loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1501 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
1502 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
1503 Bác sĩ Nam 2.500.000  
1504 Sơn Thanh Hoài 200.000  
1505 Sơn Thị Hoàng 500.000  
1506 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
1507 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
1508 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
1509 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
1510 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
1511 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
1512 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1513 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
1514 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1515 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
1516 Sư Tường Nhân 1.000.000  
1517 Duyên Anh 1.000.000  
1518 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
1519 Trần Thị Khứu 500.000  
1520 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
1521 Dương Văn Thảo 50.000  
1522 Nam Thinh 100.000  
1523 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
1524 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
1525 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
1526 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
1527 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
1528 Thiện Minh 3.000.000  
1529 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
1530 Anh Tuấn 6.000.000đ  
1531 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
1532 Pauline Tanong 100Usd  
1533 Linda Vo & family 100Usd  
1534 Thuận Pháp 2.000Aud  
1535 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
1536 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
1537 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
1538 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
1539 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
1540 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
1541 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
1542 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
1543 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
1544 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
1545 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
1546 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
1547 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
1548 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
1549 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
1550 Sáu Tước 500.000đ  
1551 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
1552 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
1553 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
1554 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
1555 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1556 Thuận Khiết 1.000.000đ  
1557 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
1558 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
1559 Thái Bình 400.000đ  
1560 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
1561 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
1562 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
1563 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
1564 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
1565 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
1566 Cương + Hảo 50Usd  
1567 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
1568 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
1569 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
1570 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
1571 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
1572 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
1573 Huy + Thục 100.000đ  
1574 Mai Ngọc 100.000đ  
1575 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
1576 Thanh Hạnh 50.000đ  
1577 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
1578 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
1579 Anh Tuấn 1.000.000đ  
1580 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
1581 Pháp Chân 30.000.000đ  
1582 Liễu Minh 2.000.000đ  
1583 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.050.000  
1584 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
1585 Lý Ngọc Hương 50Aud  
1586 Trần Thị Thủy 100.000đ  
1587 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
1588 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
1589 Thanh & Hiếu 100Usd  
1590 Cô Tâm 700Usd  
1591 Vũ Thị Thu Hương cùng các bạn 1.500.000đ  
1592 Diệu Ngọc 2.000.000đ  
1593 Bảo Châu Nguyên Vũ 5.000.000đ  
1594 Bảo Tú 500.000đ  
1595 Tâm Minh - Thanh Tâm 2.000.000đ  
1596 Ngô Thanh Loan 200.000.000đ  
1597 Gđ. Sửu - Lan 500Cad  
1598 Lâm Thu Mười 500Aud  
1599 Gđ. Mã Kim Lương 400.000đ  
1600 Tấn Căn 500.000đ