loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1101 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
1102 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
1103 Tâm An Nguyên 55.000.000  
1104 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
1105 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
1106 Tâm Đạo 1.000.000  
1107 Tien Nguyen 500.000  
1108 Đặng Trường An 5.000.000  
1109 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
1110 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
1111 Đặng Minh Quang 20.000.000  
1112 Đặng Văn Minh 50.000.000  
1113 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
1114 Diệu Huệ 4.000.000  
1115 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
1116 Mai Điệp 20Cad  
1117 Ngọc Điệp 30Cad  
1118 Diệu Hải 100Cad  
1119 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
1120 Vũ Bích Ngọc 50.000  
1121 Bác sĩ Nam 5.000.000  
1122 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
1123 Tịnh Thanh 40.000.000  
1124 Tịnh Thanh 33.000.000  
1125 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
1126 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
1127 Minh Tịnh 1.000.000  
1128 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
1129 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
1130 Xuân Hồng 200.000  
1131 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
1132 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
1133 Bác sĩ Nam 2.500.000  
1134 Sơn Thanh Hoài 200.000  
1135 Sơn Thị Hoàng 500.000  
1136 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
1137 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
1138 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
1139 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
1140 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
1141 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
1142 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1143 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
1144 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1145 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
1146 Sư Tường Nhân 1.000.000  
1147 Duyên Anh 1.000.000  
1148 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
1149 Trần Thị Khứu 500.000  
1150 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1151 Dương Văn Thảo 50.000  
1152 Nam Thinh 100.000  
1153 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1154 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
1155 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
1156 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
1157 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
1158 Thiện Minh 3.000.000  
1159 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
1160 Anh Tuấn 6.000.000đ  
1161 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
1162 Pauline Tanong 100Usd  
1163 Linda Vo & family 100Usd  
1164 Thuận Pháp 2.000Aud  
1165 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
1166 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
1167 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
1168 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
1169 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
1170 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
1171 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
1172 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
1173 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
1174 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
1175 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1176 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
1177 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1178 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1179 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1180 Sáu Tước 500.000đ  
1181 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1182 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1183 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1184 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1185 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1186 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1187 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1188 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1189 Thái Bình 400.000đ  
1190 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1191 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1192 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1193 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1194 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1195 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1196 Cương + Hảo 50Usd  
1197 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1198 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1199 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1200 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ