanh Phương 300.000.000  
1107 Mai Thị Kim Oanh 295.000.000  
1108 Phan Xuân Thủy 200.000.000  
1109 Nguyễn Mạnh Hùng (Cty Beegreen) 5.000.000.000  
1110 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) 1.000Aud + 300Usd + 400.000  
1111 Lê Thị Thu Hà 10.000.000  
1112 Trịnh Thanh Huy 1.000.000.000  
1113 Nguyễn Thị Hiền 20.000.000  
1114 Gđ. Lê Thị Trâm Anh 300.000.000  
1115 Bác sĩ Lý Văn Kim 20.000Usd  
1116 Lê Thị Yến Chi - Lê Hiền Anh Tân 5.000.000  
1117 Vô Danh 600.000  
1118 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
1119 Sư Minh Tuệ 10.000.000  
1120 Chân Tâm Đạo 12.000.000  
1121 Lê Thị Vinh 2.000.000  
1122 Viên Tường (Sydney) 86.100.000  
1123 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) 20.000.000  
1124 Nguyễn Xuân Trinh 10.000.000  
1125 Tâm Đạo 300.000  
1126 Lương Thái Anh 200.000  
1127 Lương Lê Minh Hà 100.000  
1128 Trần Thị Thúy Nga 1.000.000  
1129 Gđ. Thiềm Thừa Thiên 10.000.000  
1130 Đặng Hoài Vũ - Võ Thị Hồng Ân 1.000.000  
1131 Gđ. Phương Anh 500.000  
1132 Thiện Hữu 5.000.000  
1133 Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1134 Hồ Thị Dung - Đỗ Ngọc Bích 200.000  
1135 Huỳnh Thị Bích Ty 600.000  
1136 Lê Thị Huệ 500.000  
1137 Tu nữ pháp Hộ - cô Sương - cô Hồng 250.000  
1138 Dong Flanders - Như Phước 2.000.000  
1139 Gđ. Nguyên Dung - Hai Vân 1.000.000  
1140 Nhóm Phật tử Long Bình Biên Hòa 2.500.000  
1141 Gđ. Phạm Phương Thảo 5.000.000  
1142 Xuân Mai 400.000  
1143 Tâm Đạo 1.040.000  
1144 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con 10.000.000  
1145 Gđ. Nguyễn Thị Thi 1.000.000  
1146 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
1147 Gđ. Hạnh Tuyền 3.000.000  
1148 Xuân nhí 200.000  
1149 Đặng Âu - Như Huệ 2.000.000  
1150 Nguyễn Thị Thu 500.000  
1151 Ngô Thị Thúy hằng - Nguyễn Hùng Colin - Nguyễn Viên Jaelyn 2.000.000  
1152 Ngô Long Khâm - Ngô Thanh Tân 10.000.000  
1153 Gđ. Hạnh - Hên 660.000  
1154 Gđ. Mai Thị Diệu 5.000.000  
1155 Phạm Xuân Lan 100Usd  
1156 Vô Danh 8.000.000  
1157 Diệu Huệ 10.000.000  
1158 Lê Minh Trường 1.000.000  
1159 Gđ. Nguyễn Văn Thình 2.000.000  
1160 Nguyễn Thụy Đài Trang 30.000.000  
1161 Đặng Xuân Tuyền - Lê Thị Cẩm yến 700.000  
1162 Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Thanh Mai 10.000.000  
1163 Gđ. Hạnh - Hên 1.000.000  
1164 Nguyễn Thị Thanh - Nhuận Thiện Kim 1.000.000  
1165 Chị Xuân (con ông Tư Chi) 2.000.000  
1166 Trần Nguyệt Minh 22.000.000  
1167 Sư Tuệ Quang 3.000.000  
1168 Cô Tịnh Ngôn 5.000.000  
1169 Gđ. Mai Văn Nấng - Tạ Thị Tươi - Đặng Quang Nam - Mai Thị Lụa 500.000  
1170 Ngô Thanh Tân (Tâm Phúc) 20.000.000  
1171 Nguyễn Thị Định - Hoàng Mai - Xuân Hoàng 200.000  
1172 Nguyễn Minh Tâm 200.000  
1173 Tú Uyên 2.000.000  
1174 Nguyễn Thị Tố Phương 1.500.000  
1175 Võ Thị Tân Vũ 1.000.000  
1176 Lê Quang Đài - Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Minh Tánh - Lê Quang Minh Tuệ - Lê Quang Đức 500.000.000  
1177 Gđ. Huỳnh Thị Hương (Diệu Trầm) 1.000.000  
1178 Diệu Huệ 10.000.000  
1179 Lê Thị Lệ Châu - Thu Hà - Minh Nhật 800.000  
1180 Nguyên Giác 500.000  
1181 Nhóm Quán Nguyên 9.500.000  
1182 Diệu Huệ 3.000.000  
1183 Gđ. Lê Thị Hoa Xuân 1.000.000  
1184 Bà Nguyễn Thị Ba (Sáu Dép - PD. Diệu Bình) 500.000  
1185 Gđ. Minh Lệ 200.000  
1186 Gđ. Nguyễn Hồng hải 1.000.000  
1187 Quang Huy 1.000.000  
1188 Anh Tuấn - Khánh Hạnh 500.000  
1189 Hường (Hà Nội) 500.000  
1190 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
1191 Nhóm Kim Cúc - Bích Ty 500.000  
1192 Hồng Phượng 5.000.000  
1193 Việt Hải 500.000  
1194 Việt Hải 1.500.000  
1195 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu 5.000.000  
1196 Nguyễn Thị Hiền 10.000.000  
1197 Trần Thị Anh Dung (Đà Nẵng) 1.000.000  
1198 Trần Thị Thu Uyên 2.000.000  
1199 Nguyễn Tuấn Anh 1.000.000  
1200 Nguyễn Thị Thiện Trâm 5.000.000