loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1101 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
1102 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
1103 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
1104 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
1105 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
1106 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
1107 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1108 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
1109 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
1110 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
1111 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
1112 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
1113 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
1114 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
1115 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
1116 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
1117 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
1118 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
1119 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
1120 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
1121 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000  
1122 Vô danh Thiền xá 500.000  
1123 Lương Thị Tuyết Xây dựng chung 200.000  
1124 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
1125 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1126 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
1127 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
1128 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng chung 1.000.000  
1129 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng chung 100.000  
1130 Phạm Huyền Trang Xây dựng chung 500.000  
1131 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng chung 200.000  
1132 Phương Ngọc Xây dựng chung 200.000  
1133 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
1134 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
1135 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1136 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1137 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
1138 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
1139 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.000.000  
1140 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng chung 2.000.000  
1141 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
1142 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
1143 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
1144 Phạm Đức Huy Xây dựng chung 2.000.000  
1145 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng chung 50.000.000  
1146 Vô Danh Xây dựng chung 100Cad  
1147 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 200.000  
1148 Gđ. Hội - Vân Xây dựng chung 100Usd  
1149 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng chung 100Usd  
1150 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng chung 100Usd  
1151 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng chung 200Usd  
1152 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 100Aud  
1153 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng chung 500Aud  
1154 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1155 Tâm Thuần Khiết Xây dựng chung 4.000.000  
1156 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng chung 500.000  
1157 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
1158 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
1159 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng chung 5.000.000  
1160 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
1161 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
1162 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng chung 500.000  
1163 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng chung 20.000.000  
1164 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng chung 100Usd  
1165 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
1166 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
1167 Huỳnh Long Xây dựng chung 50.000  
1168 Lê Văn Quốc Xây dựng chung 100.000  
1169 Tống Thị Tuyết Xây dựng chung 50.000  
1170 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
1171 Ngô Thị Bích vân Xây dựng chung 1.200.000  
1172 Tâm Ngọc Xây dựng chung 200.000  
1173 Nhóm Phật Tử Xây dựng chung 600.000  
1174 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
1175 Le Van Phong Xây dựng chung 500.000  
1176 Thu Nguyen Xây dựng chung 14.000.000  
1177 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
1178 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1179 Vu Phuc Quang Xây dựng chung 3.000.000  
1180 Le Dinh Chung Xây dựng chung 20.000.000  
1181 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng chung 100.000  
1182 Trí Hiền Xây dựng chung 200.000  
1183 Chân Tâm Nguyện Xây dựng chung 500.000  
1184 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
1185 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
1186 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng chung 2.000.000  
1187 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
1188 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
1189 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng chung 600Aud  
1190 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
1191 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
1192 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
1193 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng chung 3.000.000  
1194 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
1195 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng chung 12.000.000  
1196 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
1197 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
1198 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
1199 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
1200 Hạnh Như Xây dựng chung 41.800.000