loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1501 Ngọc Trà Chung 1.000.000  
1502 Út - Như An - Hữu Hiệp Xây dựng chung 1.000.000  
1503 Nguyễn Thị Sương Chung 200.000  
1504 Pham Hoang Nhat Thiền xá 2.000.000  
1505 Nguyễn Thị Lan Anh Chung 2.500.000  
1506 Nguyễn Văn Phúc Tăng xá - Thiền xá 500.000  
1507 Trịnh Đoan Trang Xây dựng chung 1.000.000  
1508 Trịnh Anh Đào Thiền xá 800Aud  
1509 Lê Thị Oanh Xây dựng chung 2.000.000  
1510 Phan Thi Thanh Hien Xây dựng chung 2.000.000  
1511 Gđ. Than Trong Lu Cổng Tam Quan 1.000.000  
1512 Tran Quang (Nguyen Giac) Xây dựng chung 500.000  
1513 Ngo Anh Tăng xá 2.000.000  
1514 Huynh Thi Ngoc Diep Chung 600.000  
1515 Tran Duy Thuc Chung 100.000  
1516 Vu Huu Duc Tăng xá - Thiền xá 600.000  
1517 Nguyễn Tiến Dung - Nguyễn Thị Ngọc Liên Xây dựng chung 30.000.000  
1518 Lê Hữu Chí (ba Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
1519 Nguyễn Khoa Diệu Liên Xây dựng chung 20.000.000  
1520 Nguyễn Ngọc Danh - Nguyễn Ngọc Duy - Võ Huy Danh Xây dựng chung 2.000.000  
1521 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
1522 Gđ. Phạm Thị Kim Chi Xây dựng chung 50.000  
1523 Gđ. Nguyễn Thị Nhà Xây dựng chung 100.000  
1524 Gđ. Ngô Thị Bích Duyên Xây dựng chung 500.000  
1525 Nguyễn Bá Hưng Xây dựng chung 500.000  
1526 Gđ. Cô Sang Xây dựng chung 1.000.000  
1527 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 4.000Usd + 200.000.000  
1528 Thanh - Dũng Xây dựng chung 500.000  
1529 Ngô Thủy - Thùy Dung - Xuân Sơn - Thúy Xây dựng chung 500Usd  
1530 Gđ. Tân - Hải Xây dựng chung 600£  
1531 Diệu Mỹ Xây dựng chung 100£  
1532 Lưu Minh Trung Xây dựng chung 100£  
1533 Huỳnh Phú Lộc Xây dựng chung 100£  
1534 Huỳnh Thiện Minh Xây dựng chung 100£  
1535 Huỳnh Thiện Phước Xây dựng chung 100£  
1536 Gđ. Loc Gia Boi Tran Xây dựng chung 4.000.000  
1537 Gđ. Nguyen Ba Hung, Na Chung 1.000.000  
1538 Gđ. Tịnh Ý và Nhóm Phật tử Hà Nội Xây dựng chung 6.000.000  
1539 Đặng Hoàng Minh Chung 500.000  
1540 Nguyen Truong Thanh - Dang Thi Noi Xây dựng chung 2.000.000  
1541 Hậu Xây dựng chung 10.000.000  
1542 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 450.000  
1543 Diệu Đức Tăng xá, Thiền xá 4.000.000  
1544 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
1545 Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
1546 Lâm Kim Anh Thư Chung 3.000.000  
1547 Cô Phùng Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
1548 Ngô Đức Hiền Tăng xá 500.000  
1549 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng chung 100.000  
1550 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.500.000  
1551 Ngô Minh Duy - Mỹ Ngọc Chung 1.000.000  
1552 Uyên Tâm Xây dựng chung 500.000  
1553 Dao Minh Xây dựng chung 500.000  
1554 Chân Giác Nhiên Tăng xá 2.000.000  
1555 Nguyên Hương Xây dựng chung 800Usd  
1556 Nhóm Phật tử vùng Massachusetts - USA Thiền xá, Tăng xá 600Usd  
1557 Thanh Lương (Kim Long) Xây dựng chung 10.000.000  
1558 Gđ. Kiều Thu (Diệu An) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1559 Diệu Tường - Diệu Châu Thiền xá 100Usd  
1560 Gđ. Nguyễn Văn Bỉ - Nguyễn Thị Ngọc Sang Xây dựng chung 1.000.000  
1561 Gđ. Điều - Đào (Chợ Mới, An Giang) Xây dựng chung 5.000.000  
1562 Gđ. Trần Cát Phượng Xây dựng chung 500.000  
1563 Nhóm Phỉ Trí Xây dựng chung 600.000  
1564 Chân Giác Pháp Cổng chùa 2.000.000  
1565 Nguyễn Thị Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
1566 Ngô Quang Vinh Xây dựng chung 2.000.000  
1567 Gđ. Đỗ Xuân Duy Thiền xá 1.000.000  
1568 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
1569 Nguyễn Văn Cường Xây dựng chung 500.000  
1570 Khưu Thị Ngọc cát Chung 3.000.000  
1571 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
1572 Ngo Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
1573 Dao Thi Thuong Huyen Tăng xá 1.000.000  
1574 Nguyễn Phương Chi Thiền xá, Tăng xá 2.000.000  
1575 Vô danh Chung 6.000.000  
1576 Trần Lê Khánh Thiền xá 5.000.000  
1577 Nguyễn Xuân Sơn Xây dựng chung 20.000.000  
1578 Gđ. Lê Quang Quảng Xây dựng chung 1.000.000  
1579 Trần Thị Ái Thụy Xây dựng chung 100.000  
1580 Phan Thị Thanh Hien Xây dựng chung 2.000.000  
1581 Gđ. Tịnh Thanh - Diệu Như - Giác Nhiên Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
1582 Gđ. Nguyễn An Quốc (Thuan Tam, Chợ Mới) Xây dựng chung 2.500.000  
1583 Quang Giao - Uyen Nguyen Xây dựng chung 1.500.000  
1584 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 9.000.000  
1585 Thuy Nguyen (USA) Tăng xá 200Usd  
1586 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
1587 Pham Thanh Hang Xây dựng chung 100.000  
1588 Vô danh 700.000  
1589 Gđ. Dương Thiện Quý Tăng xá 55.000.000  
1590 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 8.000Usd + 60.000.000  
1591 Gđ. Dinh Huynh Man Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1592 Le Văn Phong 1.000.000  
1593 Nguyen Thu Huyen - Chu Văn Sơn 1.000.000  
1594 Vô Danh 10.000.000  
1595 Pham Duc Thai Xây dựng chung 1.500.000  
1596 Truong Nhat Tan 200.000  
1597 Chan Giac Duc 20.000.000  
1598 Luong Thi My Kieu 1.000.000  
1599 Gđ. Đặng Thanh Phương - Gđ. Viên Niệm Thiền xá - Tăng xá 500.000  
1600 Nguyễn Thị Sang (Gđ. Lê Thị Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000